Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 145. zk.), 2015eko abuztuaren 3a, astelehena

Sumario n.º 145, lunes 3 de agosto de 2015


XEDAPEN OROKORRAK

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak
SEGURTASUN SAILA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

BESTELAKO XEDAPENAK

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

IRUNGO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 1 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE IRUN

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Beste iragarki ofizial batzuk
INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

URAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DEL AGUA

Pribatuen iragarkiak
AURRERANTZ, S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL Y GARBEKO, S. COOP.

Anuncios particulares
AURRERANTZ, S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL Y GARBEKO, S. COOP.

MONDRAGON AUTOMOCIÓN, S. COOP., AUTOMON, S. COOP. Y CIDIA AUTOMOCIÓN, S. COOP.

MONDRAGON AUTOMOCIÓN, S. COOP., AUTOMON, S. COOP. Y CIDIA AUTOMOCIÓN, S. COOP.