25 urtez pobretasuna ikertzen Euskadin. 1984-2008

Txosten honek, lehen zatian, Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta- ren metodologia-ezaugarri nagusiak zehazten ditu, erabilitako neurketa-adierazleak eta neurketa-indizeak aztertuz batez ere. Gero, bigarren zatian, lortutako emaitza nagusiak eskaintzen ditu, epe luzera ikusten diren aldaketetan atentzio berezia jarriz. Helburu ho- rretarako, datu-fitxategiak egokitu dira, datuak dauden aldian, hau da, 1986-2008 urte bitartean, konparazioa (2008ko atalaseen sisteman oinarritua) ahalik eta egokiena izan dadin.

25 urtez pobretasuna ikertzen Euskadin (PDF, 5 MB)