Eskumenak eta transferentziak

Inprimatu

61/1996 DEKRETUA, martxoaren 26koa (Dekretu horren bidez, nekazaritzaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako zerbitzuei atxikitako baliabideak ugaltzeari buruz Transferentzien Bitariko Batzordeak 1996ko otsailaren 21ean hartutako erabakia onetsi zen).

Identifikazioa

  • Egoera: Eginda
  • Transferentziaren urtea: 1996
  • Gaia: Nekazaritza eta Arrantza
  • Jardun-eremua: Nekazaritza eta Arrantza
Xedea:

(Nekazaritzaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako zerbitzuei dagozkien baliabideak gehitzea). 

FEGA («Fondo Español de Garantía Agraria») delakoak laguntzak kudeatzeko eginkizunetarako zeuzkan baliabideak eskualdatzea, hain zuzen ere, eginkizun hauei dagozkien baliabideak: eskabideak jasotzea; datuak egiaztatzea; laguntza emateko arauek ezarritako balorazio-irizpideen arabera eskabideak ebaluatzea; espedienteak ebaztea; primak, kalte-ordainak edo diru-laguntzak ordaintzea, izapidetzea eta likidatzea; eta, orobat, onuradunek beren gain hartutako konpromisoak betetzen ote dituzten ikuskatzea eta kontrolatzea.