Euskal Autonomia Erkidegoko ibaien egoera kimikoaren jarraipena egiteko sarea. 2020

Xehetasunak

Euskal Autonomia Erkidegoko ibaien egoera kimikoaren jarraipena egiteko sarea. 2020

Euskal Autonomia Erkidegoko ibaien egoera kimikoaren jarraipena egiteko sarearen 2020ko kanpainari dagokion txostenaren bidez, honako hauek lortzea da helburu, besteak beste:

  • 2020an EAEko ibaien egoera kimikoaren eta fisiko-kimikoaren balorazioaren inguruan egindako lanak eta lortutako emaitzak aurkeztea
  • EAEko ibaien egoera kimiko eta fisiko-kimikoaren balorazio globala egitea, 2016-2020 bosturtekorako.

Bi dokumentu aurkezten dira: