Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

46. zk., 2023ko martxoaren 7a, asteartea

N.º 46, martes 7 de marzo de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

URAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DEL AGUA
1232
1232

IRAGARKIA, ur-aprobetxamenduen eskubidea amaitzeko dena.

ANUNCIO de extinción del derecho al aprovechamiento de aguas.

Baimen, Emakida eta Isurketa Arloa - Uraren Euskal Agentzia.

Área de Autorizaciones, Concesiones y Vertidos - Agencia Vasca del Agua.

Aprobetxamenduen titularrak eta jakinarazpenerako helbideak ezezagunak direnez, edo jakinarazpena egiten saiatu eta ez denez lortu, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen, urriaren 1eko, 39/2015 Legearen 44. artikuluan ezarritakoaren arabera, argitaratzen da Uraren Euskal Agentzia honek emakida eskubidea amaitzeko administrazio-prozedura hasi duela iragarki honetako eranskinean zehaztutako ezaugarriak dituen ur-aprobetxamenduetan.

Resultando desconocido el lugar de la notificación de los titulares de los aprovechamientos, o bien intentada la notificación, sin que la misma se haya podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se hace público que, por esta Agencia Vasca del Agua se han incoado los procedimientos administrativos de extinción del derecho concesional cuyas características se especifican en el anexo del presente anuncio.

Iragarki hau BOEn argitaratu eta biharamunetik aurrera hogeita hamar eguneko epea irekiko da, eskubide hori amaitzea ukitzen duen edozeinek, eskubidearen titularrak barne, bidezko iritzi duena adieraz dezan, idatziz, dagokion Udalaren aurrean, edo Uraren Euskal Agentziaren bulegoetariko batean.

Se abre un plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOE durante el cual podrá comparecer por escrito ante la Alcaldía correspondiente o en una de las oficinas de la Agencia Vasca del Agua cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectado por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.

Iragarki honek eranskinean aipatutako interesdunen eta pertsona ororen ezagutzarako banakako jakinarazpen gisa balioko du.

Lo que se hace público para el general conocimiento y de los interesados referenciados en el citado anexo a quienes debe servir de notificación individual.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko otsailaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2023.

Jabari Publikoa Kudeatzeko zuzendaria,

El Director de Gestión del Dominio Público,

JOSU PEREA ARANDIA.

JOSU PEREA ARANDIA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana