CONVOCATORIA 2014 DEL PROGRAMA GAITEK DE APOYO A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS.

LABURPENA
Titulua:
CONVOCATORIA 2014 DEL PROGRAMA GAITEK DE APOYO A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS.
Xedea:

Mejorar la competitividad de las empresas mediante la promoción de Proyectos que incluyan actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica para desarrollar nuevos productos.

Laguntza hauek Eskualde Garapenerako Europako Funtsarekin batera (EGEF) finantzatzen dira.

Eskualde Garapeneko Europako Funtsak lagundurik finantzatzen dira diru-laguntzak (EGEFen ekarpena diruz lagundutako zenbateko osoaren % 50 izango da). Hori dela eta, laguntzok Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 Erregelamenduan (EB) xedatutakoaren mende daude eta EGEFen laguntzarekin egindako finantzaketatik eratorritako betebeharrak honakoak dira gutxienez:

 • Onuradunak kontrolaren, erantzukizunaren, zehapen-araubidearen zein ez-betetzearen arloko Estatuko eta Europar Batasuneko legeria  bete beharko du.
 • Diru-laguntzak EAEko 2014-2020 EGEF Programa Eragilearen esparruan finantzatuko dira, eta horri publizitatea eman beharko zaio 1303/2013 Erregelamenduaren (EB) 115.artikuluaren 3. atalaren eta XII. eranskinaren 2.2 atalaren  arabera. Alde horretatik, baldin eta diruz lagundutako jarduerei buruzko informazio eta komunikazio ekintzak egiten badira, EGEF bidezko kofinantzaketa komunitarioa aipatu beharko da hedapenerako erabilitako material edo euskarrietan, Batasunaren ikurra eta Europar Batasunaren erreferentzia txertatuta. Operazioa garatzen ari den bitartean, haren deskribapen labur bat egin beharko da bere webgunean, Batasunaren diru laguntza nabarmenduz bertan, eta gutxienez proiektuari buruzko informazio kartel bat –A3ko gutxieneko tamainan– jarriko da, non Batasunaren diru laguntza aipatuko baita jendeak ikusteko moduan.
 • Diruz laguntzeko modukoa den zehazteko arau nazionalak (2014-2020 EGEF Pograma Eragileetako diruz laguntzeko modukoak diren zehazteko arau orokorrak) eta komunitarioak (1303/2013 Erregelamendua eta 1301/2013 Erregelamendua) betetzea.
 • Kategorien araberako Salbuespenen 651/2014  Erregelamenduren pean egongo dira laguntzak.
 • Eragiketaren gastuak zehazteko metodoa eta diru-laguntzaren ordainketaren baldintzak diru-laguntzen arauetan adierazitakoak dira (1303/2013 Erregelamenduaren 67.6 artikulua, 2014-2020 EGEF Pograma Eragileetako diruz laguntzeko modukoak diren zehazteko arau orokorren zirriborroko 14.1, 14.4, 15.2 eta 16.1 artikuluak eta 480/2014 Erregelamenduko 20. eta 21. artikuluak).
 • Eragiketen barruan dauden zeharkako gastuak eta beraien kalkulurako metodoek EAEko EGEF 2014-2020 Programa Eragileko Eragiketak eta Prozedurak hautatzeko Irizpide eta Prozedurak beteko dituzte (2014-2020 EGEF Pograma Eragileetako diruz laguntzeko modukoak diren zehazteko arau orokorren 5. artikulua).
 • Diruz lagundutako ekintzari buruz eskatuko zaion informazioa ematea eta eskatzen zaizkion formatuetanematea (1011/2014 Erregelamenduaren 10.1 artikulua).
 • Kofinantzatutako ekintzen kontabilitate bereizia eramatea edo identifikazio erraza ahalbidetzen duten kode espezifikoekin (1303/2013 Erregelamenduaren (EB) 125.4.b artikulua).
 • Finantzaren, administrazioaren eta hautatutako eragiketaren garapenari buruzko jarraipenaren informazioa gordetzea. Eragiketaren gastuak izan behar dituzten kontuak aurkeztu eta hurrengo abenduaren 31tik hasita, 3 urtez gorde beharko da informazio hori eta agintari eskudunen eskura utziko da, azken horiek hala eskatuz gero (1303/2013 Erregelamenduko 125.4.d eta 140.1 artikuluak).
 • Eragiketa horrekin lotutako produktibitate-adierazleen lorpen-mailari buruzko informazioa ematea eta, aldi berean, gastuak justifikatzea(1303/2013 Erregelamentuaren 125.2 artikulua).
 • EGEF diru-laguntza onartzeak 1303/2013 Erregelamenduaren 115.artikuluko 2.atalean eta XII. Eranskinean jasota ageri den Eragiketen zerrenda publikoan sartzea onartzea dakar berekin.
 • Iruzurraren aurkako neurri eraginkor eta proportzionalak aplikatzeko lankidetza eman beren kudeaketa eremuan; finantzaketa bikoitza, dokumentuen faltsifikazioa, etab. ekidin eta balizko arriskuak detektatzeko informazioa eman.  Neurri horiek iruzurra gertatzeko arriskua ekiditeko prozeduren berrikuspena ekar dezakete. Horrez gain, iruzur-arriskua handia dela ebaluatuz gero, diru-laguntzaren eskaera ez onartzea, edo kobratutakoa kentzea, izan dezake ondorio (1303/2013 Erregelamenduko 125.4.c artikulua).
Diru kopurua:

36.365.716 euros

Programa cofinanciado por FEDER

Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2013ko abenduaren 24koa, (EHAA Zk. 248/2013)
  Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordearena. Honen bidez, argitara ematen da Gaitek programaren 2014ko ekitaldiko deialdia, betiere produktu berriak garatzeko proiektuak egiteko laguntza-programa (Gaitek programa) arautzen duen Aginduan ezarritako esparruaren barruan.
Araudia:
 • Agindua, 2008eko azaroaren 27koa, (EHAA Zk. 245/2008)
  Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena; horren bitartez, Produktu Berriak Garatzeko proiektuak egiteko laguntza-programa arautzen da. GAITEK programa.
 • AGINDUA, 2009ko abenduaren 23koa, (EHAA Zk. 9/2010)

  Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Produktu Berriak Garatzeko proiektuak egiteko Agindua aldatzen duena, Gaitek programa.

 • AGINDUA, 2013ko abenduaren 4koa, (BOPV Zk. 242/2013)
  Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, produktu berriak garatzeko proiektuak egiteko laguntza-programa arautzen duen Agindua bigarren aldiz aldatzeko dena. Gaitek programa.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak
Deialdia egiten duen organoa:
Teknologia eta Estrategia Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Eusko Jaurlaritza
Egitura atal ebazlea:
Berrikuntza eta Teknologia Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

GOBIERNO VASCO

DIRECCION DE TECNOLOGIA

C/Donostia-San Sebastian, 1

01010. Gasteiz

Tfno: 945 018208 E-mail: l-segurola@ej-gv.es

Persona de contacto: Larraitz Segurola

Tfno: 945 019949 E-mail: ro-murillas@ej-gv.es

Persona de contacto: Rosa Mª Murillas

 

 

SPRI


Edificio Plaza Bizkaia
Alameda de Urkijo 36, 4º
48011 Bilbao
Tfno: 94 4037043 E-mail: mgarcia@spri.es

Persona de contacto: Miguel García

 

Telefono bidezko arreta:

GOBIERNO VASCO

DIRECCION DE TECNOLOGIA

C/Donostia-San Sebastian, 1

01010. Gasteiz

Tfno: 945 018208 E-mail: l-segurola@ej-gv.es

Persona de contacto: Larraitz Segurola

Tfno: 945 019949 E-mail: ro-murillas@ej-gv.es

Persona de contacto: Rosa Mª Murillas

 

 

SPRI


Edificio Plaza Bizkaia
Alameda de Urkijo 36, 4º
48011 Bilbao
Tfno: 94 4037043 E-mail: mgarcia@spri.es

Persona de contacto: Miguel García

 

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

GOBIERNO VASCO

DIRECCION DE TECNOLOGIA

C/Donostia-San Sebastian, 1

01010. Gasteiz

Tfno: 945 018208 E-mail: l-segurola@ej-gv.es

Persona de contacto: Larraitz Segurola

Tfno: 945 019949 E-mail: ro-murillas@ej-gv.es

Persona de contacto: Rosa Mª Murillas

 

 

SPRI


Edificio Plaza Bizkaia
Alameda de Urkijo 36, 4º
48011 Bilbao
Tfno: 94 4037043 E-mail: mgarcia@spri.es

Persona de contacto: Miguel García

 

Itzuli

GOBIERNO VASCO

DIRECCION DE TECNOLOGIA

C/Donostia-San Sebastian, 1

01010. Gasteiz

Tfno: 945 018208 E-mail: l-segurola@ej-gv.es

Persona de contacto: Larraitz Segurola

Tfno: 945 019949 E-mail: ro-murillas@ej-gv.es

Persona de contacto: Rosa Mª Murillas

 

 

SPRI


Edificio Plaza Bizkaia
Alameda de Urkijo 36, 4º
48011 Bilbao
Tfno: 94 4037043 E-mail: mgarcia@spri.es

Persona de contacto: Miguel García

 

CONVOCATORIA 2014 DEL PROGRAMA GAITEK DE APOYO A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS.

Mejorar la competitividad de las empresas mediante la promoción de Proyectos que incluyan actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica para desarrollar nuevos productos.

Laguntza hauek Eskualde Garapenerako Europako Funtsarekin batera (EGEF) finantzatzen dira.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Las entidades beneficiarias son:

 • Las empresas (Pequeñas, Medianas y Grandes).
 • Fundaciones y Asociaciones de empresas, con independencia de cual sea su forma legal.

Si se trata de un proyecto en cooperación:

Las entidades interesadas habrán de presentar una única solicitud integrada por proyecto.

Además, uno de los participantes, bien sea por interés tecnológico, bien por tener un mayor protagonismo en el desarrollo del mismo o bien por otros motivos habrá de asumir, a efectos de responsabilizarse del desarrollo y de la gestión del proyecto y de asumir todas las funciones de interlocución y relación necesarias para la buena marcha del proyecto, con la Administración, la condición de líder del proyecto.

La declaración jurada se exigirá tanto para el líder como para las demás empresas y tanto uno como otras deberán presentar copia de la escritura de apoderamiento.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

36.365.716 euros

Programa cofinanciado por FEDER

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Formularioak (Eskaera)
Formularioak
Dokumentazioa:
 • Interneten www.euskadi.net/industria helbidean GAITEK Programari buruz eskuragarri dagoen informazioaz gain, eskatzaileek eskabidea bete eta eskatzen diren agiriak aurkeztu ahal izango dituzte horretarako finkatutako prozedura telematikoaren bidez  https://www.spri.es/idi/idi/ webean.

  Eskaria betetzeaz gain honako agiri hauek aurkeztu behar dira gutxienez:

  a) Eskaera-orria, enpresaren informazio orokor eta guzti.
  b) Enpresaren jarduerari buruzko oinarrizko datuen deskribapen-memoria.
  c) Ikerketa Proiektuaren deskribapen-memoria.
  d) Eskaera-egilearen ordezkaritza-ahalordearen kopia.
  e) Honako datu hauek egiazkoak direla aitortzen duen zinpeko aitorpena; aitorpen horri indarreko zigor-erregimena ezarriko zaio, bai administrazio-arlokoa, baita penala ere:

  • Ogasunarekiko betebeharrak eguneratuak dituela.
  • ETEen kasuan, arau komunitarioetan ezarritako ETEen ezaugarrien definizioarekin bat datorrela.
  • Administrazio Publikoekin loturarik edo mendekotasunik ez dutela, eta ez direla Administrazio Instituzionaleko kide
  • Enpresa handi edo ertaina bada, berregituratze garaian ez dagoela. Eta berregituratze-garaian baldin badago, Europako Batzordeak dagokion berregituratze laguntzaren berri jaso ote duen.
  • Beste instituzio publikoetan edo pribatuetan, proiektu berarentzat eskatutako eta/edo emandako languntzak.
  • Erakunde eskatzailea zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez dagoela, eta hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean ere ez dagoela, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, 4/2005 Legearen (otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerakoa) azken xedapenen arteko seigarrenean xedatutakoari jarraiki.
  • Erantzukizunezko aitorpena, legez kanpokotzat edo bateraezintzat hartutako laguntza fiskalei buruzkoa.
 • Tramiteen deskripzioa

  Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasun sailburuordearena izango da.

  Diru-laguntza bi zatitan ordainduko da: ebazpena jakinarazten den bezain laster %70, eta gainerako %30a, urteko programa amaitu ondoren, eta hurrengo urteko lehenengo hiruhilekoan, diruz lagundutako jarduerak gauzatu direla egiaztatzeko eta jarduera horien helburuen betetze-maila ziurtatzeko dokumentazioa aurkeztu ondoren.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Aurkeztu beharreko dokumentazioa
Aurkeztu beharreko dokumentazioa


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2014/01/02 - 2014/02/28
Ebazteko epea:

6 meses desde la presentación de la solicitud.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.