Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko trantsizioko eta kostaldeko uretako mantenugaietarako estatu motaren mugak kalkulatzea.

Xehetasunak

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko trantsizioko eta kostaldeko uretako mantenugaietarako estatu motaren mugak kalkulatzea.

Lan honen helburua da, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko trantsizioko eta kostaldeko uretan, mantenugaien eta klorofilaren kontzentrazioen arteko erlazioak aztertzea (fitoplanktona elementu biologikoaren adierazle gisa), mantenugaien egoera aldatzeko muga egokiak eta koherentzeak zehazteko Uraren Esparru Zuzentarauak ezarritakorarekin. Azterlan horren ondorio gisa, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko trantsizioko eta kostaldeko uretan egun indarrean dauden mantenugaien klase-mugak aldatzea proposatzen da.