Familia-nukleoan edo etxearen oinarrian sartuta ez dauden pertsonak

Etxeko familia-oinarriaren barruan ez dauden pertsonak, bai familia-nukleo bat denean, bai nukleorik gabeko familia-taldea edo pertsona bakarra denean, pertsona isolatutzat jotzen dira FFEIn. Ez dira aintzat hartuko gizarte-arazoei, karga pertsonalei edo familiei laguntzeko politika publikoak jakinarazteari nahiz eskuratzeari buruzko gaiak jorratzen dituzten galdeketen alderdi ez demografikoan. Hala, biztanleriarekin (eta ez familia-etxearekin) loturiko alderdi horiek jasotzen dituzten tauletan ez dira aintzat hartzen.

Azken aldaketako data: 2016/09/08