Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 219. zk.), 2013ko azaroaren 18a, astelehena

Sumario n.º 219, lunes 18 de noviembre de 2013


AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

BESTELAKO XEDAPENAK

LEHENDAKARITZA

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AUZITEGI NAGUSIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 1 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 DE BILBAO

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 6 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 DE BILBAO

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁNGO INSTRUKZIOKO 5 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

TOLOSAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 2 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE TOLOSA

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
EUSKAL TRENBIDE SAREA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
EUSKAL TRENBIDE SAREA

Beste iragarki ofizial batzuk
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

Pribatuen iragarkiak
BOMBEOS Y DERIVADOS, S.COOP.

Anuncios particulares
BOMBEOS Y DERIVADOS, S.COOP.