Lehendakaritza

Lehendakaritza: Kanpo Ekintza · Euskara Europar Batasunean: 2008 Arauak (kodezisioa)

Europako Parlamentuak eta Kontseiluak elkarrekin erabakitzeko prozeduraren bidez hartu dituzten EBko xedapenak

Itzulpenak Eusko Jaurlaritzak egiten ditu Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko Itzultzaile Zerbitzu Ofizialaren bidez. Europar Batasuneko erakundeek ez dute beren ardurapean hartzen euskarazko itzulpenaren edukia. Itzulpen horrek, gainera, ez du balio juridikorik.

Horren ondorioetarako, arau-aipamen bakoitzerako, esteka sortu da Eur-Lexera (Europar Batasunaren Zuzenbidezko Atarira). Bertatik, kasuan kasuko araua hizkuntza ezberdinetan eskura daiteke, Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitaratuta dauden bezala. Halaber, xedapenari dagokion fitxa bibliografikoa ere lor daiteke, indarraldia, ondorengo aldaketak, horrekin zerikusia duten beste arau batzuk eta abar ikusteko).

Urtea:

1339/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, Prestakuntzarako Europako Fundazioa sortzekoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 354, 2008/12/31koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1339/2008 (EE)Erregelamendua

1338/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, osasun publikoari eta laneko osasunari eta segurtasunari buruzko erkidegoko estatistikei buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 354, 2008/12/31koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1338/2008 (EE)Erregelamendua

1336/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, 648/2004 (EE) Erregelamendua aldatzen duena, substantzia eta nahasketak sailkatzeari, etiketatzeari eta ontziratzeari buruzko 1272/2008 (EE) Erregelamendura egokitzeko.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 354, 2008/12/31koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1336/2008 (EE)Erregelamendua

1335/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, 881/2004/EE Erregelamendua, Europako Trenbide Agentziarena, aldatzekoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 354, 2008/12/31koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1335/2008 (EE)Erregelamendua

1334/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, elikagaiei gehitzen zaizkien aromei nahiz propietate aromatizatzaileak dituzten osagaiei buruzkoa eta Kontseiluaren 1601/91/EEE erregelamendua, 2232/96/EE erregelamendua, 110/2008/EE erregelamendua eta 2000/13/EE zuzentaraua aldatzen dituena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 354, 2008/12/31koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1334/2008 (EE)Erregelamendua

1333/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, elikagai-gehigarriei buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 354, 2008/12/31koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1333/2008 (EE)Erregelamendua

1332/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, elikadura-entzimei buruzkoa, eta Kontseiluaren 83/417/EEE Zuzentaraua, Kontseiluaren 1493/1999 (EE) Erregelamendua, Kontseiluaren 2001/112/EE Zuzentaraua eta 258/97 (EE) Erregelamendua aldatzen dituena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 354, 2008/12/31koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1332/2008 (EE)Erregelamendua

1331/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, gehigarri, entzima eta janari-aromak baimentzeko prozedura bateratua xedatzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 354, 2008/12/31koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1331/2008 (EE)Erregelamendua

1272/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, substantzien eta nahasketen sailkapenari, etiketatzeari eta ontziratzeari buruzkoa, eta 67/548/EEE eta 1999/45/EE zuzentarauak aldatu eta indargabetu eta 1907/2006/EE Erregelamendua aldatzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 353, 2008/12/31koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1272/2008 (EE)Erregelamendua

1358/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa. Erabaki horren bidez, "Europa herritarrekin" programa ezartzen da 2007-2013 aldirako, Europako herritartasun aktiboa sustatzeko xedez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 350, 2008/12/30ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1358/2008/EE Erabakia

1358/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa. Erabaki horren bidez, "Europa herritarrekin" programa ezartzen da 2007-2013 aldirako, Europako herritartasun aktiboa sustatzeko xedez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 350, 2008/12/30ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1358/2008/EE Erabakia

1358/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa. Erabaki horren bidez, "Europa herritarrekin" programa ezartzen da 2007-2013 aldirako, Europako herritartasun aktiboa sustatzeko xedez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 350, 2008/12/30ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1358/2008/EE Erabakia

1358/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa. Erabaki horren bidez, "Europa herritarrekin" programa ezartzen da 2007-2013 aldirako, Europako herritartasun aktiboa sustatzeko xedez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 350, 2008/12/30ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1358/2008/EE Erabakia

1357/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, etengabeko ikaskuntzaren arloan ekintza-programa bat arautzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 350, 2008/12/30ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa:1357/2008/EE Erabakia

