Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 60. zk.), 2023ko martxoaren 27a, astelehena

Sumario n.º 60, lunes 27 de marzo de 2023


XEDAPEN OROKORRAK

LEHENDAKARITZA

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
SEGURTASUN SAILA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Oposaketak eta lehiaketak
LAN ETA ENPLEGU SAILA

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

BESTELAKO XEDAPENAK

LEHENDAKARITZA

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
SEGURTASUN SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

LAN ETA ENPLEGU SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

Pribatuen iragarkiak
NEGURI 4, S. COOP. LIKIDAZIOALDIAN

Anuncios particulares
NEGURI 4, S. COOP. EN LIQUIDACIÓN