Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 44. zk.), 2012ko martxoaren 1a, osteguna

Sumario n.º 44, jueves 1 de marzo de 2012


    Bestelako formatuak:
  • PDF

XEDAPEN OROKORRAK

Herrizaingo Saila

DISPOSICIONES GENERALES

Interior

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Ekonomia eta Ogasun Saila
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila

AUTORIDADES Y PERSONAL

Economía y Hacienda
Industria, Innovación, Comercio y Turismo

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

Hondarribiko Udala

Ayuntamiento de Hondarribia

Justizia eta Herri Administrazio Saila
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua

Justicia y Administración Pública
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

BESTELAKO XEDAPENAK

Justizia eta Herri Administrazio Saila

OTRAS DISPOSICIONES

Justicia y Administración Pública

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila

Industria, Innovación, Comercio y Turismo

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila

Empleo y Asuntos Sociales

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

Euskal Herriko Unibertsitatea

Universidad del País Vasco

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Probintzia Auzitegia

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Audiencia Provincial de Bizkaia

Donostia-San Sebastiángo Lehen Auzialdiko 4 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 4 de Donostia-San Sebastián

Eibarko Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 2 Zenbakiko Zuzeneko Laguntza Emateko Unitate Prozesala

Unidad Procesal de Apoyo Directo de Primera Instancia e Instrucción N.º 2 de Eibar

Irungo Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 2 Zenbakiko Zuzeneko Laguntza Emateko Unitate Prozesala

Unidad Procesal de Apoyo Directo de Primera Instancia e Instrucción N.º 2 de Irun

Vitoria-Gasteizko Lehen Auzialdiko 5 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 5 de Vitoria-Gasteiz

IRAGARKIAK

Ekonomia eta Ogasun Saila

ANUNCIOS

Economía y Hacienda

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila

Empleo y Asuntos Sociales