Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko 2012ko Inkesta

PGDI-2012

Dokumentu honetan Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko 2012ko Inkestaren (PGDI-2012) emaitza nagusiak bildu ditugu. Xede nagusia Euskal Auntonomia Erkidegoko pobreziaren eta ongizategabeziaren adierazleak aztertzea da, Europar Batasunak (EB) erabiltzen dituenei eta PGDIn berariaz txertatutakoei lehentasuna emanda. Txoten honek, aldi berean, biztanleen arteko baliabideen banaketan epe ertainera edo luzera eragina duten egiturazko joera nagusiak aintzat hartzen ditu, 2008-2012 aldiari erreferentzia berezia eginez. Horrez gain, pobreziak eta prekarietateak Euskadin duten lurralde- eta eskualde- banaketari ere heltzen dio.

Txostena (pdf, 679 Kb)