2008/115/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, egoera irregularrean dauden hirugarren herrialdeetako nazionalak itzultzeko estatu kideen arau eta prozedura komunei buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 348, 2008/12/24koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/115/EE Zuzentaraua

1352/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, Kultura programa (2007-2013) ezartzen duen 1855/2006/EE Erabakia aldatzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 348, 2008/12/24koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1352/2008/EE Erabakia

1351/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, urte anitzeko erkidego-programa bat ezartzen duena, Interneten eta beste komunikazio-teknologia batzuen erabilerari dagokionez haurrak babestekoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 348, 2008/12/24koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1351/2008/EE Erabakia

1350/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, 2009: Sormenaren eta Berrikuntzaren Europako Urteari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 348, 2008/12/24koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1350/2008/EE Erabakia

1349/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, 2007-2013 aldirako «Gazte-ekintzak» programa arautzen duen 1719/2006/EE Erabakia aldatzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 348, 2008/12/24koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1349/2008/EE Erabakia

1348/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, honako hauen merkaturatzearen murrizketei buruzko Kontseiluaren 76/769 zuzentaraua (EEE) aldatzen duena: 2- (2-metoxietoxi)etanol, 2- (2-butoxietoxi)etanol, metilendifenilo-diisozianatoa, ziklohexanoa eta amonio-nitratoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 348, 2008/12/24koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1348/2008/EE Erabakia

2008/112/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa. Zuzentarau horrek aldatzen ditu, alde batetik, Kontseiluaren 76/768/EEE, 88/378/EEE eta 1999/13/EEE Zuzentarauak, eta bestetik, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000/53/EE, 2002/96/EE eta 2004/42/EE Zuzentarauak, 1272/2008 (EE) Erregelamendura egokitzeko (substantzien eta nahasteen sailkatzeari, etiketa jartzeari eta ontziratzeari buruzkoa).

(EBren Egunkari Ofiziala, L 345, 2008/12/23koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/112/EE Zuzentaraua

2008/110/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, Erkidegoko trenbideen segurtasunari buruzko 2004/49/EE Zuzentaraua aldatzen duena (trenbideen segurtasunerako zuzentaraua).

(EBren Egunkari Ofiziala, L 345, 2008/12/23koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/110/EE Zuzentaraua

2008/105/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, ur-politiken arloan ingurumenaren kalitateari buruzko arauak ezartzeari buruzkoa. Zuzentarau honek Kontseiluaren 82/176/EEE, 83/513/EEE, 84/156/EEE, 84/491/EEE eta 86/280/EEE Zuzentarauak aldatu eta gerora indargabetzen ditu, eta 2000/60/EE Zuzentaraua aldatzen du.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 348, 2008/12/24koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/105/EE Zuzentaraua

1298/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, 2009-2013 Erasmus Mundus ekintza-programa arautzen duena, beste herrialde batzuekin elkarlanean arituz, goi-mailako hezkuntzaren kalitatea hobetzeko eta kulturen elkar-ulertzea sustatzeko.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 340, 2008/12/19koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1298/2008/EE Erabakia

1298/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, 2009-2013 Erasmus Mundus ekintza-programa arautzen duena, beste herrialde batzuekin elkarlanean arituz, goi-mailako hezkuntzaren kalitatea hobetzeko eta kulturen elkar-ulertzea sustatzeko.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 340, 2008/12/19koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1298/2008/EE Erabakia

1297/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, Europako Enpresa eta Merkataritzari buruzko Estatistikak Modernizatzeko Programari (MEETS programa) buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 340, 2008/12/19koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1297/2008/EE Erabakia

1297/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, Europako Enpresa eta Merkataritzari buruzko Estatistikak Modernizatzeko Programari (MEETS programa) buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 340, 2008/12/19koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1297/2008/EE Erabakia

2008/916/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko azaroaren 19koa, Globalizaziora Egokitzeko Europako Funtsa mobilizatzeari buruzkoa, Europako Parlamentuaren, Kontseiluaren eta Batzordearen 2006ko maiatzaren 17ko erakunde arteko Akordioaren 28. puntuari jarraiki. Akordio hori aurrekontu-diziplinari eta aurrekontu-prozeduraren hobekuntzari buruzkoa da.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 330, 2008/12/09koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/916/EE Erabakia

2008/99/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko azaroaren 19koa, zigor-zuzenbidearen bidez ingurumena babesteari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 328, 2008/12/06koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/99/EE Zuzentarua

2008/104/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko azaroaren 19koa, aldi baterako laneko enpresen bidezko lanari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 327, 2008/12/05ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/104/EE Zuzentarua

2008/103/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko azaroaren 19koa, 2006/66/EE Zuzentaraua, pila eta metagailu eta pila- eta metagailu-hondakinei buruzkoa, aldatzen duena, pilak eta metagailuak merkaturatzeari dagokionez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 327, 2008/12/05ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/103/EE Zuzentarua

2008/106/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko azaroaren 19koa, itsas lanbideetako gutxieneko prestakuntza-mailari buruzkoa (bertsio bategina).

(EBren Egunkari Ofiziala, L 323, 2008/12/03koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/106/EE Zuzentarua

2008/102/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko azaroaren 19koa, Kontseiluaren 79/409/EEE Zuzentaraua, basoko hegaztiak kontserbatzeari buruzkoa, aldatzen duena, Batzordearen exekuzio-eskumenen baitan.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 323, 2008/12/03koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/102/EE Zuzentarua

1165/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko azaroaren 19koa, abeltzaintza-sektoreko eta haragi-ekoizpenaren inguruko estatistikei buruzkoa, eta 93/23/EEE, 93/24/EEE eta 93/25/EEE zuzentarauak indargabetzekoak.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 321, 2008/12/01ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1165/2008 (EE)Erregelamendua

1166/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko azaroaren 19koa, nekazaritza-ustiategien egituraren inguruko inkestei eta nekazaritzako ekoizpen-metodoen inguruko inkestari buruzkoa, eta Kontseiluaren 571/88/EEE Erregelamendua indargabetzekoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 321, 2008/12/01ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1166/2008 (EE)Erregelamendua

2008/96/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko azaroaren 19koa, bide-azpiegituren segurtasunaren kudeaketari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 319, 2008/11/29koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/96/EE Zuzentarua

2008/97/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko azaroaren 19koa, Kontseiluaren 96/22/EE Zuzentaraua aldatzen duena, eta eragin tireostatiko eta hormonaleko substantziak erabiltzeko debekua, eta  abereak hazteko β-agonista substantziak erabiltzeko debekua ezartzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 318, 2008/11/28koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB

Fitxa bibliografikoa 2008/97/EE Zuzentarua

2008/879/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA 2008ko urriaren 22koa, Europar Batasuneko Elkartasun Funtsa mobilizatzeari buruzkoa, Europako Parlamentuaren, Kontseiluaren eta Batzordearen 2006ko maiatzaren 17ko erakunde arteko Akordioaren 26. puntuari jarraiki. Akordio hori aurrekontu-diziplinari eta aurrekontu-prozeduraren hobekuntzari buruzkoa da.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 314, 2008/11/25ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/879/EE Erabakia

2008/98/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko azaroaren 19koa, hondakinei buruzkoa eta zenbait zuzentarau indargabetzen dituena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 312, 2008/11/22koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/98/EE Zuzentarua

1137/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko urriaren 22koa, Kontseiluaren 1999/468 Erabakira egokitzekoak Tratatuaren 251. artikuluan ezarritako prozedurapekoak diren zenbait egintza, kontroldun arautze-prozeduraren alorrean egokitzeko.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 311, 2008/11/21koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1137/2008 (EE)Erregelamendua

1103/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko urriaren 22koa. Horren bitartez, Kontseiluaren 1999/468/EE Erabakiari Tratatuaren 251. artikuluan ezarritako prozeduraren egintza batzuk egokitu zaizkio, kontroldun arautze-prozedurakoak.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 304, 2008/11/14koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1103/2008 (EE)Erregelamendua

1102/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko urriaren 22koa, merkurio metalikoa eta merkurioa duten konposatu eta nahaste batzuk esportatzea debekatzeari eta merkurio metalikoa modu seguruan biltzeari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 304, 2008/11/14koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa:1102/2008 (EE)Erregelamendua

1101/2008 (EE, EURATOM) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILURENA, 2008ko urriaren 22koa, Sekretu estatistikoak babestutako informazioak Europako Erkidegoetako Estatistika Bulegora transmititzeari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 304, 2008/11/14koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1101/2008 (EE, Euratom)Erregelamendua

1100/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko urriaren 22koa, Estatu kideen mugetan errepidez eta bide nabigagarriz egindako garraioaren kontrolak ezabatzeari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 304, 2008/11/14koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1100/2008 (EE)Erregelamendua

1099/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko urriaren 22koa, energiaren gaineko estatistikei buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 304, 2008/11/14koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1099/2008 (EE)Erregelamendua

2008/95/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko urriaren 22koa, markei dagokionez estatu kideen legeriak hurbiltzeari buruzkoa (Kodetutako bertsioa).

