Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 112. zk.), 2019ko ekainaren 14a, ostirala

Sumario n.º 112, viernes 14 de junio de 2019


AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

Oposaketak eta lehiaketak
ARABAKO FORU ALDUNDIA

Oposiciones y concursos
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

GETXOKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE GETXO

MUSKIZKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ

ALTZAGAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE ALTZAGA

BESTELAKO XEDAPENAK

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 5 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE BILBAO

VITORIA-GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 8 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 8 DE VITORIA-GASTEIZ

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

OGASUN ETA EKONOMIA SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

LAN ETA JUSTIZIA SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA