Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 87. zk.), 2023ko maiatzaren 10a, asteazkena

Sumario n.º 87, miércoles 10 de mayo de 2023


XEDAPEN OROKORRAK

LEHENDAKARITZA

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

Oposaketak eta lehiaketak
SEGURTASUN SAILA

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

URKABUSTAIZKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE URKABUSTAIZ

BASAURIKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE BASAURI

BESTELAKO XEDAPENAK

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
EKONOMIA ITUNEKO ARBITRAJE BATZORDEA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
JUNTA ARBITRAL DEL CONCIERTO ECONÓMICO

LAN ETA ENPLEGU SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEA

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO

Pribatuen iragarkiak
MUGALARIAK, KOOP. ELK. TXIKIA LIKIDAZIOALDIAN

Anuncios particulares
MUGALARIAK, KOOP. ELK. TXIKIA EN LIQUIDACIÓN