(EBren Egunkari Ofiziala, L 299, 2008/11/08koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/95/EE Zuzentaraua

2008/92/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko urriaren 22koa, gasaren eta elektrizitatearen azken industria-kontsumitzaileei aplikatzen zaizkien prezioak gardenak direla bermatzen duen erkidegoko prozedurari buruzkoa (bat egindako bertsioa).

(EBren Egunkari Ofiziala, L 298, 2008/11/07koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/92/EE Zuzentaraua

1098/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko urriaren 22koa, Pobreziaren eta Gizarte Bazterkeriaren aurkako Europako Urteari buruzkoa (2010).

(EBren Egunkari Ofiziala, L 298, 2008/11/07koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1098/2008/EE Erabakia

1008/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko irailaren 24koa, Erkidegoan aire-zerbitzuak ustiatzeko arau erkideei buruzkoa (bertsio bategina).

(EBren Egunkari Ofiziala, L 293, 2008/10/31koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1008/2008 (EE)Erregelamendua

1007/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko irailaren 24koa, Sareen eta Informazioaren Segurtasunerako Europako Agentzia eratzen duen 460/2004 (EE) Erregelamenduaren iraupena aldatzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 293, 2008/10/31koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1007/2008 (EE)Erregelamendua

1007/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko irailaren 24koa, Sareen eta Informazioaren Segurtasunerako Europako Agentzia eratzen duen 460/2004 (EE) Erregelamenduaren iraupena aldatzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 293, 2008/10/31koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1007/2008 (EE)Erregelamendua

1065/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko urriaren 22koa, Kontseiluaren 85/368/EEE Erabakia indargabetzen duena, Europako Erkidegoko estatu kideetako lanbide-heziketen arteko kualifikazioen elkarrekikotasunari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 288, 2008/10/30ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 1065/2008/EE Erabakia

2008/818/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko urriaren 22koa, Globalizaziora Egokitzeko Europar Funtsa mobilizatzeari buruzkoa, Europako Parlamentuaren, Kontseiluaren eta Batzordearen 2006ko maiatzaren 17ko erakundeen arteko akordioan, aurrekontu-diziplinari eta finantzak ongi kudeatzeari buruzkoan, 28. puntuan araututakoari jarraiki.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 285, 2008/10/29koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/818/EE Erabakia

2008/818/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko urriaren 22koa, Globalizaziora Egokitzeko Europar Funtsa mobilizatzeari buruzkoa, Europako Parlamentuaren, Kontseiluaren eta Batzordearen 2006ko maiatzaren 17ko erakundeen arteko akordioan, aurrekontu-diziplinari eta finantzak ongi kudeatzeari buruzkoan, 28. puntuan araututakoari jarraiki.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 285, 2008/10/29koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/818/EE Erabakia

2008/818/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko urriaren 22koa, Globalizaziora Egokitzeko Europar Funtsa mobilizatzeari buruzkoa, Europako Parlamentuaren, Kontseiluaren eta Batzordearen 2006ko maiatzaren 17ko erakundeen arteko akordioan, aurrekontu-diziplinari eta finantzak ongi kudeatzeari buruzkoan, 28. puntuan araututakoari jarraiki.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 285, 2008/10/29koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/818/EE Erabakia

2008/94/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko urriaren 22koa, enpresaburuak kaudimenik ez duenean langileek izan beharreko babesari buruzkoa (Bertsio kodifikatua).

(EBren Egunkari Ofiziala, L 283, 2008/10/28koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/94/EE Zuzentaraua

2008/68/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko irailaren 24koa, salgai arriskutsuen lurreko garraioari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 260, 2008/09/30ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/68/EE Zuzentaraua

768/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko uztailaren 9koa, produktuak merkaturatzeko esparru komun bati buruzkoa, eta Kontseiluaren 93/465/EEE Erabakia indargabetzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 218, 2008/08/13koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 768/2008/EE Erabakia

767/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko uztailaren 9koa, Bisen Informazio Sistemari (BIS) eta estatu kideen artean epe motzeko bisen datuak trukatzeari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 218, 2008/08/13koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa:

767/2008 (EE)Erregelamendua

 

766/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko uztailaren 9koa, Kontseiluaren 515/97 (EE) erregelamendua, aduana- eta nekazaritza-esparruetako araudiak behar bezala aplikatzen direla bermatzeko, estatu kideetako autoritate administratiboen arteko elkarren arteko laguntzari, eta horien eta Batzordearen arteko lankidetzari buruzkoa aldatzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 218, 2008/08/13koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 766/2008 (EE)Erregelamendua

765/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko uztailaren 9koa, produktuen merkaturatzea jagon eta egiaztatzeko baldintzak ezarri eta 339/93 (EEE) Erregelamendua baliogabetzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 218, 2008/08/13koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa:765/2008 (EE) Erregelamendua

764/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko uztailaren 9koa, beste estatu kide batean legalki merkaturatzen diren produktuei arau tekniko nazional jakin batzuk aplikatzeko prozedurak ezartzen dituena, eta 3052/95/EE Erabakia baliogabetzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 218, 2008/08/13koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 764/2008 (EE) Erregelamendua

763/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko uztailaren 9koa, populazio- eta etxebizitza-erroldei buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 218, 2008/08/13koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 763/2008 (EE) Erregelamendua

763/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko uztailaren 9koa, populazio- eta etxebizitza-erroldei buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 218, 2008/08/13koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 763/2008 (EE) Erregelamendua

762/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko uztailaren 9koa, Estatu kideek akuikulturari buruzko estatistikak aurkezteari buruzkoa eta 788/96 (EE) Erregelamendua indargabetzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 218, 2008/08/13koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 762/2008 (EE) Erregelamendua

689/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko ekainaren 17koa, produktu kimiko arriskutsuen esportazio eta inportazioari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 204, 2008/07/31koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 689/2008 (EE) Erregelamendua

743/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko uztailaren 9koa, ikerketa eta garapenean jarduten duten enpresa txiki eta ertainei laguntzeko, hainbat estatu kidek abian jarritako ikerketa eta garapen programan Erkidegoak izango duen parte-hartzeari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 201, 2008/07/30ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 743/2008/EE Erabakia

742/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko uztailaren 9koa, hainbat estatu kidek, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak erabiliz adineko pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko, abian jarritako ikerketa eta garapen programa batean Europako Erkidegoak parte hartzeari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 201, 2008/07/30ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 742/2008/EE Erabakia

2008/51/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko maiatzaren 21ekoa, Kontseiluaren 91/477/EEE Zuzentaraua —armak eskuratu eta edukitzeari buruzkoa— aldatzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 179, 2008/07/08koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/51/EE Zuzentaraua

593/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko ekainaren 17koa, kontratuetako betebeharrei aplikatu beharreko legeari buruzkoa (Erroma I).

(EBren Egunkari Ofiziala, L 177, 2008/07/04koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 593/2008 (EE) Erregelamendua

592/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko ekainaren 17koa, Kontseiluaren 1408/71 (EEE) Erregelamendua —Gizarte-segurantzaren araubideak inoren konturako langileei, beren konturako langileei eta Erkidego barruan batetik bestera ibiltzen diren haien senideei aplikatzeari buruzkoa— aldatzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 177, 2008/07/04koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 592/2008 (EE)Erregelamendua

626/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko ekainaren 30ekoa, satelite bidezko zerbitzu mugikorrak (SZM) ematen dituzten sistemak aukeratu eta baimentzeari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 172, 2008/07/02koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 626/2008/EE Erabakia

2008/56/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko ekainaren 17koa, itsas ingurunearen gaineko politikarako Erkidegoaren ekintza-esparrua finkatzen duena (itsas estrategiari buruzko esparru-zuzentaraua).

(EBren Egunkari Ofiziala, L 164, 2008/06/25ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/56/EE Zuzentaraua

586/2008/EE ERABAKIA EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko ekainaren 17koa, 896/2006/EE Erabakia aldatzen duena. Erabaki horretan pertsonak EBren kanpoko mugetan kontrolatzeko erregimen sinplifikatua finkatzen da. EBko estatuek Suitzak eta Liechtensteinek luzatutako bizileku-baimen jakin batzuk EBtik igarotzeko beren kasa onartzean oinarritzen da erregimen hori.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 162, 2008/06/21ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 586/2008/EE Erabakia

2008/469/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko ekainaren 5ekoa, EBren Elkartasun Funtseko dirua bideratzeari buruzkoa, Europako Parlamentuak, Kontseiluak eta Batzordeak aurrekontu-diziplinari eta finantza-kudeaketa egokiari buruz 2006ko maiatzaren 17an sinatutako Erakunde arteko Hitzarmeneko 26. puntuarekin bat etorriz hartua.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 162, 2008/06/21ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/469/EE Erabakia

2008/54/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko ekainaren 17koa, Kontseiluaren 95/50/EE Zuzentaraua —merkantzia arriskutsuen errepidezko garraioa kontrolatzeko prozedura uniformeei buruzkoa, Batzordearen esku utzitako betearazte-eskumenei dagokienez— aldatzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 162, 2008/06/21ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/54/EE Zuzentaraua

2008/50/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko maiatzaren 21ekoa, giroko airearen kalitateari eta Europan aire garbiagoa izateari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 152, 2008/06/11koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/50/EE Zuzentaraua

454/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko maiatzaren 21ekoa, 998/2003 (EE) Erregelamendua —konpainiako animalien asmo komertzialik gabeko joan-etorrietan bete beharreko arau zoo-sanitarioak onartzen dituena— aldatzen duena, epe iragankorra luzatzeari dagokionez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 145, 2008/06/04koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 454/2008 (EE) Erregelamendua

453/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko apirilaren 23koa, Erkidegoko lanpostu hutsei buruzko hiru hilean behingo estatistikei buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 145, 2008/06/04koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 453/2008 (EE) Erregelamendua

452/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko apirilaren 23koa, hezkuntzari eta etengabeko ikaskuntzari buruzko estatistikak egin eta garatzeari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 145, 2008/06/04koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 452/2008 (EE) Erregelamendua

451/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko apirilaren 23koa, Produktuen Jardueren araberako Sailkapen estatistiko (PJS) berria onartu eta Kontseiluaren 3696/93 (EEE) Erregelamendua indargabetzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 145, 2008/06/04koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 451/2008 (EE)Erregelamendua

450/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko apirilaren 23koa, Erkidegoko aduana-kodea (aduana-kode modernizatua) finkatzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 145, 2008/06/04koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 450/2008 (EE) Erregelamendua

2008/52/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko maiatzaren 21ekoa, gai zibilen eta merkataritza-gaien inguruko bitartekaritzako alderdi batzuei buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 136, 2008/05/24koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/52/EE Zuzentaraua

2008/48/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko apirilaren 23koa, kontsumorako kreditu-kontratuei buruzkoa eta Kontseiluaren 87/102/EEE Zuzentaraua indargabetzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 133, 2008/05/22koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/48/EE Zuzentaraua

2008/371/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko apirilaren 29koa, erakunde arteko Hitzarmena, 2006ko maiatzaren 17koa, aurrekontu-diziplinari eta finantza-kudeaketa egokiari buruzkoa, aldatzen duena urte anitzeko finantza-esparruaren egokitzapenari dagokionez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 128, 2008/05/16koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/371/EE Erabakia

2008/370/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko apirilaren 10ekoa, Europako Parlamentuaren, Kontseiluaren eta Batzordearen 2006ko maiatzaren 17ko erakunde arteko Hitzarmenean, aurrekontu-diziplinari eta finantza-kudeaketa egokiari buruzkoan, 28. puntuan xedatutakoari jarraiki, Globalizaziora Egokitzeko Europako Funtsaren mobilizazioari buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 128, 2008/05/16koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/370/EE erabakia

2008/46/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko apirilaren 23koa, 2004/40/EE Zuzentaraua, langileak eragile fisikoen arriskuetatik (eremu elektromagnetikoetatik) babesteko gutxienezko segurtasun- eta osasun-xedapenei buruzkoa, aldatzen duena (hemezortzigarren berariazko Zuzentaraua, 89/391/EEE Zuzentarauko 16. artikuluko 1. idatz-zatiaren araberakoa).

(EBren Egunkari Ofiziala, L 114, 2008/04/26koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/46/EE Zuzentaraua

300/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, hegazkineria zibilaren segurtasunerako arau orokorrei buruzkoa, 2320/2002 (EE) Erregelamendua indargabetzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 97, 2008/04/09koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 300/2008 (EE)Erregelamendua

299/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, landare- eta animalia-jatorriko elikagai eta pentsuetako pestizida-hondarren gehienezko mugei buruzko 396/2005 (EE) Erregelamendua aldatzen duena, Batzordeari esleitutako betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 97, 2008/04/09koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 299/2008 (EE) Erregelamendua

298/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, genetikoki aldatutako elikagai eta pentsuei buruzko 1829/2003 (EE) Erregelamendua aldatzen duena, Batzordeari esleitutako betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 97, 2008/04/09koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 298/2008 (EE) Erregelamendua

297/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, nazioarteko kontabilitate-arauen aplikazioari buruzko 1606/2002 (EE) Erregelamendua aldatzen duena, Batzordeari esleitutako betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 97, 2008/04/09koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 297/2008 (EE) Erregelamendua

296/2008 (EE) ERREGELAMENDUA EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, pertsonek mugak igarotzeko Erkidegoko arau-kodea (Schengen Muga-kodea) ezartzen duen 562/2006 (EE) Erregelamendua aldatzen duena, Batzordeari esleitutako betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 97, 2008/04/09koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 296/2008 (EE) Erregelamendua

295/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, enpresen egiturazko estatistikei buruzkoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 97, 2008/04/09koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 295/2008 (EE) Erregelamendua

294/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, Berrikuntzaren eta Teknologiaren Europako Institutua sortzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 97, 2008/04/09koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 294/2008 (EE)Erregelamendua

2008/267/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, Europar Batasunaren Solidaritate Funtsaren mobilizazioari buruzkoa, Europako Parlamentuak, Kontseiluak eta Batzordeak 2006ko maiatzaren 17an aurrekontu-diziplinari eta finantza-kudeaketa egokiari buruz egindako erakunde arteko hitzarmenaren 26. puntuak xedatutakoari jarraiki.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 85, 2008/03/27koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/267/EE Erabakia

2008/37/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, berraseguruari dagokion 2005/68/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordearen betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 81, 2008/03/20koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/37/EE Zuzentaraua

2008/36/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, bizi-aseguruaz aparteko aseguru zuzenari dagozkion lege-, arau- eta administrazio-xedapenak koordinatzeari buruzko 92/49/EEE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordearen betearazte-eskumenak gauzatzeari dagokionez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 81, 2008/03/20koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/36/EE Zuzentaraua

2008/35/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, gailu elektriko eta elektronikoetan substantzia arriskutsu jakin batzuk erabiltzeko murriztapenei buruzko 2002/95/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordearen betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 81, 2008/03/20koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB)

Fitxa bibliografikoa: 2008/35/EE Zuzentaraua

2008/34/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, gailu elektriko eta elektronikoen hondakinei (GEEH) buruzko 2002/96/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordearen betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 81, 2008/03/20koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/34/EE Zuzentaraua

2008/33/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, erabilbizitza amaitzen zaien ibilgailuei dagokien 2000/53/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordearen betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 81, 2008/03/20koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/33/EE Zuzentaraua

2008/32/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, urari buruzko politikan jarduera-esparru komunitarioa ezartzen duen 2000/60/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordearen betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 81, 2008/03/20koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/32/EE Zuzentaraua

2008/31/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, biozidak merkaturatzeari buruzko 98/8/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordearen betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 81, 2008/03/20koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/31/EE Zuzentaraua

2008/30/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, urteko kontuen eta kontu bateratuen legezko auditoriari dagokion 2006/43/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordearen betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 81, 2008/03/20koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/30/EE Zuzentaraua

2008/29/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, gizakiak erabiltzeko sendagaietan erkidegoko kodea ezartzen duen 2001/83/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordearen betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 81, 2008/03/20koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/29/EE Zuzentaraua

2008/28/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, energia erabiltzen duten produktuei aplikatu ahal zaizkien diseinu ekologikoari buruzko betekizunak ezartzeko esparrua ezartzen duen 2005/32/EE Zuzentaraua eta Kontseiluaren 92/42/EEE Zuzentaraua eta 96/57/EE eta 2000/55/EE Zuzentarauak aldatzen dituena, Batzordearen betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 81, 2008/03/20koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/28/EE Zuzentaraua

2008/27/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, genetikoki aldatutako organismoak ingurumenean berariaz askatzeari buruzko 2001/18/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordearen betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 81, 2008/03/20koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/27/EE Zuzentaraua

2008/26/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, Informazio pribilegiatua gordetzen duten eragiketei eta merkatuaren manipulazioari (merkatua gehiegikeriaz baliatzea) buruzko 2003/6/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordeari esleitutako betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 81, 2008/03/20koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/26/EE Zuzentaraua

2008/25/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, kreditu-erakundeetan, aseguru-enpresetan eta finantza-multzo bateko inbertsio-enpresetan ikuskapen gehigarria egiteari dagokion 2002/87/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordearen betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 81, 2008/03/20koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/25/EE Zuzentaraua

2008/24/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, kreditu-erakundeen jardueran sartzeko eta aritzeari buruzko 2006/48/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordearen betearazte-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 81, 2008/03/20koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/24/EE Zuzentaraua

