Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

98. zk., 2024ko maiatzaren 21a, asteartea

N.º 98, martes 21 de mayo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
2413
2413

48/2024 DEKRETUA, apirilaren 16koa, Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ondorioz hildako biktimen seme-alaba umezurtzentzako dirulaguntza arautzen duena.

DECRETO 48/2024, de 16 de abril, por el que se regula la ayuda económica para las hijas e hijos huérfanos de víctimas mortales de la violencia machista contra las mujeres.

Bide luzea egin da seme-alaba adingabeak amaren aurkako indarkeriaren zuzeneko biktimatzat har daitezen, eta, hartara, laguntza eta babes osoa behar dutela aitortu dadin.

El camino hasta alcanzar el reconocimiento de las hijas e hijos menores como víctimas directas de la violencia ejercida contra sus madres que requieren de asistencia y protección integral no ha sido corto.

Azken urteotan, amaren aurkako indarkeriaren lekuko hustzat hartzetik haiek ere indarkeria horren zuzeneko biktimatzat hartzera igaro gara. Ikuspegi-aldaketa horrek legegintza-aurrerapenak ekarri ditu, hala nola Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoa, Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 1.2 artikulua aldatu zuena (aurrerantzean 1/2004 Lege Organikoa), zeinaren bidez berariaz aitortu baitzen adingabeak ere familia-harremanen eremuko genero-indarkeriaren biktima direla.

En los últimos años, el cambio de enfoque, de ser considerados meros testigos de la violencia ejercida contra sus madres, a ser considerados también víctimas directas de tal violencia ha producido avances legislativos, tales como la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que vino a modificar el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante, Ley Orgánica 1/2004), en virtud de la cual se reconoció expresamente que las hijas e hijos menores también son víctimas de la violencia de género en el ámbito de las relaciones familiares.

Funtsean, seme-alaba adingabeak amaren aurkako indarkeriaren zuzeneko biktimatzat hartzeko, lehenik eta behin onartu behar da aipatutako indarkeriak adingabeen ongizate emozionalean eta garapen pertsonalean eragina duela eta baldintzatu egiten dituela bi alderdi horiek. Indarkeria-ingurune batean biziz gero, osasun-arazo larriak izan ditzakete adingabe horiek. Horrez gain, erasotzaileek emakumea kaltetzeko eta mendean hartzeko erabili ohi dituzte seme-alaba adingabeak, eta, beraz, argi dago haiek ere biktima direla. Gainera, indarkeria-ingurune batean hazi diren seme-alaba adingabeen zaurgarritasun handia areagotu egiten da ama aitak edo amarekin bizi ala ez harekin bikote-harreman afektiboa izan duen pertsonak hiltzen duenean.

Fundamentalmente, el reconocimiento como víctimas directas de la violencia ejercida contra sus madres parte de aceptar que tal violencia les afecta y les condiciona tanto su bienestar emocional como su desarrollo personal. Los graves problemas de salud a los que se exponen al vivir en un entorno violento, así como su instrumentalización para provocar daño y ejercer dominio sobre la mujer por parte de los agresores, les convierte indubitadamente también en víctimas. Además, la especial vulnerabilidad de las hijas e hijos que se desarrollan en un entorno violento se incrementa cuando sus madres son asesinadas o mueren a manos de quien es su padre o de quien ha tenido una relación afectiva de pareja, con o sin convivencia.

Seme-alaba adingabe horiek beren amen aurkako indarkeriaren zuzeneko biktima direla ikusarazteko, emakumeen aurkako indarkeria matxistako ekintzen ondorioz umezurtz geratu diren adingabe guztiak hartu behar dira kontuan, eta ez bakarrik bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren ondorioz umezurtz geratu direnak.

La visibilización de tales hijas e hijos menores como víctimas directas de la violencia ejercida contra sus madres debe partir de la inclusión de todas las hijas e hijos menores huérfanos por actos de violencia machista contra las mujeres, no solo limitada a la violencia ejercida por sus parejas o exparejas.

Halako krimen traumatikoek min izugarria eragiten dute, haurtzaroa eta nerabezaroa urratu egiten zaielako. Gainera, inpaktu psikologiko eta emozional handia eragiten diete, eta galarazi, beren bizitza bete-betean garatzea. Bakarrik eta babesgabetasun-egoeran geratzen dira, eta goitik behera aldatzen zaie bizitza; izan ere, beste senide batzuekin bizitzera joan behar izaten dute, eta senide horiek gehienetan ez dute baliabide ekonomiko nahikorik izaten arreta egokia emateko, edo, are gogorragoa dena, batzuetan, gizarte-zerbitzuen mende ere geratzen dira adingabeak.

Tales crímenes tan traumáticos provocan un dolor inimaginable al dejar rota la infancia y adolescencia, e implican un impacto psicológico y emocional que dificulta su pleno desarrollo vital. Se quedan en una situación de desamparo y de desprotección, viendo modificada drásticamente su vida al tener que instalarse, en la mayoría de los casos, con familiares, los cuales, en muchos casos, no disponen de los recursos económicos para su adecuada atención o incluso en algunas ocasiones, con los servicios sociales.

Seme-alaba umezurtz horiek bizitza bete-betean eta askatasunez eta berdintasunez garatuko badute, ezinbestekoa da jasan duten indarkeriak eragindako eta amaren heriotzak areagotutako zaurgarritasun handiko egoera gainditzea eta, ahal den neurrian, erreparazioa jasotzea.

El desarrollo de una vida plena, en condiciones de libertad e igualdad para estas hijas e hijos huérfanos pasa necesariamente porque puedan superar y ver reparada, en la medida de lo posible, su situación de especial vulnerabilidad motivada por la violencia sufrida y acrecentada con ocasión de la muerte de sus madres.

Botere publikoen lehentasunezko betebeharra da seme-alaba umezurtz horiek babestea, hala aitortzen baitu Espainiako Konstituzioak 39. artikuluak. Halaber, haurren eta nerabeen aurkako indarkeriaren kontra borrokatzea giza eskubideen arloko nahitaezko betebeharra da. Hala, 1/2004 Lege Organikoaren zioen azalpenaren arabera, «Botere publikoak ezin dira geldi egon genero-indarkeriaren aurrean, indarkeria horrek beste edozerk baino gehiago erasotzen baititu Espainiako Konstituzioak aldarrikatutako oinarrizko eskubideak, hala nola askatasuna, berdintasuna, bizitza, segurtasuna eta bereizkeriarik eza. Konstituzioaren 9.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, botere publiko horiek dute ekintza positiborako neurriak hartzeko betebeharra, eskubide horiek benetakoak eta eragingarriak izan daitezen, eskubide horien osotasuna eragotzi edo zailtzen dituzten oztopoak kenduz».

La protección de tales hijas e hijos huérfanos es una obligación prioritaria de los poderes públicos reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y la lucha contra la violencia en la infancia y adolescencia es un imperativo de derechos humanos. Así, de conformidad a la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004, «Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud».

Emakumearen aurkako indarkeria eta etxeko indarkeria prebenitzeko eta borrokatzeko Europako Kontseiluaren Hitzarmenak, 2011ko maiatzaren 11koak, eta Espainian 2014an berretsiak, emakumearen aurkako indarkeriaren biktima guztiak ikuspegi integratzaile batetik babesteko esparru orokor bat ezartzen du, zeinean indarkeria horren ondorioz hildako biktimen seme-alabak sartzen baitira.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, de fecha 11 de mayo de 2011, y ratificado en España en el 2014, establece un marco general de protección de todas las víctimas de violencia contra la mujer desde un enfoque integrador donde quedan incluidas las hijas e hijos de las víctimas mortales de tal violencia.

Bestalde, 2017ko irailean sinatutako Genero Indarkeriaren aurkako Estatu Itunak adingabeen laguntza eta babesa areagotzeko neurriak jasotzen ditu 4. ardatzean. Adingabeak berariaz babesteko, lehenengo eta behin, genero-indarkeriaren zuzeneko biktimatzat hartu behar dira; adingabeei laguntza eta babesa emateko neurriak zabaldu eta hobetu behar dira, eta, horretarako, prestazio berriak ezarri behar dira genero-indarkeriaren ondorioz umezurtz geratu direnentzat; adingabeen zaintzari buruzko neurri zibilak berrikusi behar dira; hezkuntza-eremuko indartze-jarduketak sustatu behar dira, eta familia-elkarguneak genero-indarkeriari lotutako kasuetan espezializatzea bultzatu behar da.

Por su parte, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado en septiembre de 2017, recoge de manera específica en su Eje 4 medidas para la intensificación de la asistencia y protección de menores. La protección específica de las y los menores parte del reconocimiento como víctimas directas de la violencia de género y trae consigo la necesidad de ampliar y mejorar las medidas dirigidas a su asistencia y protección con la implantación de nuevas prestaciones en los casos de orfandad como consecuencia de esa violencia de género; de revisar medidas civiles relativas a su custodia; de fomentar las actuaciones de refuerzo en el ámbito educativo y de impulsar la especialización de los puntos de encuentro familiar en los casos relacionados con violencia de género.

Horiek horrela, lege hauetan islatu da, besteak beste, adingabeei laguntza eta babesa emateko neurriak zabaldu eta hobetu izana: Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoan, Genero-indarkeriaren eta emakumeen kontrako beste indarkeria mota batzuen biktima izan direnen seme-alaben zurztasun-egoera hobetzeko martxoaren 1eko 3/2019 Legean eta Genero-indarkeriaren biktima diren umezurtzen babesa hobetzeko martxoaren 21eko 2/2022 Lege Organikoan.

En tal contexto, la ampliación y mejora de las medidas a su asistencia y protección han quedado reflejadas en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer o en la Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género.

Bestalde, Euskadiko Autonomia Estatutuaren 9.1 artikuluak Espainiako Konstituzioan xedatutakora jotzen du berdintasunerako eta sexuagatiko diskriminaziorik ez izateko eskubidea aldarrikatzeko. Esparru horretan txertatzen da martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretua, Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duena (aurrerantzean, Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina). Lege horretan, lehentasunezko helburutzat ezartzen da haur eta nerabeei babes handiagoa ematea, eta xedatzen da administrazio publikoek bermatu behar dutela biktima horiei egokitutako neurri edo zerbitzuak daudela.

Por su parte, el artículo 9.1 del Estatuto de Autonomía de Euskadi, a través de una remisión a lo dispuesto en la Constitución Española, proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, y en tal marco, el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres (en adelante, texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres) establece como objetivo prioritario el ofrecer mayor protección a las niñas, niños y adolescentes, marcando el deber de las administraciones públicas de garantizar la existencia de medidas o servicios adaptados a dichas víctimas.

Adingabeak eta, zehazki, adingabe umezurtzak babesteko neurri horien barruan dago emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ondorioz hildako biktimen seme-alaba umezurtzentzako dirulaguntza, Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bateginaren 61.4 b) artikuluan aurreikusitakoa.

Dentro de tales medidas de protección a las personas menores, y en concreto, a las personas menores huérfanas, se encuentra la ayuda económica para las hijas e hijos huérfanos de víctimas mortales de violencia machista contra las mujeres prevista en el artículo 61.4 b) del texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

Dirulaguntzaren oinarrian dago seme-alabak emakumeen aurkako indarkeria matxistaren zuzeneko biktimatzat hartzea, eta, laguntzari esker, kaltearen erreparazioa gauzatu ez ezik, beste betebehar bat ere bete ahal izango da: hildako biktimen seme-alaben babesa eta laguntza indartzea, haien egoera bereziki zaurgarria dela eta.

Esta ayuda económica parte del reconocimiento de tales hijas e hijos como víctimas directas de la violencia machista contra las mujeres y además de contribuir a la reparación del daño, permite dar cumplimiento a la obligación de reforzar el apoyo y la asistencia a hijas e hijos de víctimas mortales debido a su especial situación de vulnerabilidad.

