Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

55. zk., 2023ko martxoaren 20a, astelehena

N.º 55, lunes 20 de marzo de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

URAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DEL AGUA
1393
1393

IRAGARKIA, entzunaldi-izapidearen jakinarazpenari buruzkoa.

ANUNCIO de notificación del trámite de audiencia.

Baimen, Emakida eta Isurketa Arloa – Uraren Euskal Agentzia.

Área de Autorizaciones, Concesiones y Vertidos – Agencia Vasca del Agua.

Aprobetxamenduen titularrak eta jakinarazpenerako helbideak ezezagunak direnez, edo jakinarazpena egiten saiatu eta ez denez lortu, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 44. artikuluan ezarritakoaren arabera, argitaratzen da ezen, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 165. artikuluko 4. apartatuan eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 82. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, aipatutako emakida-eskubidea azkentzeko espedienteen berri ematen dela. Emakida-eskubidearen ezaugarriak iragarki honen eranskinean zehazten dira.

Resultando desconocido el lugar de la notificación de los titulares de los aprovechamientos, o bien intentada la notificación, sin que la misma se haya podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se hace público que de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y en el artículo 82 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, se ponen de manifiesto los expedientes de extinción del derecho concesional cuyas características se especifican en el anexo del presente Anuncio.

Espedienteak Uraren Euskal Agentziaren Bulegoan ikusi ahal izango dira, iragarki hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera kontatzen hasi eta hamabost egun balioduneko epean. Epe horretan egoki irizten diren dokumentu eta egiaztapenak alegatu ahal izango dira. Helbidea: Gamarrako atea 1.A, 11. solairua, 01013 Vitoria-Gasteiz.

Los expedientes podrán ser examinados por los interesados en la Oficina de la Agencia Vasca del Agua sita en Portal de Gamarra 1.A, planta 11, 01013 Vitoria-Gasteiz, durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, plazo durante el que se podrá formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Adierazitako jakinarazpena argitaratzen da, haren berri izan dezaten herritar guztiek, bai eta iragarki honek eranskinean aipatutako interesdunek ere, zeinentzat banakako jakinarazpen gisa balioko baitu.

Lo que se hace público para el general conocimiento y de los interesados referenciados en el citado anexo, a quienes debe servir de notificación individual.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko martxoaren 1a.

Vitoria-Gasteiz, a 1 de marzo de 2023.

Jabari Publikoaren Kudeaketako zuzendaria,

El Director de Gestión del Dominio Público,

JOSU PEREA ARANDIA.

JOSU PEREA ARANDIA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana