Arautegia

Inprimatu

5/2005 LEGEA, abenduaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2006. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Legea
 • Organo arau-emailea: Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 249
 • Hurrenkera-zk.: 6498
 • Xedapen-zk.: 5
 • Xedapen-data: 2005/12/29
 • Argitaratze-data: 2005/12/31

Gaikako eremua

 • Gaia: Ogasun eta Ekonomía
 • Azpigaia: Ogasun

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

Eusko Legebiltzarrak abenduaren 29ko 5/2005 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko 2006. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena, onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Abenduaren 29ko 5/2005 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko 2006. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.

 1. – Onartu egiten dira Euskal Autonomia Erkidegoko 2006. urteko Aurrekontu Orokorrak, betiere, lege honek ezartzen duen era eta moduan.

 2. – Eusko Legebiltzarraren aurrekontua ere lege honen barruan sartzen da, hala ezartzen baita Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 25.2.a) artikuluan (testu hori azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen).

 3. – Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren aurrekontua ere lege honen barruan sartzen da, hala ezar-tzen baita otsailaren 5eko 1/1988 Legearen 24. artikuluan.

 4. – Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrekontua ere onartzen da eta lege honen barruan sartzen da, hala ezartzen baita Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen 13. artikuluan.

 5. – Lege hau ezarriko zaie 2005.eko abenduaren 31z geroztik sortzen diren erakundeei eta dagozkien aurrekontuei.

 1. – Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuan jasotako gastuen kopurua 7.623.134.200 eurokoa da ordainketa-kredi-tuetarako. Konpromiso-kredituei dagokienez, berriz, 1.031.494.633 eurokoa; azken kreditu horiek 2006az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa I. eranskinean zehazten da.

 2. – Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuan jasotako diru-sarreren kopurua 7.623.134.200 eurokoa da. Bereziki, 50.204.234 euro sartzen dira, diruzaintzako gerakin berekiei dagozkienak.

 3. – Euskal Unibertsitate Sistemaren otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 90. artikulutik 93.era bitartekoekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoak Euskal Herriko Unibertsitaterako bereizten duen aurrekontu-zuzkidura 246.030.631 eurokoa da, honela banatuta:

  • Ekarpen arrunta: 206.029.985 euro gastu arruntetarako eta 5.834.072 euro kapital-eragiketetarako.

  • Programa-kontratuak finantzatzeko ekarpen gehigarria: 10.398.463 euro.

  • Inbertsio eta azpiegituretako urte anitzeko programa hornitzeko kredituak: 14.400.000 euro.

  • Banakako osagarriak finantzatzeko kredituak: 9.368.111 euro.

 1. – Erakunde autonomiadunen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan ordainketa-kredituak eta konpromisokoak onartzen dira, honela banatuta:

  • Helduen Alfabetatze eta Berreuskaldun-tzerako Erakundea-Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos: ordainketa-kredituetarako, 39.032.000 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 17.330.000 euro; azken kreditu horiek 2006az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Euskal Herriko Polizi Ikastegia-Academia de Policía del País Vasco: ordainketa-kredituetarako, 17.153.000 euro jaso-tzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 3.140.000 euro; azken kreditu horiek 2006az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea-Instituto Vasco de Administración Pública: ordainketa-kredituetarako, 22.587.000 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 1.139.555 euro; azken kreditu horiek 2006az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Euskal Estatistika Erakundea-Instituto Vasco de Estadística: ordainketa-kredituetarako, 10.217.000 euro jaso-tzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 615.000 euro; azken kreditu horiek 2006az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea: ordainketa-kredituetarako, 5.204.000 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 318.947 euro; azken kreditu horiek 2006az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales: ordainketa-kreditueta-rako, 14.771.000 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 741.100 euro; azken kreditu horiek 2006az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

 2. – Erakunde bakoitzerako izendatutako ordainketa-kredituen guztizko zenbatekoa jasotzen dute aipatutako erakunde autonomiadunen diru-sarreren egoera-orriek. Bereziki, 283.210 euro sartu dira Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen diru-sarreren egoera-orrian; 100.000 euro Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea-Instituto Vasco de Administración Pública erakundearen diru-sarreren egoera-orrian; 439.366 euro Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales erakundearen diru-sarreren egoera-orrian, eta 2.788.962 euro Euskal Herriko Polizi Ikastegia-Academia de Policía del País Vasco erakundearen diru-sarreren egoera-orrian, diruzaintzako gerakin berekiei dagozkienak.

 1. – "Euskal Irrati-Telebista" erakunde publikoaren 2006. urteko ustiapen-aurrekontuan eta kapital-aurrekontuan, hurrenez hurren, 114.467.273 euro eta 13.156.500 euroko zuzkidurak onartzen dira, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira.

 2. – Irrati eta telebistako zerbitzu publikoak kudea-tzeko baltzu publikoen aurrekontuetan, honako zuzkidura hauek onartzen dira:

  BALTZUAK USTIAPEN-AURREKONTUA KAPITAL-AURREKONTUA

Euskal Telebista, A.B. / Televisión Vasca, S.A. 126.375.802 44.300.000

Eusko Irratia, A.B. / Radio Difusión Vasca, S.A. 16.822.706 103.000

Gasteiz Irratia, A.B. / Radio Vitoria, S.A. 3.937.807 41.200

 1. – Irrati-telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko baltzu publiko horientzat aurreikusitako diru-baliabideek baltzu bakoitzerako onartutako zuzkiduren guztizko zenbateko bera izango dute.

 2. – "Euskal Irrati-Telebista" Erakunde Publikoa Sor-tzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 44. artikuluaren arabera, onartu egiten da "Euskal Irrati-Telebista" erakunde publikoaren eta irrati eta telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko baltzu publikoen aurrekontu bateratua. Zuzkiduretan, 160.889.853 euro dagozkio ustiapen-aurrekontuari eta 44.699.553 euro, berriz, kapital-aurrekontuari, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira.

Energiaren Euskal Erakundearen ustiapen-au-rrekonturako eta kapital-aurrekonturako, hurrenez hurren, 13.298.535 euroko eta 93.411.816 euroko zuzkidurak onartzen dira, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua erakunde publikoaren ustiapen-aurrekonturako eta kapital-aurrekonturako, hurrenez hurren, 1.716.774.178 euroko eta 74.329.707 euroko zuzkidurak onartzen dira, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira. Gerorako konpromisoen egoerarako, berriz, 39.137.353 euro jasotzen dira; azken kreditu horiek 2006az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziaren ustiapen-aurre-konturako eta kapital-aurrekonturako, hurrenez hurren, 1.580.000 euroko eta 70.000 euroko zuzkidurak onartzen dira, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira.

Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoaren ustiapen-aurrekonturako eta kapital-aurrekonturako, hurrenez hurren, 6.822.021 euroko eta 3.185.000 euroko zuzkidurak onartzen dira eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira. Gerorako konpromisoen egoerarako, berriz, 430.000 euro jasotzen dira; azken kreditu horiek 2006az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

 1. – Lege honen 4. artikuluan sartzen ez diren baltzu publikoen ustiapen-aurrekontuan eta kapital-aurrekontuan, onartu egiten dira baltzu bakoi-tzari dagozkion kredituak. Ordainketa-kredituei dagokienez, 602.520.542 euroko eta 314.487.345 euroko zuzkidurak onartzen dira, hurrenez hurren, eta gerorako konpromisoen egoerari dagokionez, berriz, 243.716.388 euro; azken kreditu horiek 2006az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen l. eranskinean zehazten da.

 2. – Baltzu publiko horientzat aurreikusitako diru-baliabideek baltzu bakoitzerako onartutako zuzkiduren guztizko zenbateko bera izango dute.

 3. – Baltzu bakoitzaren ustiapen-aurrekontuan eta kapital-aurrekontuan aurreikusitako zuzkiduren eta diru-baliabideen zenbatekoak II. eranskinean zehazten dira.

 1. – 2006ko ekonomia-urtean zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, gehienez, 50.000.000 euro erabili ahal izango ditu, edozein motatako eragiketetarako abalak emateko.

 2. – 2006ko ekonomia-urtean zehar, halaber, Elkargi S.G.R. eta Oinarri S.G.R. elkarrekiko bermerako baltzuek enpresa txiki eta ertainei emandako abalak birfinkatu eta Luzaro E.F.C. sozietateak enpresa txiki eta ertain horiei emandako maileguak bermatu ahal izango ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, abal eta maileguok laguntza-tresna baitira enpresek berezko fondoak lortzeko edo epe luzean finan-tzatzeko, betiere erakunde horiekin izenpeturiko hitzarmenen esparruan.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, orobat, Europako Inbertsio Bankuak, Europako Inbertsio Funtsak edo beste finantza-erakunde batzuek Luzaro E.F.C.ri edo erakunde laguntzaileei emandako finantzaketa bermatu ahal izango du, baldin eta azken hartzaileak enpresa txiki eta ertainak badira, betiere erakunde horiekin izenpeturiko hitzarmenen esparruan.

 3. – Osagarri modura, Autonomia Erkidegoko Administrazioak Bilbao Exhibition Centre-ri beste abal batzuk ere eman diezazkioke, 150.000.000 euro gehienez ere, haren finantza-kostua murrizteko.

 1. – Autonomia Erkidegoko Administrazioak formalizatutako zorpetzea, edozein agiri-motatan gauzatzen dela ere, gehitu ahal izango da, muga honekin: ekitaldiaren amaierako saldoak ezingo du gainditu ekitaldiaren hasierako dagokion saldoa, ez behintzat 100.000.000 eurotik gora.

  Diruzaintzako aldi baterako premiei aurre egiteko gauzatzen diren kreditu-eragiketak ez zaizkio zenbateko horri, kreditu-eragiketok urtebeterako edo gutxiagorako badira.

 2. – Zuzenbide pribatuko erakundeen kanpo-zorpe-tzea, edozein agiri-motatan gauzatzen dela ere, gehitu ahal izango da, muga honekin: ekitaldiaren amaierako saldoak ezingo du gainditu ekitaldiaren hasierako dagokion saldoa, ez behintzat 100.000.000 eurotik gora.

  Diruzaintzako aldi baterako premiei aurre egiteko gauzatzen diren kreditu-eragiketak ez zaizkio egotziko zenbateko horri, kreditu-eragiketok urtebeterako edo gutxiagorako badira.

 3. – 2006. urtean zehar, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta baltzu publikoek zorpetze-baldintzak finantza-eragiketa osagarrien bidez aldatu ahal izateko –alegia, Euskal Autonomia Erkidegoko Finantzei buruzko azaroaren 8ko 8/1996 Legeko 27. artikuluan jasotako eragiketa osagarrien bidez aldatu ahal izateko–, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren baimena behar dute izan, formalizazioa egin baino lehenago. Halaber, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta baltzu publikoen emaitzen egonkortasuna, segurtasuna edo estaldura bermatzeko eragiketak burutu ahal izateko ere, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren baimena behar da.

 1. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 24., 25. eta 26. artikuluetan xedaturikoaren aurka jo gabe, lege honen III. eranskinean azaltzen diren kredituak handitu egin ahal izango dira 2006. urtean. Kredituok Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomiadunen aurrekontuetan sarturik egon beharko dute. Bestalde, handitze-muga izango dute, hain zuzen ere, nahitaez onartu behar diren obligazioen zenbatekorainokoa.

 2. – Handigarritzat jotzen diren kredituen eta aipa-tzen diren gainerako kredituen gehikuntzek honako finantzabideak izango dituzte:

  1. Xede batera atxikitako eskubideen benetako bilketaren araberako gehikuntzak finantzatzeko, hasieran aurreikusitako diru-sarrerez gain jasotako diru-sarreren soberakinak izango dira oinarri.

  2. Lurralde historikoek Estatuari ordaindu behar dioten kupoa neurri berean gutxi-tzea ekartzen duten gehikuntzak finan-tzatzeko, lurralde historikoek berek finantzatuko dute gutxitu den kopuru bera, betiere 2006rako ezarritako ekarpen-koefi-zienteen arabera.

  3. Finantza-modu zehatzik ez duten gehikuntzak finantzatzeko, Jaurlaritzaren Kontseiluak erabakiko du nola egin, betiere Ogasun eta Herri Administrazio Sailak proposatu ondoren.

 3. – Horrez gain, Jaurlaritzaren Kontseiluak diruzaintzako gerakinen kontura handitu ahal izango ditu "Hainbat Sailen Gastuak" sekzioko gastuen egoera-orrian azaltzen diren kreditu handigarriak, baita, hala badagokio, Inbertsio Publikoari Finantza Laguntza Emateko Esparru Pla-netik sortutako finantza-premiak ere (plan hori Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak onartu zuen, 2002ko uztailaren 23an).

 1. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 30. eta 31. artikuluetan xedaturik dagoena betetzeko badago ere, 2006. urtean zehar, Jaurlaritzaren Kontseiluak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak proposatuta, handitu egin ahal izango du konpromiso-kredituen egoera-orria. Horretarako, kreditu berriak onartu ahal izango ditu, edo lehendik baimenduta daudenak handitu, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomiadunen aurrekontuko ordainketa-kredituen zenbateko osoaren % 5eraino, hurrenez hurren. Muga hori ez da aplikatzekoa izango baldin eta kreditu horiek Administrazioaren funtzionamendu normalerako beharrezko diren ondasunak edo zerbitzuak ohi bezala eskuratzeko badira.

 2. – Aurreko paragrafoan aurreikusitako prozedurari jarraiki, eta adierazitako mugari lotu gabe, 2006. urtean zehar, behar bezala justifikatzen diren atzerapenak direla-eta urte horretarako aurreikusitako helburua betetzerik ez badago, betearaztean aurrekontu-urtea gainditzen duten konpromisoak hartu ahal izango dira, baldin eta konpromiso horietarako krediturik onartuta ez badago. Soberako kredituak berriro erabili ahal izango dira, betiere Ogasun eta Herri Administrazio Sailak zehazten duen eran.

 3. – 2006. urtean, Euskadiko aurrekontu-erregime-nari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 82. artikuluaren 2. paragrafoko a) idatz-zatiak aipatzen dituen ekarpenen kasuan edo ekarpen-konpromiso irmoen kasuan –batean zein bestean, baldin eta konpromisoen eragina ondorengo urteetara luzatzen bada–, Jaurlaritzaren Kontseiluak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren proposamenez, baimena eman ahal izango du dagozkion konpromiso-kredituak sortzeko.

 4. – 2006. urtean, halaber, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak, beharrezko diren aldaketak eginez, aurreko urteetan sortutako konpromiso-kredituen zenbatekoa egokitu ahal izango du, baldin eta kredituok finantza-eragiketak edo arriskuen estaldura-eragiketak gauzatzearekin zerikusia duten lankidetza-hitzarmen eta kontratuei badagozkie eta eragiketon urteko zenbatekoa korritu-tasaren edo antzeko beste adierazleen bilakaeraren araberakoa bada.

Euskadiko surrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2006. urterako bakarrik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen aurrekontuen I. kapituluko 122., 131., 132., 161. eta 162. kontzeptuen barruan dauden gastuek lotura-izaera izango dute kontzeptuaren mailan.

 1. – Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko Legearen 20. eta 21. artikuluetan xedaturikoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta horren administrazio-erakunde autonomiadunen behin-behineko langileen, funtzionarioen eta lan-kontratuko langileen plantillak onartzen dira, taldeka, kidegoka, eskalaka eta kategoriaka sailkatuta. Hasiera batean aurrekontu-plantilla hauek "Langileei buruzko eranskinean" xedaturikoaren araberako programa eta aurrekontu-sekzioei atxikitzen zaizkie.

 2. – Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 22. artikuluan xedaturikoaren ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomiadunen aurrekontu-plantillak izaera mugatzailea izango du eta gehienezko muga erakunde horietako guztietako funtzionarioen, lan-kontratuko langile finkoen eta behin-behine-ko langileen kopuru osoa izango da.

 3. – Orokorrean, aurrekontu-plantillak langile-zuzkidura berriak sortuz aldatzen badira, behar beste zuzkidura amortizatu egin beharko dira horren ondorioz, urteko kostu gordina handiagoa izan ez dadin.

 4. – Aurreko puntuan ezarritakoa eta guzti, Jaurlaritzaren Kontseiluak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren proposamenez, langile-zuzkidura berriak sortzeko baimena eman ahal izango du, lanpostuen zerrendak honako arrazoi hauengatik aldatzen badira: eskumenen transferentziak benetan gauzatzen direlako, organo eta zerbitzu berriak sortzen direlako, kanporatutako eta azpikontrataturiko zerbitzuen kudeaketa zuzena egiten delako, lege-mailako arauak aldarrikatzen direlako edo Jaurlaritzak koiunturakoak ez diren planak, programak eta jarduerak esanguratsuak onartzen dituelako. Horretarako, finantzazio egokia eta funtzio publikoaren arloan eskumena duen organoaren aldez aurreko aldeko txostena behar da beti. Txostenaren adierazi behar da ezinezkoa dela premia berriei aurre egitea lanpostuak berratxikita, langileak berrizendatuta edo giza baliabideak arrazionalizatzeko eta antolatzeko bestelako baliabideak erabilita.

 5. – Ogasun eta Herri Administrazio Sailari baimena ematen zaio langileen gastuen kredituetan beharrezko aurrekontu-aldaketak egiteko, kreditu horiek artikulu honetan xedaturikoaren arabera onartzen diren plantilla-aldaketee egokiturik gera daitezen.

Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 66.3 artikuluan xedaturikoaren ondo-rioetarako, eta 2006. urterako bakarrik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere administrazio-erakunde autonomiadunen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan sartutako ordainketa-kredi-tuek muga-izaera eta lotura-izaera izango dituzte kapituluaren mailan, sekzio eta programa bakoitzerako, ekonomiako sailkapenari dagokionez; aurrekontu horiek II. kapituluari dagozkio, hain zuzen ere jarduteko gastuen kapituluari. Hala eta guztiz ere, Aurrekontuaren gastuen zehaztasunetan gastu ezkututzat jotzen diren kredituek ez dute horrelako izaerarik izango, eta horregatik, kapitulutik beherako mailetan, ez da beharrezko izango kredituen transferentziarik egitea.

 1. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 66.3 artikuluan xedaturikoaren ondorioetarako, eta 2006. urterako bakarrik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere administrazio-era-kunde autonomiadunen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan sartutako ordainketa-kredituek muga-izaera eta lotura-izaera izango dituzte artikuluaren mailan, sekzio eta programa bakoitzerako, ekonomiako sailkapenari dago-kionez; aurrekontu horiek IV eta VII. kapituluei dagozkie –hain zuzen ere, gastu arruntetarako transferentziak eta diru-laguntzak, eta kapital-eragiketetarako transferentziak eta diru-lagun-tzak biltzen dituzten kapituluei.

 2. – Aurreko paragrafoan ezarritakoa hori izanik ere:

  1. "Enplegua" izeneko 3211 programako eta "Pres-takuntza" izeneko 3231 programako ordainketa-kredituek lotura-izaera izango dute kapitulu, sekzio eta programa mailan.

  2. "Nekazaritza eta Landaren eta Itsasertzaren Garapena" izeneko 7111 programako ordainketa-kredituek lotura-izaera izango dute kapitulu, sekzio, zerbitzu eta programa mailan.

 1. – Hurrengo paragrafoetan azaltzen diren berezitasunen aurka jo gabe, 2006. urtean, Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginak (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) arautuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko eta bere erakunde autonomiadunetako Aurrekontu Orokorretako kredituen transferentziak.

 2. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginean (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) zehaztutako kredituen transferentzien arauak ezarriko zaizkie bai 2006ko aurrekontu arruntari, bai aurreko ekonomia-ekitaldietatik datozen gerakinei, betiere arau horretako 88. artikuluko 1. paragrafoan xedatutakoaren aurka ez badoa.

 3. – Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 69. artikuluan aipatzen diren transferentzien arauetako muga orokorrak ez zaizkie ezarriko Inbertsio Publikoari Finantza Laguntza Emateko Esparru Planari (Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak onartu zuen plan hori, 2002ko uztailaren 23an) eta Inbertsio Ekonomiko eta Sozialei buruzko Plan Bereziari atxikitako kontu-sailetatik sortzen diren transferentziei, ez eta horretarako izendatutakoei ere. Kreditu horien barruan, era guztietako transferentziak egin ahal izango dira, batere mugarik gabe.

 4. – Aurrekontuaren jarraipena eta kontrola egiteko beharrek hala eskatzen dutenean, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak bereziki lotutako kredituak ezarri ahal izango ditu.

 5. – Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) V. tituluan jasotako aldaketez gainera, urte honetan Ogasun eta Herri Administrazio Sailak, bere ekimenez edo dagokion sail edo erakunde autonomiadunen ekimenez, ordainketa-kredituak eta konpromiso-kredituak berriz banatu ahal izango ditu, aurrekontuen jarraipenerako eta kudeaketarako premiek hala eskatzen dutenean. Ondorio horietarako, lotura-maila bereko kredituen artean zenbatekoak transferitzea ulertzen da "berriz banatu" esaten denean. Berriz banatze hori ez da kreditu-transferentziatzat joko.

Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginak (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) arautzen du nola sartu behar diren kredituak Aurrekontuan, eta, ondorioz, baita 2006koan ere. Arau horretako 87. artikuluaren ondorioetarako, Jaurlaritzaren Kontseiluari dagokio, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak proposatuta, kredituak Aurrekontuan sartzea.

 1. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 83.1 artikuluaren ondorioetarako, Jaurlaritzaren dekretu baten bidezbideratuko dira kredituak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak eta, hala denean, ukituta dauden gainerako sailek proposatuta.

 2. – Aipatutako 83. artikuluak jasotzen duen gehienezko ehunekoa ez da kontuan hartuko baldin eta bideratu beharrekoa foru-aldundien aurrekontuak benetan aldatzeak ekarritako diru-sarrerak badira.

 3. – Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 95.1 artikuluan xedatutarikoaren ondorioetarako, baldin eta kreditu gehigarriaren beharra administrazio-erakunde autonomiadun batean gertatzen bada eta beharraren zenbatekoak igoerarik ez badakar Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuko kredituetan, kreditua baimentzea Ogasun eta Herri Administrazio Sailari egokituko zaio, kreditu horren zenbatekoak ez badu gainditzen kasuan kasuko organismoaren aurrekontuari dagozkion ordainketa-kredituen multzoaren % 3, eta Jaurlaritzari, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak proposatuta, % 3 gainditu eta % 5etik pasatzen ez denean.

 4. – Ogasun eta Herri Administrazio Sailak baimenduko ditu baltzu publikoen aurrekontu-alda-ketak, baldin eta administrazio-berrantolaketak edo taldearen baltzu-berrantolaketak badira aldaketon iturburu, eta berrantolaketok, Erakundeen Administrazioa ukitzeaz gain, erakunde horietarako aurreikusitako finantza-egoeraren orriak edo dagozkien aurrekontuak ere ukitzen badituzte.

 5. – Baltzu publikoen aurrekontuetan aldaketak sor-tzen badira eta, aldi berean, Proiektu Estrategikoen Fondoari dagozkion jardunak legezko bihurtzea onartzen duen Jaurlaritzaren Kontseiluaren akordioren bat betetzeko badira, edo Jaurlaritzaren Kontseiluak onartutako garrantzizko edozein plan, programa eta jarduerak sortutakoak badira, Jaurlaritzaren Kontseiluak emango du horietarako baimena, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak proposatuta.

 6. – Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 97.3 artikuluaren aurka jo gabe, 2006. urtean zehar, Jaurlaritzaren Kontseiluak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak proposatuta, gerorako konpromiso-kredituak gehitu ahal izango ditu, konpromiso berriak onartuz edo aurretik baimenduta dauden konpromisoen kopurua handituz, hasieran erakundeen multzorako baimendutako guztizko kopuruaren % 15eraino.

 7. – Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 98. artikuluaren ondorioetarako, Sprilur, ABk parte hartzen duen baltzu publikoetan, baltzu guztiei dagokien guztizko zenbatekoari aplikatuko zaio.

 8. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 54. artikuluaren ondorioetarako –Euskal Autonomia Erkidegoko 1997. urteko Aurrekontu Orokorrak Onartzeko abenduaren 27ko 10/1996 Legearen azken xedapenetako hirugarrenaren bidez aldatutako artikulu horren ondorioetarako–, ibilgetu material eta ez-materialetan egindako inbertsioen baturak izaera mugatzailea du Sprilur, ABk parte hartutako baltzu publiko guztietarako.

 9. – 2006. urtean zehar, Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 102. eta 103. artikuluek ezarritako hitzarmen-erregimena aplikatzekoa izango zaio Estatuarekin izenpetzen den edozein hitzarmeni, baldin eta hitzarmen horren bidez gastuen egoera-orrietan hasieran aurreikusten ez ziren fondo gehigarriak jasotzen badira.

 10. – Ogasun eta Herri Administrazio Sailak, aurrekontuaren segimendu- eta kudeaketa-beharriza-nek eskatzen dutenean, bidezko gertatzen diren egokitzapen teknikoak egin ahal izango ditu, ustiapen eta kapitaleko aurrekontuetan beharrezko eraldaketak txertatzeko. Eraldaketa horiek, Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginarekin (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) bat etorriz, ez dute ekarriko aurrekontuaren aldaketarik.

 1. – Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako edo zuzenbide pribatuko erakun-de publikoetako lan-kontratukoak ez diren langileentzako urteko lansarien zenbatekoak ezin izango du, 2006ko urtarrilaren 1eko ondorioekin, guztira % 2tik gorako igoera izan, 2005eko ekonomia-urtean ezarritakoaren aldean, bi erkaketa-aldietarako homogeneotasunari eutsita, bai langileen kopuruari eta antzinatasunari dagokienez, bai eta lanaldi-motari dagokionez ere.

 2. – Lan-kontratukoak ez diren langileak honako hauek dira: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako karrerako eta bitarteko funtzionarioak, bai eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko estatutupeko langileak ere.

 3. – Lehenengo paragrafoan jartzen duena jartzen duelarik ere, aurreko paragrafoko langileen aparteko ordainsarien barruan, ondoren adierazten diren urteko kopuru gehiagarriak ere joango dira. Jasotzen den lanpostu-osagarria-ren mailaren arabera ordainduko dira kopuru horiek, eta dagozkion arauetan ikusi beharko da hilez hil nola banatu.

  Lanpostuko osagarri-maila Urteko zenbatekoa

  Nivel de Complemento de Destino Cuantía anual

  30 1.724,42

  29 1.546,76

  28 1.481,73

  27 1.416,66

  26 1.242,85

  25 1.102,68

  24 1.037,65

  23 972,62

  22 907,53

  21 842,57

  20 782,68

  19 742,72

  18 702,72

  17 662,73

  16 622,86

  15 582,84

  14 542,90

  13 502,91

  12 462,91

  11 422,97

  10 383,03

  9 363,05

  8 343,01

 4. – Justizia Administrazioko langileen lansariez den bezainbatean langile horiei dagokien berariazko araudia aplikatuko da.

 5. – Lehenengo paragrafoan zehaztutakoak eta guzti ere, lanpostuaren edukian izandako aldaketengatik, programa bakoitzari atxikitako langile-kopuruan izandako aldaketengatik edo programa horiei ezarritako helburuen betetze-maila-rengatik, lansari osagarrietan berariaz eta salbuespenez ezinbestean egin beharreko egoki-tzapenak egin ahal izango dira. Era berean, paragrafo horretan zehaztutakoa eta guzti ere, lanpostuak antolatzeko eta sailkatzeko sistemak aplikatu ahal izango dira, eta sistema horiek ezargarriak izango zaizkie transferentzien bitartez euskal herri-administrazioetan sartzen diren edo sartuak diren langileei ere.

 6. – Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 79.1.a) artikuluarekin bat etorriz, postu bakoitzaren mailari dagokion lanpostu-osagarria honako hau izango da:

  Maila Urteko zenbatekoa

  Nivel Cuantía anual

  30 15.690,20

  29 13.946,51

  28 12.464,87

  27 11.070,19

  26 9.762,78

  25 8.455,37

  24 7.932,20

  23 7.365,83

  22 6.842,67

  21 6.319,98

  20 5.884,19

  19 5.535,35

  18 5.186,80

  17 4.881,19

  16 4.576,37

  15 4.271,17

  14 3.966,35

  13 3.661,05

  12 3.356,31

  11 3.051,01

  10 2.808,71

  9 2.607,17

  8 2.445,75

 7. – Lege honen ondorioetarako, "guztizko lansariak" esaten denean, hau adierazi nahi da, alegia, kasuan kasuko langileek 2005ean zehar sortutako lansari guztiak (soldatazkoak nahiz soldataz bestekoak) eta gizarte-ekintzako gastu guztiak. Hala ere, badira zenbait salbuespen:

  1. Gizarte Segurantzako prestazioak eta kalte-ordainak.

  2. Enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako sistemari ordaindu beharreko kotizazioak.

  3. Lekualdatzeei edo lan-iraizpenei dagozkien kalte-ordainak.

  4. Langileak egindako gastuengatiko kalte-ordainak.

 8. – Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta baltzu publikoetako lan-kontratuko langi-leentzako guztizko lansariek ezin izango dute, 2006ko urtarrilaren 1eko ondorioekin, guztira % 2tik gorako igoera izan, 2005eko ekitaldian ezarritakoaren aldean; hala ere, bestelako igoera bat gauzatu ahal izango da lanpostuaren edukiaren aldaketaren ondorioz, programa bakoitzari atxikitako langile-kopuruaren aldaketaren ondorioz, programa horiei ezarritako helburuen betetze-mailaren ondorioz edo lanpostuak antolatzeko eta sailkatzeko sistemen aldaketen ondorioz.

 9. – Aurreko paragrafoan jasotakoa, hortaz, 2006ko guztizko lansariei dagokien goi-muga da; hori, gero, negoziazio kolektiboaren bidez ezarri eta emango zaie banakakoei.

 10. – Guztizko lansarien aldaketak homogeneotasunari eutsita kalkulatuko dira erkaketaren bi aldietarako, bai langileen kopuruari eta antzinatasunari dagokienez, bai lanaldi-motari, lanari eta gainerako lan-baldintzei dagokienez.

 11. – Adierazitakoa gorabehera, bigarren paragrafoko langileentzako erabakitzen den urteko kopuruaren parekoa aplikatuko zaie, bakoitzak duen mailaren arabera, lan-kontratuko langileei ere, eta, horretarako, haien guztizko lansariak horretarako behar bezainbeste igo beharko dira, artikulu honetako 3. paragrafoan xedaturikoaren arabera.

 12. – Aurreko paragrafoetan jasotako lansari-gehi-kuntza orokorraz gainera, Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta bere erakunde autonomiadunek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta baltzu publikoek beren guztizko lansarien % 0,5 gehiago (gehienezko ehunekoa da hori) erabil dezakete beren esparruko langileen erretiroa jasota dakarten enpleguko pentsio-planetara ekarpenak egiteko edo taldekako aseguruak hitzartzeko.

 13. – Lehendakari, lehendakariorde, sailburu, goi-kargudun eta berdinetsitakoen lansarietan, 2006ko ekonomia-urterako, gehienez eta hala badagokio, Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako lan-kontratukoak ez diren langileen urteko lansariei orokorrean ezarritako igoera orokorraren ehuneko bera aplikatuko da, oinarritzat hartuta 2005eko abenduaren 31n indarrean dauden lansariak. Nolanahi ere, lansarien egitura errespetatzeko eta dagozkien kategoriari eta karguari eusteko, gutxienez, maila goreneko funtzionarioentzat orokorrean eta gehienez aurreikusitako lansarien parekoak jasotzea bermatuko zaie.

 14. – Artikulu honetako lehenengo paragrafoan agertutako langileen aldean lansariak parekatuta ez dituzten behin-behineko langileek beraiekin berdinetsita dauden langileentzako igoera bera izango dute. Salbuespenak izango dira zenbateko finkoa duten lansariak, horiei aurreko paragrafoan adierazitako igoera ezarriko baitzaie.

 15. – Osagarri pertsonalek, aldi baterako osagarriek eta zerbitzuagatiko kalte-ordainek arau bereziak izango dituzte.

 1. – Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legeko 74.a) artikuluarekin bat etorriz, kategoria-maila bakoitzari dagokion lanpostu-osagarriaren urteko zenbatekoa honako hau da:

  Maila Urteko zenbatekoa

  Nivel Cuantía anual

  1 4.598,25

  2 5.383,43

  3 5.743,08

  4 7.953,09

  5 8.714,41

  6 10.398,71

  7 11.118,50

  8 12.912,27

 2. – Ertzaintzako langileen aparteko ordainsarien barruan –zerbitzu aktiboan behar dute egon langile horiek–, honako kopuru hauek ere joango dira, funtzionario bakoitzak jasotzen duen lanpostu-osagarriaren arabera (dagozkion arauetan begiratu beharko da kopuru hori hilez hil nola banatu):

  Maila Urteko zenbatekoa

  Nivel de categoría Cuantía anual

  1 641,45

  2 726,77

  3 775,31

  4 1.037,88

  5 1.137,23

  6 1.357,03

  7 1.450,96

  8 1.510,74

 3. – Jaurlaritzaren Kontseiluak erabakiko du zein den Ertzaintzako langileek guztira jasoko duten lansari osoa. Nolanahi ere, aurreko artikuluan ezarritako edukia eta irizpideak aplikatuko zaizkie.

 1. – Jaurlaritzaren Kontseilua izango da, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak txostena eman ondoren, honako hauek onartuko dituena: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorre-ko eta bere erakunde autonomiadunetako lan-kontratuko langileen gain eragina duten hitzarmen kolektiboak, soldaten berrikuspenak edo lehendik izenpetuta dauden hitzarmenei oso-osoan edo zati batean atxikitzeko akordioak edo horietara zabaltzeko akordioak. Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen Administra-zioko baltzu publikoetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako lan-kontratuko langileen gain eragina dutenean, berriz, izenpetu aurretik Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren aldeko txostena izango da beharrezko.

 2. – Aurreko paragrafoan zehaztutako ondorioetarako, dagokion akordio-proiektua bidaliko zaio Ogasun eta Herri Administrazio Sailari, eta proiektuarekin batera, 2005. urteko guztizko lansarien eta ordainsarien kuantifikazioa, eta 2006. urterako aurreikusitako guztizko lansa-riena eta ordainsariena, bai eta proiektu horretan jasotako alderdi ekonomiko guztien balorazioa ere. Sail horrek, aipatutako dokumentazioa jaso eta, gehienez, 15 eguneko epearen barruan, dagokion txostena egingo du. Txosten horretan, alderdi ekonomikoei dagokienez, gastu publikoaren arloan ondorioak dakartzaten gaiak jasoko dira; hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legean ezarritako kontrol ekonomikoa gauzatzeko.

 1. – Artikulu honetan aipatzen diren langileek edozer dela-eta urtean jasoko dituzten gehienezko soldataren zenbatekoak, bermatu gabeko kopuruko pizgarriak barne direla, ezin izango dira Eusko Jaurlaritzako sailburuek urtean jasotzen dituzten ordainsari osoak baino handiagoak izan.

 2. – Goi Kargudunen Lansariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legearen 4. artikuluko 2. paragrafoan agintzen dena betetzeko, pizgarriak ebaluatzeko eta emateko irizpideak zehazterakoan honako hauek hartuko dira kontuan: bal-tzu edo erakunde publiko bakoitzaren urteko aurrekontuen eta ekonomia-urte bakoitzean aurrekontuekin batera doan urteko txostenean jasotako helburu kualitatiboen betetze-maila, bai eta erakundearen urteko kudeaketa-planaren eraginkortasuna ere, betiere zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta baltzu publikoen zuzendaritzetako kideen estatutu pertsonala arautzeko den otsailaren 23ko 130/1999 Dekretuak zehaztutakoaren arabera.

 3. – Baltzu edo erakunde publikoetako bakoitzeko gobernu-organo eta administrazio-organo eskudunek erabaki ahal izango dute zein modu eta alditan ordainduko diren pizgarri horiek.

 1. – Indarrean dauden arau berezietan xedatutakoarekin bat etorriz bidezkoak diren kasuetan eta kopuruen arabera ordainduko dira pentsioak eta bestelako eskubide pasiboak.

 2. – Eskatutako gabealdiak bete dituzten langileek hartzeko pasiboak direla-eta sortutako pen-tsioak –maiatzaren 13ko 1/1986 Legegintzako Dekretua betez sortuak– ehuneko bi (% 2) igoko dira, 2005eko urtarrilaren 1eko ondorioekin.

 1. – Lege honen IV. eranskinean finkatzen dira hezkuntza-maila bakoitzaren moduluko osagaiak eta dagozkien zenbatekoak.

 2. – IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoek gehieneko muga ekonomikoak hartzen dituzte, irakasleen eta irakasle ez diren langileen gastuak bertan sartuta direla.

 3. – Hala ere, ordainketa eskuordetua daukaten mailetan, irakasle bakoitzaren benetako antzinatasuna kontuan hartuta ordainduko da inoren kontura diharduten langileen eta kooperatibisten antzinatasuna.

2006. urtean zehar, foru-aldundiek Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuan izendatutako kredituei eusteko egin beharreko ekarpen orokorra 7.103.900.854 eurokoa da. Diru-kopuru hori urriaren 4ko 6/2002 Legeak onartutako metodologiaren arabera zehaztu da.

Aurreko artikuluan zehaztatutako zenbatekoari ondoko ehunekoak ezarriz ateratzen da lurralde historiko bakoitzak egin beharreko ekarpena. Hona ehunekook:

 1. – Egitekoa den gastuari dagokion kredituaren izaera edozein izanik ere, 5.000.000 eurotik gorako gastuek Jaurlaritzaren Kontseiluaren baimena beharko dute. Bada salbuespen bat, alegia, Erakundeen Administraziora transferen-tziak egiten direnean edo Aurrekontuetan izenarekin jasotako diru-laguntzak direnean; kasu bi horietan ez da baimenik behar izango.

 2. – Erakunde autonomiadunek, 1.000.000 eurotik gorako hasierako aurrekontua duten gastuak egiteko, dagokien sailburuaren aldez aurreko baimena beharko dute, edo, aurreko paragrafoaren kasuan, Jaurlaritzaren Kontseiluarena.

 1. – Kontratazioaren arloan, Jaurlaritzaren Kontseiluari egokituko zaio aurreko artikuluko 1. paragrafoan aurreikusitako zenbatekoaren gainetik dagoen aurrekontua duten kontratuak baimen-tzea. Kasu horretan, kontratua baimentzearekin batera, gastua ere baimenduko da.

 2. – Euskadiren Ondareari buruzko uztailaren 27ko 14/1983 Legearen 43. artikuluaren ondorioetarako, ondasun higiezinak errentan hartzeko kontratuak, baldin eta kontratu horien iraupena urtebetekoa edo txikiagoa bada (luzapenak barne) eta gastuaren zenbatekoa guztira 25.000 eurotik gorakoa ez bada, honela egingo dira:

  1. Aldi baterako beharrak eraginda, zer edo zer sustatzeko, informazioa emateko edo antzekoetarako erakustoki edo lokalak errentan hartzeko bada kontratua, inte-resa duen sailak, erakunde autonomiadunak edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoak izango du ahalmena. Ibilgailu-parkeko ibilgailu ofizialak gordetzeari dagokionez, gai horretako organo eskudunak izango du ahalmena.

  2. Aipatutako kontratazioak egiteko administrazio-izapideek bi alderdi hauei besteri ez diote begiratuko: batetik, nahikoa kreditu ote dagoen kontratazioa egiteko, eta, bestetik, errentatzaileak izenpetutako eskaintza; eskaintzan errentamenduaren alderdi guztiak jaso beharko dira, eta dagokion kontratazio-organoak oniritzia eman beharko dio eskaintza horri.

  3. Kontraturen bat egiten denean, beti jakinarazi beharko zaio Ogasun eta Herri Administrazio Saileko Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzari.

 1. – Jaurlaritzak, Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginak (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegin-tzako Dekretuaren bidez onartu zen) eskatutako informazioaz gainera, ondoko eragiketen berri emango dio Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari, hiru hilean behin:

  1. Aldi horretan emandako bermeen zerrenda, baita bermeen onuradunek bete beharrekoa bete ez dutelako aurre egin behar izan dien bermeei buruzko informazioa ere.

  2. Baltzu publikoen eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen egoera-balantzea, galeren eta irabazien egoera-orria, finantzaketa-taula eta, azkenik, ustiapen-aurrekontuak eta kapital-aurrekontuak.

 2. – Aurreko zenbakian aipatzen den informazioa hiruhileko bakoitzaren muga-egunean itxiko da eta aipatutako muga-egunaren hurrengo bigarren hilabeteko 15a baino lehen igorriko da Legebiltzarrera.

Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari hainbat eragiketaren berri emango dio, eragiketa horiek gertatzen diren hilaren hurrengoan. Hona hemen aipatutako eragiketak:

 1. Egindako zorpetze-eragiketak.

 2. Jaurlaritzaren Kontseiluak Autonomia Erkidegoko Erakundeen Administrazioa osatzen duten erakundeei emandako urtebete edo gutxiago-rako kreditu eta aurrerakinak.

 3. Itundutako zergetan foru-aldundi bakoitzak izandako diru-sarrerak, zergaka sailkatu eta zehaztuak.

 4. Proiektu Estrategikoen Fondoaren kontura emandako laguntzen zehaztapena.

Administrazioaren, erakundeetan ordezkaritza duten enpresa-erakundeen eta indarrean dagoen legediaren arabera ordezkari gehien dituzten sindikatuen ordezkariek Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari atxikitako organo bat osatuko dute, eta hauexek ditu eginkizun: hurrenez hurren, enpleguari eta prestakuntzari dagozkien 3211 eta 3231 programak ezartzeko moduaren gaineko kontrola eta jarraipena egitea.

Gizarte Eskubideen Agiriaren abenduaren 27ko 10/2000 Legearen 7.1 artikuluan jasotako ondorioetarako, oinarrizko errentaren zenbatekoa, lanbide arteko gutxieneko urteko soldataren % 87ri dagozkion diru-sarrerak hamabi hilabetetan ziurtatzeko beharrezkoa den kopurua izango da, pertsona bakarraren kasuan. Kopuru horri beste % 25 gehituko zaio bigarren pertsonarentzat, eta pertsonako % 10, hirugarren pertsonatik aurrera.

 1. – Babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko araudian agindutakoa betetzeko, deskontuen bidez 2006. urtean zehar egingo diren finantza-eragiketen zenbatekoak ezin izango du 135.000.000 eurotik gora egin.

 2. – Ogasun eta Herri Administrazio Sailari baimena ematen zaio, etxebizitza eta lurzoru gaietako finantza-itunetatik eratorritako ordainketa-obli-gazioak segurtatu edo birmoldatzeko finantza-eragiketak ituntzeko, betiere Jaurlaritzaren Kontseiluak erabakitako era eta moduan.

 3. – Aldez aurretik Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren baimena izanik, etxebizitza babestuak egiteko erabiltzeko helburuarekin jabetza publikoko lurzoruak erosteko beharrezko zorpetze-eragiketak kontzertatu ahal izango dira, dagokien administrazio publikoekin iritsi beharreko akordioen baruan. Eragiketa horiek ez zaizkio inputatuko lege honetako 11. artikuluan jasotako muga.

 1. – Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginean (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) ezarritakoa eta guzti ere, Eusko Jaurlaritzak izaera estrategikoa duten proiektuak kalifikatuko ditu, proiektu horiek egin ahal izateko laguntzak emango ditu eta, horretarako, gastu-konpromisoak hartu ahal izango ditu; betiere, Proiektu Estrategikoen Fondoari egindako ekarpenek –Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak erabakitakoek– finantza-babesa ematen badiete konpromiso horiei.

 2. – Laguntzen finantza-kudeaketa Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietatea SAren bidez egingo da, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren akordioan eta sozietate horrekin egindako akordioan xedaturikoaren arabera. Sozietate horrek, halaber, erakunde laguntzaile gisa jardungo du azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 52. artikuluan eta hori garatzen duten arauetan xedaturikoaren ondorioetarako (dekretu horren bidez onartu zen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina).

 1. – Ekonomia sustatzeko egitasmoak, ikusi-entzu-tekoak sortzen dituzten arloak sustatzeko egitasmoak eta ikerketa, garapen eta berrikuntzarako egitasmoak ordaintzen laguntzeko bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailek hainbat berme, mailegu eta aurrerakin itzulgarri eman dezakete.

  Kontuan hartu beharreko arauetan jartzen duen moduan eman beharko dira laguntza horiek. Eta Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginean (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) ezarritakoaren aurka joan gabe, hartarako eskumena duen erakundeak gastu-konpromisoak hartu ahal izango ditu, baldin eta konpromiso horiek berekin dakarten finantza-kostuak eta aurreikusitakoaren arabera Administrazioak aurre egin beharreko arriskuak dagozkien aurrekontu-kredituen finantza-babesa badute.

 2. – Laguntzen finantza-kudeaketari dagokionez, aplikatu beharreko arauetan zehaztutako kaudimen eta eraginkortasun baldintzak betetzen dituzten pertsona juridikoen bitartez egingo da kudeaketa, eta arau horietan eta pertsona horiekiko lankidetza-akordioetan xedatzen den moduan. Pertsona juridiko horiek, halaber, erakunde laguntzaile gisa jardun ahal izango dute, hala aurreikusten baita Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko (testu hori azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 52. artikuluan eta hura garatzen duten arauetan.

 3. – Xedapen gehigarri honen eraginez Aurrekontuetako gastuen eta sarreren egoera-orrietan egin beharreko egokitzapen teknikoak egiteko baimena ematen zaio Ogasun eta Herri Administrazio Sailari.

Telekomunikazioen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoaren jabetzapeko telekomunikazioen egituraren ustiapenetik lortutako irabaziak zuzenbide pribatuko diru-sarreratzat jotzen dira, ez baitaude atxikita erabilpen edo zerbitzu publikoei.

Euskadiren Ondareari buruzko uztailaren 27ko 14/1983 Legearen 11. artikuluko 2. paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

"2. Inbentario Orokorrak Euskadiren Ondarea osatzen duten ondasun higiezin eta haien gaineko eskubide erreal guztiak barne hartuko ditu, bai eta ondarearen arloan eskumena duen sailburuak proposatuta dekretu baten bidez zehazten diren guztiak ere. Hala eta guztiz ere, ondasun eta eskubide guztiak beren izaerari eta erabilera edo xedeari egoki zaizkien kontrol-sistemei atxikiko zaizkie".

 1. – Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 legegintzako dekretuaren bidez onartu zen) 128. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

  "128. artikulua.– Baimenen luzapena.

  Aurreko ekitaldiko Aurrekontu Orokorretan bildutako baimenak ondoren azaltzen den bezala luzatutzat joko dira luzapenaren indarraldirako:

  1. Plantilla-mugak: plantillaren estaldura gauzatu ahal izango da, luzapenari dagozkion aurrekontuetan onartzen den mugaraino.

  2. Ordainketa-kredituak eta konpromiso-kredituak: aurreko ekitaldiko zenbatekoetan luzatutzat joko dira, baldin eta, beren izaerarengatik, luzapenari dagokion ekitaldian bukatu behar zuten programak edo jarduketak finantzatzen ez badituzte.

  3. Kreditu zabalgarriak: luzapen-aldian zabalgarri-izendapena izango dute aurrekontu luzatuan izendapen hori izan zutenek, aurrekontu hartan ezarritako mugaraino.

  4. Bermeak ematea: luzapen-aldian bermeak eman ahal izango dira, luzapenari dagozkion Aurrekontu Orokorretan baimendutako baldintza berdinetan eta aurrekontu haietan baimendutako zenbatekoraino, gehienez ere.

  5. Zorpetzea eta kreditu-eragiketak: luzapenari dagozkion Aurrekontu Orokorretan ezartzen diren mugak aplikagarriak izango dira luzapenaren indarraldi osoan".

 2. – Bigarren paragrafo bat eransten zaio Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) bigarren xedapen gehigarriari, eta honela idatzita geratzen da:

  "Sortze-arauek xedatzen dutenaren aurka joan gabe, aurreko paragrafoan xedatutakoa ekitaldian zehar jarduerari ekiten dioten erakunde publikoei ere aplikatuko zaie".

 3. – Laugarren xedapen gehigarri bat eransten zaio Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginari (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen), eta honela idatzita geratzen da:

  "Laugarrena.– Aurrekontuen egokitzapen teknikoak.

 1. – Aurrekontuen arloan eskumena duen sailak egokitzapen teknikoak egin ahal izango ditu Aurrekontuetako gastuen eta diru-sarreren egoeretan, bai eta eranskinetan ere, Administrazioa berrantolatzearen, eskumenak eskualdatzearen eta lege-mailako arauak onartzearen ondorioz beharrezkoak badira.

 2. – Aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatzearen ondorioz, sailkapen organiko, ekonomiko eta funtzionaletako eta programakako sailkapeneko edozein elementu ireki daiteke, baina ezin izango da gehikuntzarik egin Aurrekontuko kreditu orokorretan, finantzabiderik egon ezean".

Jaurlaritzari baimena ematen zaio Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren proposamenez lege hau garatzeko eta gauzatzeko behar diren xedapenak emateko.

Lege hau 2006ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta erakunde autonomiadunen aurrekontuko gastuen egoera-orriaren konpromiso-kredituak eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta baltzu publikoen gerorako konpromisoak, 2006. urtean sortutakoak.

Administrazio Orokorra KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

Administración General CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromiso Kredituak;

Créditos de Compromiso;

ORGANIKOA / ORGÁNICA EKONOMIKOA / ECONÓMICA FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EURO / EUROS

Sek. Prog. Guztira 2007 2008 2009 2010 Gainerakoa

Sec. Prog. Total Resto

01 Lehendakaritza 265.365 265.365 0 0 0 0

Presidencia

1311 Kanpo Harremanak 265.365 265.365 0 0 0 0

Acción Exterior

02 Lehendakariordetza 45.000 45.000 0 0 0 0

Vicepresidencia

1123 Lehendakariordetza 45.000 45.000 0 0 0 0

Vicepresidencia

03 Ogasun eta Herri Administrazioa 9.545.150 6.931.650 1.108.500 331.000 302.000 872.000

Hacienda y Administración Pública

1211 Egitura eta Laguntza 43.350 43.350 0 0 0 0

Estructura y Apoyo

1212 Ondarea eta Zerbitzu Orokorrak 5.568.000 5.158.000 410.000 0 0 0

Patrimonio y Servicios Generales

1215 Administrazioaren Ibilgailuen Atala 350.000 100.000 100.000 100.000 50.000 0

Parque Móvil de la Administración

4432 Lurraldeko Politika 119.000 59.000 60.000 0 0 0

Política Regional

6111 Ekonomia eta Gastu Publikoa 847.800 540.300 307.500 0 0 0

Economía y Gasto Público

6311 Finantza-Politika 2.617.000 1.031.000 231.000 231.000 252.000 872.000

Política Financiera

04 Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 75.573.070 53.723.070 9.770.000 6.270.000 2.790.000 3.020.000

Justicia, Empleo y Seguridad Social

1411 Justizi Administrazioa 22.617.940 20.437.940 1.320.000 820.000 20.000 20.000

Administración de Justicia

1412 Justizia 450.000 450.000 0 0 0 0

Justicia

3111 Egitura eta Laguntza 48.000 48.000 0 0 0 0

Estructura y Apoyo

3121 Gizarteratzea 8.000.000 5.000.000 2.300.000 700.000 0 0

Inserción Social

3124 Familia 19.170.000 6.700.000 4.150.000 3.550.000 1.770.000 3.000.000

Familia

3211 Enplegua 16.075.000 11.875.000 2.000.000 1.200.000 1.000.000 0

Empleo

Sek. Prog. Guztira 2007 2008 2009 2010 Gainerakoa

Sec. Prog. Total Resto

3212 Gizarte Ekonomia 2.731.830 2.731.830 0 0 0 0

Economía Social

3231 Prestakuntza 6.480.300 6.480.300 0 0 0 0

Formación

05 Herrizaingoa 152.677.747 105.227.747 38.450.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Interior

2221 Trafikoa 194.400 194.400 0 0 0 0

Tráfico

2223 Ertzaintza Zerbitzuan 150.171.000 102.721.000 38.450.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Ertzaintza en Servicio

2231 Larrialdiei aurre egitea 1.632.537 1.632.537 0 0 0 0

Atención de Emergencias

4611 Hauteskundeak 679.810 679.810 0 0 0 0

Procesos Electorales

06 Industria, Merkataritza eta Turismoa 95.389.160 48.199.322 13.752.013 2.891.047 1.957.455 28.589.323

Industria, Comercio y Turismo

4431 Kontsumoa 270.500 270.500 0 0 0 0

Consumo

5413 Teknologia 49.045.000 38.045.000 11.000.000 0 0 0

Tecnología

7211 Egitura eta Laguntza 56.000 56.000 0 0 0 0

Estructura y Apoyo

7212 Industria Garapena eta Ekintzaileen Laguntza 25.963.641 1.249.546 757.728 1.265.910 1.449.091 21.241.366

Desarrollo Industrial y Apoyo a Emprendedores

7511 Turismoa 6.979.939 2.854.064 449.875 229.000 227.000 3.220.000

Turismo

7612 Barne Merkataritza 7.458.100 5.158.100 1.150.000 1.150.000 0 0

Comercio Interior

7613 Kanpo Merkat.aren Sustapena

eta Lankidetza Ekon.5.615.980 566.112 394.410 246.137 281.364 4.127.957

Promoción Comercio Exterior y Coopera. Económica

07 Etxebizitza eta Gizarte Gaiak 158.899.090 74.920.630 42.841.840 4.051.840 3.856.180 33.228.600

Vivienda y Asuntos Sociales

1312 Garapen Lankidetza 16.990.142 12.690.142 4.300.000 0 0 0

Cooperación al Desarrollo

3122 Inmigrazioa 79.242 79.242 0 0 0 0

Inmigración

3123 Gizarte Zerbitzuak 40.000 40.000 0 0 0 0

Servicios Sociales

4312 Etxebizitza 141.789.706 62.111.246 38.541.840 4.051.840 3.856.180 33.228.600

Vivienda

08 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 277.226.022 160.706.399 48.302.477 32.760.019 35.457.125 2

Educación, Universidades e Investigación

4211 Egitura eta Laguntza 11.090.000 5.090.000 6.000.000 0 0 0

Estructura y Apoyo

4221 Haur eta Lehen Hezkuntza 65.428.743 55.635.655 8.971.496 478.591 343.000 1

Educación Infantil y Primaria

4222 Bigarren Hezk., Osabidezkoa

eta Lanbide Heziketa 46.789.527 40.024.117 6.128.981 381.428 255.000 1

Educ.Secundaria, Compensatoria

y Formación Profes.

4223 Unibertsitateko Irakaskuntza 101.859.125 18.000.000 22.000.000 27.000.000 34.859.125 0

Enseñanza Universitaria

4224 Araub. Bereziko Irakask.

eta Helduen Hezk. Iraunk. 4.036.824 4.036.824 0 0 0 0

Enseñ. Rég.Especial

y Educac.Permanente de Adultos

Sek. Prog. Guztira 2007 2008 2009 2010 Gainerakoa

Sec. Prog. Total Resto

4225 Hezkuntza Berritzea

eta Irakasleak Etengabe Prest. 1.431.069 1.399.069 32.000 0 0 0

Innovación Educ. y Form. Perman.

del Profesorado

4231 Hezkuntza Sustapena 24.462.311 24.462.311 0 0 0 0

Promoción Educativa

4715 Hezkuntza Sistemaren Euskalduntzea 2.015.451 2.015.451 0 0 0 0

Euskaldunización del Sistema Educativo

5412 Ikerketa 20.112.972 10.042.972 5.170.000 4.900.000 0 0

Investigación

09 Osasuna 2.197.534 2.122.534 75.000 0 0 0

Sanidad

4111 Administrazio Orokorra: Egitura

eta Laguntza 451.000 451.000 0 0 0 0

Administración General: Estructura y Apoyo

4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa 62.000 62.000 0 0 0 0

Financiación y Contratación Sanitaria

4113 Osasun Publikoa 104.534 104.534 0 0 0 0

Salud Pública

4114 Osasun Plangintza eta Antolamendua 550.000 475.000 75.000 0 0 0

Planificación y Ordenación Sanitaria

4115 Farmazia eta Laguntza ortoprotesikoa 30.000 30.000 0 0 0 0

Farmacia y Prestación ortoprotésica

5211 Euskadi Informazioaren Gizartean Plana 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0

Plan Euskadi en la Sociedad de la Información

10 Kultura 23.855.127 14.090.827 4.155.300 530.000 2.875.000 2.204.000

Cultura

3222 Gazteria eta Gizarte Ekintza 2.670.000 1.470.000 1.200.000 0 0 0

Juventud y Acción Comunitaria

4511 Egitura eta Laguntza 750.000 750.000 0 0 0 0

Estructura y Apoyo

4512 Kirolak 570.000 570.000 0 0 0 0

Deportes

4513 Kultur Sorketa eta Zabalkundea 14.750.304 6.366.304 2.775.000 530.000 2.875.000 2.204.000

Creación y Difusión Cultural

4514 Ondare Historiko Artistikoa 2.392.267 2.241.967 150.300 0 0 0

Patrimonio Histórico Artístico

4711 Hizkuntza Politika 2.722.556 2.692.556 30.000 0 0 0

Política Lingüística

11 Ingurumen eta Lurralde Antolamendua 52.485.993 38.174.888 14.311.105 0 0 0

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

4313 Lurralde Antolamendua 2.171.035 2.171.035 0 0 0 0

Ordenación Territorial

4420 Egitura eta Laguntza 702.000 702.000 0 0 0 0

Estructura y Apoyo

4421 Ingurumenaren Babesa 9.547.000 7.177.000 2.370.000 0 0 0

Protección del Medio Ambiente

5121 Uraren Plangintza eta Administrazioa 40.065.958 28.124.853 11.941.105 0 0 0

Planificación y Administración Hidráulica

12 Garraio eta Herri Lanak 66.220.869 33.749.869 28.471.000 4.000.000 0 0

Transportes y Obras Públicas

5111 Egitura eta Laguntza 50.000 50.000 0 0 0 0

Estructura y Apoyo

5131 Trenbideak 52.288.000 21.274.000 27.014.000 4.000.000 0 0

Ferrocarriles

Sek. Prog. Guztira 2007 2008 2009 2010 Gainerakoa

Sec. Prog. Total Resto

5132 EAE-KO Trenbide Sare Berria 700.000 700.000 0 0 0 0

Nueva Red Ferroviaria en la CAE

5133 Bilboko Hiri Trenbidea (BHT) 1.285.000 1.285.000 0 0 0 0

Ferrocarril Metropolitano Bilbao (FMB)

5141 Bide-azpiegituren Plangintza

eta Sustapena 314.000 297.000 17.000 0 0 0

Planificación y Fomento

de Infraestructura Viaria

5142 Garraioaren Antolamendua 1.058.605 718.605 340.000 0 0 0

Ordenación del Transporte

5151 Portuen Administrazioa eta Itsas Gaiak 8.356.264 7.356.264 1.000.000 0 0 0

Administración Portuaria y Asuntos Marítimos

5512 Meteorologia eta Klimatologia 2.169.000 2.069.000 100.000 0 0 0

Meteorología y Climatología

13 Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura 38.114.506 33.360.506 470.000 446.000 1.319.250 2.518.750

Agricultura, Pesca y Alimentación

5411 Nekazaritza eta Arrantza Alorreko Iker.

eta Garap. 5.534.506 780.506 470.000 446.000 1.319.250 2.518.750

Investigación y Desarrollo Agropesquero

7110 Egitura eta Laguntza

Estructura y Apoyo 730.000 730.000 0 0 0 0

7111 Nekazaritza, eta Landaren

eta Itsasertzaren gar. 10.900.000 10.900.000 0 0 0 0

Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

7112 Arrantza 9.300.000 9.300.000 0 0 0 0

Pesca

7113 Elikagaien Sustapena eta Kalitatea 11.650.000 11.650.000 0 0 0 0

Promoción y Calidad Alimentaria

20 Inbertsio Ekonomiko Sozialei

buruzko Plan Berezia 46.500.000 46.500.000 0 0 0 0

Plan Especial Inversiones

Económicas y Sociales

1221 Hainbat Sail 750.000 750.000 0 0 0 0

Diversos Departamentos

4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0

Financiación y Contratación Sanitaria

4312 Etxebizitza 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0

Vivienda

4421 Ingurumenaren Babesa 750.000 750.000 0 0 0 0

Protección del Medio Ambiente

4514 Ondare Historiko Artistikoa 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0

Patrimonio Histórico Artístico

5211 Euskadi Informazioaren Gizartean Plana 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0

Plan Euskadi en la Sociedad de la Información

7311 Energia eta Meatze Politika eta Garapena 25.000.000 25.000.000 0 0 0 0

Política y Desarrollo Energético y Minero

99 Hainbat Sail 32.500.000 13.500.000 5.500.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000

Diversos Departamentos

1221 Hainbat Sail 32.500.000 13.500.000 5.500.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000

Diversos Departamentos

GUZTIRA / TOTAL 1.031.494.633 631.517.807 207.207.235 59.279.906 56.057.010 77.432.675

Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako E. - HABE KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

Instituto de Alfabetización y Reeuskal. A. - HABE CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromiso Kredituak;

Créditos de Compromiso;

ORGANIKOA / ORGÁNICA EKONOMIKOA / ECONÓMICA FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EURO / EUROS

Sek. Prog. Guztira 2007 2008 2009 2010 Gainerakoa

Sec. Prog. Total Resto

44 Helduen Alfabet. Berreuskaduntzerako

Erakun.-HABE 17.330.000 17.330.000 0 0 0 0

Instituto Alfabet. Reeuskaldunización

Adultos-HABE

4713 Helduen Alfabetatze

eta Berreuskalduntzerako Erak. 17.330.000 17.330.000 0 0 0 0

Inst. Alfabetización

y Reeuskaldunización Adultos

GUZTIRA / TOTAL 17.330.000 17.330.000 0 0 0 0

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea - HAEE KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

Instituto Vasco de Administración Pública - IVAP CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromiso Kredituak;

Créditos de Compromiso;

ORGANIKOA / ORGÁNICA EK ONOMIKOA / ECONÓMICA FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EURO / EUROs

Sek. Prog. Guztira 2007 2008 2009 2010 Gainerakoa

Sec. Prog. Total Resto

43 Herri Arduralaritzaren Euskal

Erakundea-HAEE

Instituto Vasco de Administración

Pública-IVAP 1.139.555 890.555 249.000 0 0 0

1216 Adm. Publikoko Langileen

Hautaketa eta Prestak.

Selección y Formación del personal

de las Adm.Púb. 419.309 397.309 22.000 0 0 0

4714 Euskalduntzea eta Hizkuntza Normalkuntza

Euskaldunización y Normalización Lingüística 720.246 493.246 227.000 0 0 0

GUZTIRA / TOTAL 1.139.555 890.555 249.000 0 0 0

Euskal Estatistika Erakundea - EUSTAT KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

Instituto Vasco de Estadística - EUSTAT CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromiso Kredituak;

Créditos de Compromiso;

ORGANIKOA / ORGÁNICA EKONOMIKOA / ECONÓMICA FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EURO / EUROS

Sek. Prog. Guztira 2007 2008 2009 2010 Gainerakoa

Sec. Prog. Total Resto

46 Euskal Estatistika Erakundea-EUSTAT

Instituto Vasco de Estadística-EUSTAT 615.000 615.000 0 0 0 0

5513 Estatistikako Eragiketa eta Argitalpen Ofizialak

Operaciones y Publicaciones Estadísticas Oficiales 615.000 615.000 0 0 0 0

GUZTIRA / TOTAL 615.000 615.000 0 0 0 0

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromiso Kredituak;

Créditos de Compromiso;

ORGANIKOA / ORGÁNICA EKONOMIKOA / ECONÓMICA FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EURO / EUROS

Sek. Prog. Guztira 2007 2008 2009 2010 Gainerakoa

Sec. Prog. Total Resto

47 Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 318.947 314.396 4.551 0 0 0

3223 Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 318.947 314.396 4.551 0 0 0

GUZTIRA / TOTAL 318.947 314.396 4.551 0 0 0

Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

Academia de Policía del País Vasco CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromiso Kredituak;

Créditos de Compromiso;

ORGANIKOA / ORGÁNICA EKONOMIKOA / ECONÓMICA FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EURO / EUROS

Sek. Prog. Guztira 2007 2008 2009 2010 Gainerakoa

Sec. Prog. Total Resto

45 Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia

Academia de Policía del País Vasco 3.140.000 3.140.000 0 0 0 0

2224 Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia

Academia de Policía del País Vasco 3.140.000 3.140.000 0 0 0 0

GUZTIRA / TOTAL 3.140.000 3.140.000 0 0 0 0

OSALAN - Laneko Segurt. eta Osasun. Euskal Erak. KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

OSALAN - Instit.Vasco Seguridad y Salud Laborales CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromiso Kredituak;

Créditos de Compromiso;

ORGANIKOA / ORGÁNICA EKONOMIKOA / ECONÓMICA FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EURO / EUROS

Sek. Prog. Guztira 2007 2008 2009 2010 Gainerakoa

Sec. Prog. Total Resto

48 OSALAN-Laneko Segurt. eta Osasun. Euskal Erak.

OSALAN-Instit. Vasco Seguridad y Salud Laborales 741.100 741.100 0 0 0 0

3113 Laneko Segurtasuna eta Osasunbidea

Seguridad y Salud Laborales 741.100 741.100 0 0 0 0

GUZTIRA / TOTAL 741.100 741.100 0 0 0 0

BALTZU PUBLIKOEN ARLOA AURRERAKO KONPROMISOEN LABURPENA

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL RESUMEN DE COMPROMISOS FUTUROS

EURO / EUROS

Baltzu publikoa Guztira 2007 2008 2009 Gainerakoa

Sociedad pública Totales Resto

305 VISESA 40.947.429 40.636.420 311.009

306 Eusko Trenbideak, S.A. 111.674.043 55.274.043 30.135.000 26.265.000

320 Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea 430.000 430.000

604 Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. 34.420.000 18.100.000 6.720.000 9.600.000

606 Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A. 5.834.000 3.278.000 1.278.000 1.278.000

607 P. Tecnológ. S.S. - Donostiako T. Elkartegia, S.A. 15.975.000 6.300.000 3.875.000 5.800.000

700 SPRILUR, S.A. 232.680 92.160 78.120 62.400

702 Debagoieneko Industrialdea, S.A. 7.834.128 7.834.128

707 Irungo Industrialdea, S.A. 1.186.091 1.186.091

710 Oarsoaldeko Industrialdea, S.A. 2.613.640 2.613.640

712 Okamikako Industrialdea, S.A. 6.470.000 3.500.000 2.970.000

714 Urola Garaiko Industrialdea, S.A. 10.655.876 5.927.491 4.728.385

721 Lautadako Industrialdea, S.A. 3.247.501 3.247.501

731 Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. 2.626.000 2.626.000

800 Osakidetza - Servicio Vasco de Salud 39.137.353 32.684.570 5.802.783 650.000

Guztira / Total 283.283.741 183.730.044 55.898.297 43.655.400

II ERANSKINA - Gainerako baltzu publikoen AURREKONTUAK

ANEXO II - PRESUPUESTOS del resto de sociedades públicas

Euro / Euros

ENTITATEA KAPITAL USTIAPEN

ENTIDAD CAPITAL EXPLOTACIÓN

300 E.J.I.E., S.A. 4.800.000 46.654.337

301 Neiker, S.A. 600.000 10.238.315

302 Mendikoi, S.A. 664.935 8.937.332

303 Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. 178.900 8.537.000

304 IHOBE, S.A. 279.000 14.805.916

305 VISESA 17.242.893 237.086.517

306 Eusko Trenbideak, S.A. 96.768.600 87.058.930

308 Egailan, S.A. 1.537.000 7.276.558

310 Euskadiko Kirol Portua, S.A. 7.579.712 3.108.000

311 Zumaiako Kirol Portua, S.A. 616.603

315 Itelazpi, S.A. 4.439.391 9.501.539

322 Euskotren Participaciones, S.A. 97.930

502 C.A.D.E.M., S.A. 3.000.000 2.014.446

503 Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. 3.154.132 607.448

505 Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. 15.240 61.741

507 Udal Zentral Elkartuak, S.A. 54.000 339.997

512 Biogardelegi, S.A. 144.498 287.997

513 Zazpiturri, S.A. 65.014 122.200

514 Central Hidroelectrica San Pedro de Araia, S.A. 110.875 221.603

600 S.P.R.I., S.A. 18.142.564 47.686.049

601 Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. 220.000 1.202.395

604 Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. 20.584.391 10.037.019

605 Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. 255.370 1.910.760

606 Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A. 5.794.405 3.624.815

607 P. Tecnológ. S.S. - Donostiako T. Elkartegia, S.A. 4.017.450 4.797.944

700 SPRILUR, S.A. 47.789.035 57.674.810

701 Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. 700.096 1.142.343

702 Debagoieneko Industrialdea, S.A. 2.756.548 1.570.942

703 Urola Erdiko Industrialdea, S.A. 4.413.757 3.051.316

704 Deba Beheko Industrialdea, S.A. 2.565.545 3.030.731

705 Hernaniko Industrialdea, S.A. 568.381 785.984

706 Igorreko Industrialdea, S.A. 2.669.207 713.908

707 Irungo Industrialdea, S.A. 3.602.392 1.384.084

709 Aiara Araneko Industrialdea, S.A. 2.950.000 684.670

710 Oarsoaldeko Industrialdea, S.A. 8.259.873 711.017

712 Okamikako Industrialdea, S.A. 2.037.037 1.922.216

713 Goierri Beheko Industrialdea, S.A. 3.300.000 736.806

714 Urola Garaiko Industrialdea, S.A. 6.868.797 1.062.593

715 Zarautzko Industrialdea, S.A. 5.597.002 303.073

716 Busturialdeko Industrialdea, S.A. 6.243.072 345.921

717 Centro de Empresas de Zamudio, S.A. 1.119.635 794.807

718 Elorrioko Industrialdea, S.A. 512.604 667.158

719 Zuatzu Parque Empresarial, S.A. 7.246.153 1.483.245

721 Lautadako Industrialdea, S.A. 1.671.332 538.920

722 Orduñako Industrialdea, S.A. 711.717 95.620

729 Mallabiako Industrialdea, S.A. 3.825.000 432.708

730 Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. 2.969.788 55.723

731 Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. 3.397.004 3.597.834

801 OSATEK, S.A. 3.065.000 12.900.722

Guztira / Total 314.487.345 602.520.542

 1. – Lehen kapituluko kredituak –hain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan eta bere erakunde autonomiadunetan diharduten langileei ordaintzeko direnak–, horrela bete egingo baitira Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legean ezarritako lansarien arauak.

 2. – Lan-kontratuko langileei ordaintzeko kredituak, baldin eta indarrean dagoen araubideari jarraiki erabakitako soldata-gehikuntzen ondorioz kredituok gehitu behar badira.

 3. – Benetan egindako zerbitzualdiaren hirurtekoak ordaintzeko kredituak, eta Herri Administrazioan Egindako Zerbitzuak Aitortzeari buruzko abenduaren 26ko 70/1978 Legean xedatutakoa ezartzeko kredituak.

 4. – Dauden lanpostu hutsak direla eta, urritu diren langile-zuzkiduren kredituak, baldin eta ezargarria den legediaren arabera betetzen badira lanpostu huts horiek.

 5. – Klase pasiboetako kredituak, betiere kredituok sortu ziren urtean zeuden betebehar espezifikoen aitortze-mailaren arabera eta indarrean dagoen araubideak ezarritakoari jarraiki.

 6. – Aurrekontuetan eta batez ere transferentzien akordioetan egindako akats teknikoen ondorioz ukituta geratzen diren kredituak, akats horien zuzenketa egiteak dakarren kostuaren gehikuntzari aurre egiteko behar den beste.

 7. – Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak jaulkitako mota guztietako Zor Publikoaren beharkizunak betetzeko kredituak. Hona hemen beharkizunen jatorria: batetik, kapitalaren korrituak eta amortizazioa, eta, bestetik, Zor Publikoa jaulki, bihurtu, trukatu edo amortizatzeko eragiketek dakartzaten gastuak, langileria-gastuak izan ezik.

 8. – Hezkuntza arloan itundutako konpromisoak bermatzeko kredituak, bai eta konpromisoak finantzatzeko kredituak ere.

 9. – Lanbide Prestakuntzarako Euskal Plana garatzeko kredituak.

 10. – Indarrean dagoen legediaren arabera, beste toki batean bizitzeagatik langileari dagozkion kalte-ordainak ordaintzeko kredituak, baldin eta kalte-ordain horiek jasotzeko eskubidea aitortu bada lanpostu horretarako.

 11. – Elbarrientzako ibilgailuak, ospitalez kanpoko farmazia-laguntza eta protesiak ordaintzeko kredituak, hain zuzen ere Osasun Saileko aurrekontuan horretarako jasota daudenak.

 12. – Gizarte Eskubideen Agiriaren abenduaren 27ko 10/2000 Legean oinarrizko errenta ordaintzeko ezarritako kredituak.

 13. – Indarrean dagoen legediaren arabera, terrorismoaren biktimentzako diru-laguntzak eta laguntzak ordaintzeko kredituak.

 14. – Mehatxatutako pertsonak eta ondasunak zaintzeko eta horien segurtasuna bermatzeko zerbitzu osagarriak garatzeko kredituak.

 15. – Seme-Alabak dituzten Familiei Laguntzeko Plana garatzeko kredituak.

 16. – Haur Hezkuntzako lehenengo zikloa ezartzeko kredituak.

 17. – Gastuen egoera-orriaren azalpen xehakatuan handigarri izaerarekin zehazten diren kredituak.

 18. – Dena delako erakunde onuradunaren funtzionamendu-gastuei aurre egiteko diru-laguntza nominatiboak, erakunde horrekiko finantzazio-konpromisoetako muga gainditu gabe.

 1. Lege honen 26. artikuluak aurreikusten duenaren arabera, itunpeko ikastetxeen ikasgela bakoitzeko ekonomia-moduluen osagaien urteko zenbatekoak honela geratuko dira hezkuntza-maila guztietarako, modulu betea daukaten gela itunduei dagokienez:

  HAUR-HEZKUNTZA (2. ZIKLOA) BAKOITZARENA GUZTIRA

  EDUCACIÓN INFANTIL (2. CICLO) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 49.037,11

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 46.226,44

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos Personal no Docente 2.810,67

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK 3.324,65 3.324,65 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.786,41 1.786,41

   GUZTIRA / TOTAL 54.148,17

   LEHEN HEZKUNTZA BAKOITZARENA GUZTIRA

   EDUCACIÓN PRIMARIA SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 50.433,47

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 47.622,80

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos Personal no Docente 2.810,67

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.728,42 3.728,42

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.786,41 1.786,41

   GUZTIRA / TOTAL 55.948,30

   Lehen Hezkuntza Berezi Irekia BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Especial Abierta Primaria SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 41.250,96

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 38.440,29

   Irakasle ez direnen gastuak / Gastos Personal no Docente 2.810, 67

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.728,42 3.728,42

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.786,41 1.786,41

   GUZTIRA / TOTAL 46.765,79

   Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza DBH (Lehenengo zikloa) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Secundaria Obligatoria ESO (Primer ciclo) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 64.177,58

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 61.366,91

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos Personal no Docente 2.810,67

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.728,42 3.728,42

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.786,41 1.786,41

   GUZTIRA / TOTAL 69.692,41

   Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza DBH (Bigarren zikloa) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Secundaria Obligatoria ESO (Segundo ciclo) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 80.856,24

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 76.261,79

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos Personal no Docente 4.594,45

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.621,87 2.621,87

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 2.308,87 2.308,87

   GUZTIRA / TOTAL 85.786,98

   Bigarren Hezkuntza Berezi Irekia BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Especial Abierta Secundaria SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 43.433,62

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 40.622,95

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos Personal no Docente 2.810,67

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.728,42 3.728,42

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.786,41 1.786,41

   GUZTIRA / TOTAL 48.948,45

   Bigarren Hezkuntzako Indargarria/Curriculum desberdinak eratzea BAKOITZARENA GUZTIRA

   Refuerzo Educativo Secundaria/Diversificación Curricular SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 44.476,37

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 44.476,37

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos Personal no Docente

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES

   GUZTIRA / TOTAL 44.476,37

   LOGSE Batxilergoa BAKOITZARENA GUZTIRA

   Bachillerato LOGSE SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 83.296,18

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 78.008,56

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos Personal no Docente 5.287,62

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.621,86 2.621,86

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 2.308,87 2.308,87

   GUZTIRA / TOTAL 88.226,91

   Lanbide-hastapenak - Gizarte-bermea (Lehenengo maila) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Iniciación Profesional - Garantía Social (Primer curso) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuotapatronal a la Seguridad Social 57.143,34

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 54.022,33

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos Personal no Docente 3.121,01

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.510,88 5.510,88

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 10.089,41 10.089,41

   GUZTIRA / TOTAL 72.743,63

   Lanbide-hastapenak - Gizarte-bermea (Bigarren maila) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Iniciación Profesional - Garantía Social (Segundo curso) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 40.690,60

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 38.817,99

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos Personal no Docente 1.872,61

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.306,53 3.306,53

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.053,65 6.053,65

   GUZTIRA / TOTAL 50.050,78

   Hezkuntza Berezia (Buru-urrituak) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Especial (Psíquicos) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 74.921,86

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 39.930,76

   Irakas-laguntzako langileen gastuak / Personal de apoyo a la docencia 32.180,43

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos Personal no Docente 2.810,67

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.728,42 3.728,42

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.786,41 1.786,41

   GUZTIRA / TOTAL 80.436,69

   Hezkuntza Berezia (Garapeneko Nahaste Orokorrak) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Especial (Trastornos Generales del Desarrollo) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 104.409,98

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 72.316,67

   Irakas-laguntzako langileen gastuak / Personal de apoyo a la docencia 29.282,64

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos Personal no Docente 2.810,67

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.499,04 4.499,04

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 2.149,32 2.149,32

   GUZTIRA / TOTAL 111.058,34

   Hezkuntza Berezia (Zentzumen-urrituak) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Especial (Sensoriales) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 65.992,24

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 41.775,54

   Irakas-laguntzako langileen gastuak / Personal de apoyo a ladocencia 21.406,03

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos Personal no Docente 2.810,67

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.728,42 3.728,42

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 2.487,12 2.487,12

   GUZTIRA / TOTAL 72.207,78

   Hezkuntza Berezia (Mugimendu-urritasun larriak, urritasun elkartuak dituztela) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Especial (Deficiencias motóricas graves con deficiencias asociadas) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 105.090,31

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 39.930,76

   Irakas-laguntzako langileen gastuak / Personal de apoyo a la docencia 62.348,88

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos Personal no Docente 2.810,67

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.728,42 3.728,42

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.786,41 1.786,41

   GUZTIRA / TOTAL 110.605,14

   Zereginak ikastea (Ikastetxe arruntak) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Aprendizaje de Tareas (Centros ordinarios) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 90.236,20

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 87.425,53

   Irakas-laguntzako langileen gastuak / Personal de apoyo a la docencia

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos Personal no Docente 2.810,67

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.878,77 4.878,77

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.786,41 1.786,41

   GUZTIRA / TOTAL 96.901,38

   Zereginak ikastea (helduen bizitzara igarotzea) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Aprendizaje de Tareas (tránsito a la vida adulta) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 89.840,56

   Irakasleria-gastuak / Gastos Personal Docente 79.562,44

   Irakas-laguntzako langileen gastuak / Personal de apoyo a la docencia 7.467,45

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos Personal no Docente 2.810,67

   b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.878,77 4.878,77

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.786,41 1.786,41

   GUZTIRA / TOTAL 96.505,74

   ERDIKO MAILAKO PRESTAKUNTZA-ZIKLOAK: 1.300-1.400 ORDU / CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO 1.300-1400 HORAS

   ERIZAINTZAKO ZAINKETA OSAGARRIAK / CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

   FARMAZIA / FARMACIA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 74.647,49 19.590,29

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 157,24

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.385,52 112,19

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 4.106,20 79,75

   GUZTIRA / TOTAL 89.662,91 19.939,47

   ADMINISTRAZIO-KUDEAKETA / GESTIÓN ADMINISTRATIVA

   MERKATARITZA / COMERCIO

   TABERNA ETA JATETXEETAKO ZERBITZUAK / SERVICIOS DE BAR Y RESTAURANTE

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 74.647,49 15.034,41

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 209,68

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.882,07 232,92

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.826,19 100,21

   GUZTIRA / TOTAL 91.879,45 15.577,22

   LABORATEGIA / LABORATORIO

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 78.577,74 13.650,85

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.667,44

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.347,43

   GUZTIRA / TOTAL 100.116,31 13.650,85

   INGURUNE NATURALEKO KIROL-JARDUERAK BIDERATZEA /

   CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 78.577,74 15.925,99

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 314,49

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.820,78 284,20

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.730,92 148,96

   GUZTIRA / TOTAL 94.653,14 16.673,64

   IRUDIEN LABORATEGIA / LABORATORIO DE IMAGEN

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 78.577,74 15.925,99

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 314,49

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.811,82 283,82

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.868,75 279,70

   GUZTIRA / TOTAL 97.782,01 16.804,00

   ARDOAK ETA BESTELAKO EDARIAK EGITEA / ELABORACIÓN DE VINOS Y OTRAS BEBIDAS

   HILTEGIA ETA HARATEGI-URDAITEGIA / MATADERO Y CARNICERÍA-CHARCUTERÍA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 82.507,98 15.908,32

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 314,49

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.147,61 381,14

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.060,27 246,01

   GUZTIRA / TOTAL 103.239,56 16.849,96

   NORBERAREN ESTETIKA APAINGARRIA / ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 80.324,51 15.917,91

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 314,49

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.779,53 282,47

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.307,68 256,33

   GUZTIRA / TOTAL 98.935,42 16.771,20

   JANTZIGINTZA / CONFECCIÓN

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 78.577,74 15.925,99

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 314,49

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.840,72 410,03

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.629,15 269,72

   GUZTIRA / TOTAL 100.571,31 16.920,23

   GOZOGINTZA ETA OKINTZA / PASTELERÍA Y PANADERÍA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 78.577,74 15.925,99

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 314,49

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.790,30 324,60

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 9.684,18 397,00

   GUZTIRA / TOTAL 101.575,92 16.962,08

   KARTOIZKO ETA PAPEREZKO AZALEZTAPENAK ZEIN MANIPULATUAK

   ENCUADERNACIÓN Y MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTÓN

   ARTE GRAFIKOETAKO INPRIMAKETA / IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 78.577,74 15.925,99

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 314,49

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.297,64 220,73

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 17.176,52 709,19

   GUZTIRA / TOTAL 106.575,60 17.170,40

   FUNDIZIOA / FUNDICIÓN

   AZALEKO TRATAMENDUAK ETA TRATAMENDU TERMIKOAK / TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y TÉRMICOS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 86.874,92 15.890,62

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 314,49

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.667,44 402,82

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 9.301,87 381,08

   GUZTIRA / TOTAL 111.367,93 16.989,01

   LANTEGI KIMIKOETAKO PROZESU-ERAGIKETAK / OPERACIONES DE PROCESO EN PLANTA QUÍMICA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 74.647,49 17.767,94

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 314,49

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.378,65 390,77

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 20.284,66 838,69

   GUZTIRA / TOTAL 109.834,50 19.311,89

   ZURA ETA KORTXOA ERALDATZEA / TRANSFORMACIÓN DE MADERA Y CORCHO

   ZURGINTZAKO ETA ALTZARIGINTZAKO FABRIKAZIO INDUSTRIALA / FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE CARPINTERÍA Y MUEBLES

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 86.001,53 17.710,47

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 314,49

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.667,44 402,82

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 15.769,90 650,58

   GUZTIRA / TOTAL 116.962,57 19.078,36

   ERDIKO MAILAKO PRESTAKUNTZA-ZIKLOAK: 2.000 ORDU / CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 2000 HORAS

   ILEAPAINGINTZA - KARAKTERIZAZIOA / PELUQUERÍA - CARACTERIZACIÓN

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 79.451,12 64.705,35

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.779,53 4.519,68

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.485,79 4.219,84

   GUZTIRA / TOTAL 98.240,14 76.589,78

   ZURGINTZAKO ETA ALTZARIGINTZAKO INSTALAZIOAK NEURRIRA EGITEA /

   FABRICACIÓN A MEDIDA DE INSTALACIONES DE CARPINTERÍA Y MUEBLES

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 82.507,98 64.649,84

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 8.512,27 5.674,85

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 11.004,88 7.232,58

   GUZTIRA / TOTAL 107.548,83 80.702,18

   KARROZERIA / CARROCERÍA

   IBILGAILUEN ELEKTROMEKANIKA / ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 78.577,74 64.722,03

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 12.410,98 8.273,96

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 13.148,35 8.661,55

   GUZTIRA / TOTAL 109.660,77 84.802,45

   INSTALAZIO ETA MANTENTZE-LAN ELEKTROMEKANIKOA; LINEA-EROALEAK /

   INSTALACIÓN Y MTO. ELECTROMECÁNICO Y CONDUCCIÓN DE LÍNEAS

   HOTZA, KLIMATIZAZIOA ETA BEROA SORTZEKO INSTALAZIOAK MUNTATU ETA MANTENTZEA/

   MONTAJE Y MTO. DE INSTALACIONES DE FRÍO, CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CALOR

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 76.830,96 71.017,36

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 8.945,47 5.963,63

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 13.905,09 9.166,03

   GUZTIRA / TOTAL 105.205,22 89.291,93

   LORAZAINTZA / JARDINERÍA

   NEKAZARITZAKO USTIAPEN INTENTSIBOA / EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS INTENSIVAS

   BASOGINTZAKO LANAK ETA NATURGUNEA IRAUNARAZTEKOAK /

   TRABAJOS FORESTALES Y DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 74.647,49 59.879,39

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 13.089,24 8.726,17

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 9.697,02 7.200,74

   GUZTIRA / TOTAL 102.957,45 78.951,21

   ARTE GRAFIKOETAKO AURREINPRIMATZEA / PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 74.647,49 67.039,68

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.201,52

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 3.531,77 3.602,39

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 9.225,22 9.409,73

   GUZTIRA / TOTAL 92.928,18 83.253,32

   KONTSUMORAKO TRESNERIA ELEKTRONIKOAK / EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO

   TRESNERIA ETA INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK / EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICOS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 78.577,74 62.040,28

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.913,14 3.942,08

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 9.868,32 6.474,86

   GUZTIRA / TOTAL 99.882,90 75.602,13

   HORMIGOIZKO OBRAK / OBRAS DE HORMIGÓN

   IGELTSERO-OBRAK / OBRAS DE ALBAÑILERÍA

   ERAIKUNTZA-AKABERAK / ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 102.159,20 81.266,42

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 14.961,97 9.974,65

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 5.828,78 3.781,83

   GUZTIRA / TOTAL 128.473,65 98.167,81

   SUKALDARITZA / COCINA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 82.507,98 64.649,84

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.790,30 5.193,53

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 8.547,66 5.594,41

   GUZTIRA / TOTAL 104.369,64 78.582,69

   MEKANIZATUA / MECANIZADO

   SOLDADURA ETA GALDARAGINTZA / SOLDADURA Y CALDERERÍA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 82.507,98 62.864,03

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.667,44 6.444,96

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 18.920,60 12.509,70

   GUZTIRA / TOTAL 116.619,72 84.963,60

   SISTEMA INFORMATIKOEN USTIAPENA / EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 71.153,94 57.263,78

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.765,03 5.176,69

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.303,63 2.202,42

   GUZTIRA / TOTAL 87.746,30 67.787,80

   ARRETA SOZIOSANITARIOA / ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 71.153,94 57.263,78

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.401,51 4.267,67

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 4.218,61 2.812,41

   GUZTIRA / TOTAL 87.297,76 67.488,77

   GOI-MAILAKO PRESTAKUNTZA-ZIKLOAK: 1.300-1.400 ORDU / CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 1300-1400 HORAS

   IDAZKARITZA / SECRETARIADO

   MERKATARITZAKO KUDEAKETA ETA MARKETINA / GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

   KONTSUMITZAILEENTZAKO ZERBITZUAK / SERVICIOS AL CONSUMIDOR

   BIDAIA-AGENTZIAK / AGENCIAS DE VIAJES

   OSTATUAK / ALOJAMIENTO

   TURISMOKO INFORMAZIOA ETA MERKATURATZEA / INFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICAS

   OSASUN-DOKUMENTAZIOA / DOCUMENTACIÓN SANITARIA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 74.647,49 15.490,00

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 269,56

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.644,49 192,82

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.571,89 121,79

   GUZTIRA / TOTAL 89.387,57 16.074,17

   INGURUMEN-KIMIKA / QUÍMICA AMBIENTAL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 74.647,49 15.945,58

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 314,49

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.299,35 304,13

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 5.232,01 239,39

   GUZTIRA / TOTAL 92.702,55 16.803,59

   ORE ETA PAPERAREN PROZESUETAKO INDUSTRIAK / INDUSTRIAS DE PROCESO DE PASTA Y PAPEL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 74.647,49 15.945,58

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 314,49

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.378,65 390,77

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 19.693,81 814,04

   GUZTIRA / TOTAL 109.243,65 17.464,88

   PLASTIKOAK ETA KAUTXUA / PLÁSTICOS Y CAUCHO

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 74.647,49 15.490,00

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 314,49

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 10.721,58 446,74

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 12.517,56 521,56

   GUZTIRA / TOTAL 103.410,33 16.772,79

   EREDUGINTZA / PATRONAJE

   JANTZIGINTZA INDUSTRIALEKO PROZESUAK / PROCESOS CONFECCIÓN INDUSTRIAL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 78.577,74 15.925,99

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 314,49

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.622,80 317,60

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.629,15 276,22

   GUZTIRA / TOTAL 98.353,39 16.834,30

GIZARTEAREN KULTURGINTZA / ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

GIZARTERATZEA / INTEGRACIÓN SOCIAL

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 79.451,12 24.565,23

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 1.000,66

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 4.504,15 656,86

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.636,68 507,46

GUZTIRA / TOTAL 93.115,65 26.730,21

NORBERAREN IRUDIRAKO AHOLKULARITZA / ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 78.577,74 27.756,72

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 1.000,65

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.479,97 799,15

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.307,68 896,98

GUZTIRA / TOTAL 95.889,09 30.453,50

OBRAK PLANIFIKATU ETA EGITEA / REALIZACIÓN Y PLANES DE OBRA

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 91.678,55 25.850,57

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 1.000,65

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.648,25 969,53

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.077,13 425,85

GUZTIRA / TOTAL 106.927,63 28.246,60

NATURAREN BALIABIDEAK KUDEATU ETA ANTOLATZEA / GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES

DIAGNOSTIKORAKO IRUDIA / IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO

INGURUMEN-OSASUNA / SALUD AMBIENTAL

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 74.647,49 61.221,95

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.761,99 6.508,00

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 10.177,99 6.680,67

GUZTIRA / TOTAL 100.111,17 77.555,53

ADMINISTRAZIOA ETA FINANTZAK / ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GARRAIOA KUDEATZEA / GESTIÓN DEL TRANSPORTE

NAZIOARTEKO MERKATARITZA / COMERCIO INTERNACIONAL

SISTEMA INFORMATIKOAK ADMINISTRATZEA / ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

HAUR-HEZKUNTZA / EDUCACIÓN INFANTIL

ZEINUEN HIZKUNTZA INTERPRETATZEA / INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE LOS SIGNOS

INFORMATIKAKO APLIKAZIOAK GARATZEA / DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 73.774,11 60.344,58

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.157,84 3.438,55

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.716,15 2.372,79

GUZTIRA / TOTAL 88.171,80 69.300,83

ARTE GRAFIKOETAKO INDUSTRIEN PRODUKZIOA / PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS

ARGITALETXEETAKO DISEINUA ETA PRODUKZIOA / DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 74.647,49 60.326,91

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 4.442,64 2.961,77

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 14.274,42 9.411,64

GUZTIRA / TOTAL 98.888,25 75.845,23

IKUS-ENTZUNEZKOAK ETA IKUSKIZUNAK EGITEA / REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 71.153,94 63.088,69

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.502,55 3.668,39

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 8.750,29 5.728,88

GUZTIRA / TOTAL 90.930,48 75.630,87

HIRIGINTZAKO ETA TOPOGRAFIAKO PROIEKTUAK GARATZEA /

ESARROLLO DE PROYECTOS URBANÍSTICOS Y OPERACIONES TOPOGRÁFICAS

ERAIKUNTZA-PROIEKTUAK GARATU ETA APLIKATZEA /DESARROLLO Y APLICACIONES DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

PROIEKTU MEKANIKOAK GARATZEA / DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 73.337,41 63.935,32

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.306,96 4.204,64

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 5.294,27 3.424,86

GUZTIRA / TOTAL 90.462,34 74.709,73

INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK / INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS

PRODUKTU ELEKTROTEKNIKOAK GARATZEA / DESARROLLO DE PRODUCTOS ELECTROTÉCNICOS

ERREGULAZIO ETA KONTROL AUTOMATIKOKO SISTEMAK / SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICOS

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA INFORMATIKAKO SISTEMAK / SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS

LANBIDE LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA / PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 74.647,49 61.221,95

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.692,09 4.461,40

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 8.894,75 5.825,19

GUZTIRA / TOTAL 95.758,03 74.653,45

FUNDIZIO ETA PULBIMETALURGIAKO PRODUKZIOA / PRODUCCIÓN POR FUNDICIÓN Y PULVIMETALURGIA

MEKANIZATUEN BIDEZKO PRODUKZIOA / PRODUCCIÓN POR MECANIZADO

ERAIKUNTZA METALIKOAK / CONSTRUCCIONES METÁLICAS

IRUDIA / IMAGEN

SOINUA / SONIDO

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 74.647,49 64.802,09

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.742,17 5.161,45

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 11.351,33 7.462,92

GUZTIRA / TOTAL 99.264,69 80.571,37

ERRESTAURAZIOA / RESTAURACIÓN

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 78.577,74 57.123,74

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.187,49 4.125,00

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 8.547,66 5.593,80

GUZTIRA / TOTAL 98.836,59 69.987,45

ESTETIKA / ESTÉTICA

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 74.647,49 63.012,02

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.479,97 3.653,29

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 8.641,49 5.656,36

GUZTIRA / TOTAL 94.292,65 75.466,58

ZURAREN ETA ALTZARIEN PRODUKZIOA / PRODUCCIÓN DE MADERA Y MUEBLE

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 82.507,98 58.845,95

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.501,51 5.000,99

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 11.004,88 7.231,94

GUZTIRA / TOTAL 106.538,07 74.223,79

AUTOMOZIOA / AUTOMOCIÓN

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 78.577,74 61.146,36

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.299,35 4.866,24

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 10.723,64 7.044,46

GUZTIRA / TOTAL 102.124,43 76.201,97

JARIAKINEN INSTALAZIOEN, INST. TERMIKOEN ETA MANTENURAKO INSTALAZIOEN PROIEKTUAK GARATZEA /

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE FLUIDOS, TÉRMICAS Y DE MANUTENCIÓN

ERAIKIN-INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK, MUNTAIA ETA PROZESUA /

MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE EDIFICIO Y PROCESO

INDUSTRIA TRESNERIAREN MANTENTZE-LANAK / MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 77.267,66 65.642,06

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.308,98 4.872,66

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 7.592,34 4.956,92

GUZTIRA / TOTAL 97.692,68 78.616,55

ANALISIA ETA KONTROLA / ANÁLISIS Y CONTROL

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 71.153,94 71.153,94

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.606,24 4.404,16

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 12.284,95 8.085,31

GUZTIRA / TOTAL 95.568,83 86.788,32

DIETETIKA / DIETÉTICA

DIAGNOSTIKO KLINIKOKO LABORATEGIA / LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 74.647,49 63.012,02

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 4.504,15 3.002,78

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 7.033,68 4.584,48

GUZTIRA / TOTAL 91.709,02 73.744,19

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK / INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 74.647,49 58.984,36

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 10.721,58 7.147,72

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 7.929,14 5.286,09

GUZTIRA / TOTAL 98.821,91 74.563,08

KIROL-JARDUEREN ANIMAZIOA / ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 78.577,74 61.146,36

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.517,38 4.344,94

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.730,92 2.487,26

GUZTIRA / TOTAL 94.349,74 71.123,47

IKUS-ENTZUNEZKOEN PRODUKZIOA, IRRATIGINTZA ETA IKUSKIZUNAK /

PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES, RADIO Y ESPECTÁCULOS

1. MAILA 2. MAILA

1. CURSO 2. CURSO

IRAKASLEAK

PERSONAL DOCENTE 74.647,49 63.012,02

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

PERSONAL NO DOCENTE 5.523,70 3.144,91

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 8.514,20 5.676,12

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 4.020,14 2.680,10

GUZTIRA / TOTAL 92.705,53 74.513,15

 1. – Moduluetako "Irakasleria-gastuak" osagaia "Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza arautuko ikastetxe pribatuen hitzarmen kolektiboan" maila bakoitzerako gauzatzen den soldata-gehikuntzak osagai hori kalkulatzerakoan erabiltzen diren urteko soldata gordinean eta antzinatasunean duen eraginaren arabera aldatuko da, betiere horietako maila bakoitzean irakaskuntzako funtzionarioentzat ezartzen den soldata-gehikuntzaren muga orokorraren barruan.

 2. – Zati-moduluak honako irizpide honen arabera eguneratuko dira: erreferentziako modulu betearen gainean ikasgela bakoitzarengatik, eta moduluari jarraiki, aplikatu beharreko finantzaketa-ehunekoari eutsi egingo zaio lege honen bidez onartzen diren modulu beteak ezarri ondoren.

  Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

  Vitoria-Gasteiz, 2005eko abenduaren 29a.

  Lehendakaria,

Alde gehigarri bereizian

argitaratzen dira laburpenak

(Ikus .PDF)

Gaiarekin lotutako edukiak


Arauaren historia (17)

Arauaren historia

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik.

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik.