Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 118. zk.), 2024ko ekainaren 18a, asteartea

Sumario n.º 118, martes 18 de junio de 2024


AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Oposaketak eta lehiaketak
EUSKO LEGEBILTZARRA

Oposiciones y concursos
PARLAMENTO VASCO

ORMAIZTEGIKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE ORMAIZTEGI

BESTELAKO XEDAPENAK

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
HEZKUNTZA SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ELORRIOKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE ELORRIO