Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 245. zk.), 2022ko abenduaren 26a, astelehena

Sumario n.º 245, lunes 26 de diciembre de 2022


XEDAPEN OROKORRAK

LEHENDAKARITZA

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Oposaketak eta lehiaketak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

Oposiciones y concursos
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

BILBOKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

KANPEZUKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO

LAUDIOKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

ALONSOTEGIKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE ALONSOTEGI

GATIKAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE GATIKA

ZALDIBARKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE ZALDIBAR

LEGAZPIKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BESTELAKO XEDAPENAK

HEZKUNTZA SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
SEGURTASUN SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

LAN ETA ENPLEGU SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

LEKEITIOKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO

Pribatuen iragarkiak
BIOEF - BERRIKUNTZA ETA IKERKETA SANITARIOKO EUSKAL FUNDAZIOA

Anuncios particulares
FUNDACIÓN VASCA DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIAS - BIOEF

VITRA EUSKADI SOCIEDAD COOPERATIVA

VITRA EUSKADI SOCIEDAD COOPERATIVA