Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 65. zk.), 2016ko apirilaren 7a, osteguna

Sumario n.º 65, jueves 7 de abril de 2016


AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposiciones y concursos
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BESTELAKO XEDAPENAK

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AUZITEGI NAGUSIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 6 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 DE BILBAO

IRUNGO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 2 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE IRUN

VITORIA-GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 4 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 DE VITORIA-GASTEIZ

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

Beste iragarki ofizial batzuk
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

URAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DEL AGUA

Pribatuen iragarkiak
SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A.

Anuncios particulares
SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A.