Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 225. zk.), 2001eko azaroaren 21a, asteazkena

Sumario n.º 225, miércoles 21 de noviembre de 2001


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Xedapen Orokorrak

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila

Disposiciones Generales

Vivienda y Asuntos Sociales

Agintariak eta Langileria

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila

Autoridades y Personal

Industria, Comercio y Turismo

Euskal Herriko Unibertsitatea

Universidad del País Vasco

Arabako Foru Aldundia

Diputación Foral de Álava

Herrizaingo Saila

Interior

Bestelako Xedapenak

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia

Otras Disposiciones

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Educación, Universidades e Investigación

Justizi Administrazioa

Getxoko Lehen Auzialdiko 5 Zenbakiko Epaitegia

Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia N.º 5 de Getxo

Vitoria-Gasteizko Lehen Auzialdiko 3 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 3 de Vitoria-Gasteiz

Iragarpenak

Eusko Legebiltzarra

Anuncios

Parlamento Vasco

Ogasun eta Herri Administrazio Saila

Hacienda y Administración Pública

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

Justicia, Empleo y Seguridad Social

Osasun Saila

Sanidad

Garraio eta Herri Lan Saila

Transportes y Obras Públicas

Zerga-Administrazioaren Estatu-Agentzia Badajozeko Ordezkaritza

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Delegación de Badajoz

Zerga Administrazioko Estatuko Agentzia Euskal Autonomia Erkidegoko Ordezkaritza Berezia

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Delegación Especial del País Vasco