Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 226. zk.), 2011ko azaroaren 29a, asteartea

Sumario n.º 226, martes 29 de noviembre de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

XEDAPEN OROKORRAK

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila

DISPOSICIONES GENERALES

Vivienda, Obras Públicas y Transportes

Gipuzkoako Batzar Nagusiak

Juntas Generales de Gipuzkoa

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Justizia eta Herri Administrazio Saila

AUTORIDADES Y PERSONAL

Justicia y Administración Pública

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

BESTELAKO XEDAPENAK

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila

OTRAS DISPOSICIONES

Vivienda, Obras Públicas y Transportes

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

Deustuko Unibertsitatea

Universidad de Deusto

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

Bilboko Lehen Auzialdiko 10 Zenbakiko Epaitegia

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de Primera Instancia N.º 10 de Bilbao

Tolosako Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 4 Zenbakiko Zuzeneko Laguntza Emateko Unitate Prozesala

Unidad Procesal de Apoyo Directo de Primera Instancia e Instrucción N.º 4 de Tolosa

Vitoria-Gasteizko Lehen Auzialdiko 8 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 8 de Vitoria-Gasteiz

IRAGARKIAK

Kultura Saila

ANUNCIOS

Cultura