Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 248. zk.), 2022ko abenduaren 29a, osteguna

Sumario n.º 248, jueves 29 de diciembre de 2022


XEDAPEN OROKORRAK

LEHENDAKARITZA

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA

GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIAK

JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Oposaketak eta lehiaketak
HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

Oposiciones y concursos
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

LEIOAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE LEIOA

ETXEBARRIKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE ETXEBARRI

GORLIZKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE GORLIZ

IRUNGO UDALA

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Prestatu eta trebatzeko ikastaroak
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

Cursos de formación y perfeccionamiento
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

BESTELAKO XEDAPENAK

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
SEGURTASUN SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

LAN ETA ENPLEGU SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Pribatuen iragarkiak
BASOZABAL, S. COOP. LIKIDAZIOALDIAN

Anuncios particulares
BASOZABAL, S. COOP. EN LIQUIDACIÓN