Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 127. zk.), 2017ko uztailaren 5a, asteazkena

Sumario n.º 127, miércoles 5 de julio de 2017


AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

Oposaketak eta lehiaketak
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

BESTELAKO XEDAPENAK

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
OGASUN ETA EKONOMIA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
OGASUN ETA EKONOMIA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA

OGASUN ETA EKONOMIA SAILA
OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE SALUD

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

LAN ETA JUSTIZIA SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 4 ZENBAKIKO EPAITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 DE BILBAO

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 6 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 DE BILBAO

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 9 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 9 DE BILBAO

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 14 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 14 DE BILBAO

VITORIA-GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 8 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 8 DE VITORIA-GASTEIZ

BILBOKO MERKATARITZA ARLOKO 2 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 2 DE BILBAO

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Beste iragarki ofizial batzuk
ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Pribatuen iragarkiak
EUSKAL HERRIKO NOTARIO ELKARGOA

Anuncios particulares
COLEGIO NOTARIAL DEL PAÍS VASCO

SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A.

SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A.

JUMP INL JUNIOR, S. COOP.

JUMP INL JUNIOR, S. COOP.