Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 204. zk.), 2022ko urriaren 25a, asteartea

Sumario n.º 204, martes 25 de octubre de 2022


XEDAPEN OROKORRAK

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
LEHENDAKARITZA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
LEHENDAKARITZA

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Oposaketak eta lehiaketak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

Oposiciones y concursos
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

URDULIZKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE URDULIZ

BESTELAKO XEDAPENAK

LEHENDAKARITZA

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA

LAN ETA ENPLEGU SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
SEGURTASUN SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

LAN ETA ENPLEGU SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Pribatuen iragarkiak
ADABAKI EKOIZPENAK, KOOP. ELK TXIKIA LIKIDAZIOALDIAN

Anuncios particulares
ADABAKI EKOIZPENAK, KOOP. ELK TXIKIA EN LIQUIDACIÓN