216/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko otsailaren 20koa, abiazio zibileko baterako arauei buruzkoa eta Aire Segurtasuneko Europako Agentzia sortzen duena eta Kontseiluaren 91/670/EEE Zuzentaraua, 1592/2002 (EE) Erregelamendua eta 2004/36/EE Zuzentaraua baliogabetzen dituena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 79, 2008/03/19koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 216/2008 (EE) Erregelamendua

2008/23/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, inbertsio-enpresen eta kreditu-erakundeen kapitala egokitzeari buruzko 2006/49/EE zuzentaraua aldatzen duena, Batzordeari esleitutako betearazpen-eskumenen erabilerari dagokionez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 76, 2008/03/19koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/23/EE Zuzentaraua

2008/22/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, merkatu arautuan negoziatzen diren baloreen jaulkitzaileei buruzko informazioaren gardentasun-betekizunak bateratzearen inguruko 2004/109/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordeari esleitutako betearazpen-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 76, 2008/03/19koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/22/EE Zuzentaraua

2008/21/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, Aseguruen eta erretiro-pentsioen komitea eratzen duen Kontseiluaren 91/675/EEE zuzentaraua aldatzen duena, Batzordeari esleitutako betearazpen-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 76, 2008/03/19koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/21/EE Zuzentaraua

2008/20/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, kapitalak zuritzeko eta terrorismoa finantzatzeko finantza-sistema erabiltzeari aurre hartzearen gaineko 2005/60/EE zuzentaraua aldatzen duena, Batzordeari esleitutako betearazpen-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 76, 2008/03/19koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/20/EE Zuzentaraua

2008/19/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, bizi-aseguruari buruzko 2002/83/EE zuzentaraua aldatzen duena, Batzordeari esleituriko betearazpen-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 76, 2008/03/19koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/19/EE Zuzentaraua

2008/18/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, balore higigarrietan inbertitzen dituzten inbertsio kolektiboko erakunde batzuen gaineko legezko, arauzko eta administrazioko xedapenak koordinatzen dituen Kontseiluaren 85/611/EEE zuzentaraua aldatzen duena, Batzordeari esleitutako betearazpen-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 76, 2008/03/19koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/18/EE Zuzentaraua

2008/13/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, 84/539/EEE Zuzentaraua, albaitaritza-medikuntzan erabiltzen diren tresna elektrikoen arloan estatu kideek dituzten legediak hurbiltzeari buruzkoa, indargabetzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 76, 2008/03/19koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/13/EE Zuzentaraua

2008/12/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, pilei, metagailuei eta haien hondakinei buruzko 2006/66/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordeari esleitutako betearazpen-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 76, 2008/03/19koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/12/EE Zuzentaraua

2008/11/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, baloreak erosteko eskaintza publikoen edo baloreen kotizazioen onarpenaren kasuan argitaratu beharreko liburuxkari buruzko 2003/71/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Batzordeari esleitutako betearazpen-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 76, 2008/03/19koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/11/EE Zuzentaraua

2008/10/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, finantza-tresnen merkatuei buruzko 2004/39/EE zuzentaraua aldatzen duena, Batzordeari esleitutako betearazpen-eskumenei dagokienez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 76, 2008/03/19koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/10/EE Zuzentaraua

235/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, gobernantza estatistikorako Europako Aholku Komitea sortzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 73, 2008/03/15ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 235/2008/EE Erabakia

234/2008/EE ERABAKIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko martxoaren 11koa, Europako Estatistikako Aholku Komitea sortzen duena eta Kontseiluaren 91/116/EEE Erabakia indargabetzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 73, 2008/03/15ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 234/2008/EE Erabakia

177/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko otsailaren 20koa, helburu estatistikoz erabilitako enpresa-erregistroak arautzeko esparru komuna ezarri eta Kontseiluaren 2186/93 (EEE) Erregelamendua indargabetzekoa.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 61, 2008/03/05ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 177/2008 (EE)Erregelamendua

176/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko otsailaren 20koa, Bulgaria eta Errumania Europar Batasunean sartzea dela-eta lurralde-unitate estatistikoen nomenklatura komuna (NUTS) ezartzen duen 1059/2003 (EE) Erregelamendua aldatzen duena.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 61, 2008/03/05ekoa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 176/2008 (EE)Erregelamendua

2008/6/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko otsailaren 20koa, 97/67/EE Zuzentaraua aldatzen duena, Erkidegoko posta-zerbitzuen barne-merkatuaren burutzapen erabatekoari dagokionez.

(EBren Egunkari Ofiziala, L 52, 2008/02/27koa)
fitxeroa  (pdf. xx KB) 

Fitxa bibliografikoa: 2008/6/EE Zuzentaraua

Azken eguneratzea: 2012/06/14