Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 194. zk.), 2022ko urriaren 10a, astelehena

Sumario n.º 194, lunes 10 de octubre de 2022


XEDAPEN OROKORRAK

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
HEZKUNTZA SAILA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Oposaketak eta lehiaketak
IBARRAKO UDALA

Oposiciones y concursos
AYUNTAMIENTO DE IBARRA

VILLABONAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE VILLABONA

BESTELAKO XEDAPENAK

LAN ETA ENPLEGU SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

URAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DEL AGUA

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Pribatuen iragarkiak
GAME OVER BSJ18, S. COOP. PEQUEÑA LIKIDAZIOALDIAN

Anuncios particulares
GAME OVER BSJ18, S. COOP. PEQUEÑA EN LIQUIDACIÓN

GELDO, S. COOP. LIKIDAZIOALDIAN

GELDO, S. COOP. EN LIQUIDACIÓN