Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 144. zk.), 2013ko uztailaren 30a, asteartea

Sumario n.º 144, martes 30 de julio de 2013


XEDAPEN OROKORRAK

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
LEHENDAKARITZA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
LEHENDAKARITZA

BESTELAKO XEDAPENAK

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 6 ZENBAKIKO EPAITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 DE BILBAO

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 10 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 10 DE BILBAO

VITORIA-GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 3 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 DE VITORIA-GASTEIZ

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

URAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DEL AGUA

Beste iragarki ofizial batzuk
EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

Pribatuen iragarkiak
EUSKO TRENBIDEAK SAU

Anuncios particulares
EUSKO TRENBIDEAK, S.A.U.