Abiapuntua da indarkeriaren kontzeptua zentzu zabalean ulertzea. Alegia, bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriara mugatu beharrean, Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bateginak 54. artikuluan definitutako kontzeptua hartzen da kontuan. Alde horretatik, 1/2004 Lege Organikoan sartuta ez dauden emakumeen aurkako indarkeria matxistaren zuzeneko biktima guztiei eman nahi zaie babesa, eta aurrerapausoak eman nahi dira emakumeen aurkako indarkeria matxista mota guztiei tratamendu integrala ematea ahalbidetuko duen esparru arautzaile bat sortzeko bidean.

Así mismo, se parte de la consideración amplia del concepto de violencia no limitado a la violencia ejercida por la pareja o expareja, sino que se toma en consideración el concepto definido en el artículo 54 del texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres. En tal sentido, se pretende dar protección a todas las víctimas directas de la violencia machista contra las mujeres no incluidas en la Ley Orgánica 1/2004, avanzando en crear un marco regulador que permita realizar un tratamiento integral de todas las formas de violencia machista contra las mujeres.

Pertsona horiek zailtasun eta oztopo ugari izaten dituzte maila psikologikoan, burokratikoan, familiarrean eta sozialean, ez bakarrik amaren heriotzaren unean, baita ondorengo urteetan ere. Beraz, eragin zaien kalteari ahal den neurrian erreparazioa emateko balio du laguntzak.

Son muchas las dificultades y obstáculos que se encuentran estas personas, no solo en el momento del fallecimiento de sus madres sino en los años posteriores, a nivel psicológico, burocrático, familiar y social, sirviendo esta ayuda para colaborar y contribuir en la medida de lo posible a la reparación del daño ocasionado.

Dekretu honek Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bateginaren 61.4 b) artikuluan jasotako aurreikuspena garatzen du, eta helburua da, besteak beste, laguntza arautzea, onuradun izateko baldintzak ezartzea eta laguntza emateko prozedura zehaztea, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ondorioz hildako biktimen seme-alaba adingabe umezurtzei erreparazioa emateko premian arreta jarrita. Gainera, espedienteak eskatzeko eta kudeatzeko sistema sinplifikatu bat ezartzen da, dauden aukera teknikoek ahalbidetzen duten heinean, Administrazio Publikoak nahitaez bete behar dituen efizientzia- eta efikazia-helburuak lortzeko.

El presente Decreto es desarrollo de la previsión contenida en el artículo 61.4 b) del texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres y pretende la regulación de la ayuda, el establecimiento de los requisitos de acceso y el procedimiento de concesión de la misma, entre otras cuestiones, poniendo el foco en la necesidad de reparación de las y los menores huérfanos de víctimas mortales de violencia machista contra las mujeres. Además, se articula un sistema de solicitud y gestión de expedientes simplificado, en la medida en que las posibilidades técnicas existentes lo permitan, para alcanzar los objetivos de eficiencia y eficacia a que viene obligada la Administración Pública.

Onuradunak 18 urte bete arte emango da dirulaguntza, eta urtero ordainduko da. Horretarako, ezinbestekoa izango da dirulaguntza jasotzen duen pertsona Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzea eta bertan erroldatuta egotea eskaera egiten den unean eta dirulaguntza baliatzen den aldi osoan. Era berean, aurreikusten da zaurgarritasun handiko kolektiboetako pertsonek, hau da, adingabeak izanda indarreko legeriaren arabera mendekotasuna duten edo % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna aitortu zaien seme-alaba umezurtzek 25 urte bete arte jaso ahal izango dutela laguntza, gehienez ere. Halaber, ikasketa akademikoak edo prestakuntza-ikasketa arautuak egiten ari direnek ere adin horretara arte jaso ahal izango dute laguntza hori bera.

