Larritasun-indizea

Arazoren bat edo arazo multzoren bat duten etxeen kasuan, edota etxe horietan bizi diren pertsonen kasuan, larritasun-indizeak informazio osagarria ematen du garrantziaren indizeari dagokionez. Ildo horretan, aintzat hartutako talderako, larritasun-indizeak erakusten du arazoak (edo aztertutako arazo multzoak) garrantzi asko edo pila duela arazoaren edo arazoen multzoaren garrantziari buruzko balorazio guztiei dagokienez. 

Indizea ehunekoetan kalkulatzen da.

Azken aldaketako data: 2016/09/08