Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 116. zk.), 2020ko ekainaren 15a, astelehena

Sumario n.º 116, lunes 15 de junio de 2020


XEDAPEN OROKORRAK

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIAK

JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Prestatu eta trebatzeko ikastaroak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

Cursos de formación y perfeccionamiento
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

BESTELAKO XEDAPENAK

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
OGASUN ETA EKONOMIA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA

OGASUN ETA EKONOMIA SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

SPRI - ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA

SPRI - AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

BARAKALDOKO LEHEN AUZIALDIKO 5 ZENBAKIKO EPAITEGIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE BARAKALDO

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 3 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 DE BILBAO

BILBOKO MERKATARITZA ARLOKO 1 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 1 DE BILBAO

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
LEHENDAKARITZA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
LEHENDAKARITZA

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

URAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DEL AGUA