Se trata de una ayuda económica que será concedida hasta el cumplimiento de los 18 años, condicionada al cumplimiento del requisito de residencia y padrón en la Comunidad Autónoma de Euskadi al momento de su solicitud, así como durante todo el periodo de su disfrute, y que será abonada anualmente. Así mismo, se prevé la posibilidad de percibir la ayuda hasta el cumplimiento máximo de los 25 años, para los colectivos de mayor vulnerabilidad, esto es, las hijas e hijos huérfanos con dependencia o con discapacidad igual o superior al 33 % reconocidas en el momento de su minoría de edad, o extender su percepción hasta dicha edad máxima para los que cursen estudios académicos reglados.

Aurreikusten da, halaber, onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izateko baldintza betetzetik salbuetsita egotea, arrazoi sozialak direla medio.

Así mismo, se prevé que las personas beneficiarias queden exoneradas de la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social por razones de índole social.

Azkenik, aldi baterako neurri berezi bat aurreikusten da: 10.000 euroko ordainketa bakarra, indarrean egongo dena dekretua indarrean jarri eta bi urteko epean. Zehazki, aurreikusten da diru kopuru hori ordaintzea baldin eta ama emakumeen aurkako indarkeria matxistako ekintzen ondorioz hil bada 2003ko urtarrilaren 1etik dekretua indarrean jarri aurreko urtera bitartean. Lehen data hori hartu da erreferentziatzat, hain zuzen ere, une horretatik aurrera hasi zirelako zenbatzen genero-indarkeriaren biktimak.

Por último, transitoriamente se contempla una medida extraordinaria consistente en un pago único de 10.000 euros vigente durante un plazo de dos años desde la entrada en vigor del decreto. En concreto, se prevé el abono de dicho importe en los casos en los que el fallecimiento de la madre hubiera acontecido por actos de violencia machista contra las mujeres desde el 1 de enero de 2003 hasta el año anterior a la entrada en vigor del decreto, habiéndose tomado como referencia dicha fecha, al ser el momento a partir del cual se comenzaron a contabilizar las víctimas de la violencia de género.

Azken batean, dekretu hau beste urrats bat da emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ondorioz hildako biktimen seme-alaba adingabe umezurtzei babesa eta laguntza emateko, eta emakumeen aurkako indarkeriak osatzen duen lehen mailako gizarte-arazoak hainbesteko kaltea egiten dion kolektibo horren aldeko hainbat eremutan hartu diren hobekuntza-neurrien ekintza-eremuan kokatzen da.

En definitiva, el presente Decreto supone un paso más en el apoyo y protección de las hijas e hijos menores huérfanos de víctimas mortales de la violencia machista contra las mujeres y se enmarca en el ámbito de acción de las medidas de mejora que se han ido contemplando en diferentes ámbitos a favor de dicho colectivo tan damnificado por el problema social de primer orden que es la violencia ejercida contra las mujeres.

Horrenbestez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2024ko apirilaren 16an egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en la sesión celebrada el día 16 de abril de 2024,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea eta helburua.

Artículo 1.– Objeto y finalidad.

1.– Dekretu honen xedea da arautzea emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ondorioz hildako biktimen seme-alaba umezurtzentzako dirulaguntza, Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bateginaren 61.4 b) artikuluan aurreikusia, eta zehaztea laguntza emateko baldintzak eta aplikatu beharreko prozedura.

1.– El presente Decreto tiene por objeto la regulación de la ayuda económica para las hijas e hijos huérfanos de víctimas mortales de la violencia machista contra las mujeres, prevista en el artículo 61.4 b) del texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, determinando los requisitos y condiciones, así como el procedimiento aplicable para su concesión.

2.– Dirulaguntzaren helburua da emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ondorioz hildako biktimen seme-alaba umezurtzei laguntza ematea, beren bizitza garatu dezaten, eta, ahal den neurrian, haien amen heriotzak eragin dien kaltea erreparatzen laguntzea.

2.– La finalidad de la ayuda económica es proporcionar apoyo para el desarrollo de la vida de las hijas e hijos huérfanos de víctimas mortales de la violencia machista contra las mujeres y contribuir, en lo posible, a la reparación del daño ocasionado por el fallecimiento de sus madres.

2. artikulua.– Kontzeptuak.

Artículo 2.– Conceptos.

Dekretu honen ondorioetarako:

A efectos de este Decreto:

a) Seme-alaba umezurtza aipatzean, aipamenak barnean hartuko ditu bai hildako emakumearen seme-alabak, haien filiazioaren legezko izaera edozein dela ere, bai haren tutoretzapean dauden 18 urtetik beherako pertsonak.

a) Las referencias relativas a la hija o al hijo huérfano comprenderán, no solo a la hija e hijo de la mujer fallecida, cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación, sino también a la persona menor de 18 años de edad que estuviera en régimen de tutela.

b) Ama aipatzean, beraz, heriotzaren unean adingabearen legezko tutoretza zuen emakumea ere hartzen da barnean.

b) Las referencias relativas a la madre, comprenderán a la mujer que en el momento de su fallecimiento ostentara la tutela legal del menor de edad.

c) Emakumeen aurkako indarkeria matxistatzat hartuko da Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bateginaren 54. artikuluan ezarritako indarkeria.

c) Se entenderá por violencia machista contra las mujeres la violencia establecida en el artículo 54 del texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

3. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 3.– Personas beneficiarias.

1.– Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ondorioz hildako biktimen seme-alaba umezurtzak izango dira laguntzaren onuradun, baldintza hauek betetzen badituzte:

1.– Podrán ser personas beneficiarias de la ayuda las hijas e hijos huérfanos de víctimas mortales de la violencia machista contra las mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Ama hiltzean 18 urte bete gabe izatea.

a) No haber cumplido los 18 años en el momento del fallecimiento de su madre.

b) Laguntza-eskaera egiteko unean 21 urte bete gabe izatea.

b) No haber cumplido los 21 años en el momento de la solicitud de la ayuda.

c) Laguntza-eskaera aurkezten den unean Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan (aurrerantzean, EAEn) bizi eta erroldatuta egotea, eta laguntza jasotzen den bitartean ere hala egotea etenik gabe; salbuespena: 4.1b) artikuluko 2. apartatuan xedatutako ikasketa akademiko arautu bat egiten aritzea EAEtik kanpo. Kasu horretan, baldintza hori betetzetik salbuetsita geratuko da.

c) Residir de manera efectiva y figurar en el padrón de cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante, CAE), en el momento de presentar la solicitud de la ayuda, así como de manera ininterrumpida durante todo el tiempo en el que se perciba la misma, salvo en el supuesto de que se encuentren fuera de la CAE cursando algún estudio académico reglado del artículo 4.1b) apartado 2.º), en cuyo caso quedará eximido del cumplimiento de este requisito.

Era berean, amak ere EAEko udalerriren batean egon behar zuen bizitzen eta erroldatuta heriotzaren unean edo, bestela, bost urtez, hil aurreko hamar urteetan.

Así mismo, se requiere que la madre residiese de manera efectiva y figurase en el padrón en cualquier municipio de la CAE al momento de su fallecimiento, o en su defecto, durante cinco años dentro de los diez años previos a su fallecimiento.

2.– Dekretu honetan aurreikusitako laguntzaren onuradunak salbuetsita daude indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatzetik, bai laguntza eskuratzeko, bai hura kobratzeko.

2.– Las personas beneficiarias de la ayuda prevista en el presente Decreto quedan exoneradas de la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, tanto para el acceso a la ayuda como para el abono de la misma.

3.– Ezingo dute dirulaguntza jaso amaren heriotzaren erantzule deklaratutako seme-alaba umezurtzek.

3.– No podrán acceder a la ayuda económica las hijas e hijos huérfanos que fueran declarados responsables del fallecimiento de su madre.

4. artikulua.– Laguntzaren iraunaldia.

Artículo 4.– Duración de la ayuda.

1.– Emandako laguntza urtero sortu eta ordainduko zaio onuradunari, eskabidea aurkezten duen urtetik:

1.– La ayuda concedida se devengará y abonará anualmente a la persona beneficiaria desde el año en que haya presentado su solicitud hasta:

a) adin-nagusitasunera iristen den urtera bitarte (urte horretan ere bai), edo

a) el año, inclusive, en el que alcance la mayoría de edad, o

b) 25 urte betetzen dituen arte (urte horretan ere bai), baldin eta egoera hauetakoren batean badago:

b) el año, inclusive, en el que cumpla los 25 años, cuando se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

1.a Adingabea izanda, % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna edo mendekotasun-egoera bat aitortzen bazaio, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legeari eta hura garatzen duen araudiari jarraikiz.

1.º en los casos en los que, siendo menor de edad, se le reconociera una discapacidad igual o superior al 33 % o una situación de dependencia en virtud de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y de su normativa de desarrollo, o

2.a Ikasketa akademiko arautuak egiten ari bada, hirugarren apartatuan ezarritako baldintzetan.

2.º en el caso de cursar estudios académicos reglados en las condiciones que se establecen en el apartado tercero.

2.– Laguntzaren onuradunak 19 urte betetzen dituenetik 21 urte betetzen dituen urtera bitarte aurkezten badu laguntza-eskaera, ordainketa bakarrean ordainduko zaio emandako laguntza, eskabidea aurkezten duen urteko kuotari dagokion zenbatekoa hain zuzen ere, eta 25 urte bete arte jaso ahal izango du urtero, baldin eta 1.b) apartatuan aurreikusitako egoera batean badago.

2.– Si la persona beneficiaria de la ayuda presenta la solicitud en el periodo que media entre el año de cumplimiento de sus 19 años y 21 años, la ayuda concedida se le abonará en un único pago por el importe correspondiente a la anualidad del año de presentación de su solicitud, pudiendo percibirla anualmente hasta los 25 años, inclusive, de encontrase en alguna de las situaciones previstas en el apartado 1.b)

3.– Laguntzaren onuradunak 19 urte betetzen dituen urteko lehen hiruhilekoan, ikasketa arautuak emateko akreditatutako zentro batean ikasketa akademiko arautuak egiten ari dela egiaztatu beharko du, eta gauza bera egin beharko du epe berean, 25 urte betetzen dituen arte (urte horretan ere bai).

3.– La persona beneficiaria de la ayuda deberá acreditar que está cursando estudios académicos reglados impartidos por centros acreditados para ello en el primer trimestre del año en el que cumpla los 19 años y, en el mismo plazo, durante los años siguientes hasta el año, inclusive, en que cumpla los 25 años.

Adierazitakoa egiten ez badu, eten egingo da emandako dirulaguntzaren ordainketa baldintza hori betetzen duela egiaztatu arte, betiere laguntzaren gehieneko iraunaldiaren barruan.

De no hacerlo de ese modo, el abono de la ayuda concedida quedará en suspenso hasta el momento en que se acredite tal requisito, siempre dentro del periodo de duración máxima de la ayuda.

Laguntza jasotzeko, ikasturte osoko matrikula aurkeztu beharko da. Hurrengo urteetan, matrikula ez ezik, aurreko urteko ikasturteko ikasgaien erdia, gutxienez, gainditu izanaren ziurtagiria ere aurkeztu beharko da.

A efectos de la percepción de la ayuda, deberá aportarse la matrícula por un curso académico completo. En los sucesivos años, además de la matrícula deberá aportarse certificación de superación de, al menos, la mitad del curso previamente efectuado, en su caso.

5. artikulua.– Zenbatekoa zehaztea.

Artículo 5.– Determinación de la cuantía.

1.– Emango den laguntzaren zenbatekoa hau izango da: ordainketa egiten den ekitaldi bakoitzean indarrean dagoen 12 hilabeteetarako ondorio askotarako errenta-adierazle publikoaren (IPREM) urteko balioaren % 80.

1.– La ayuda anual que se conceda consistirá en una cuantía equivalente al 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual a 12 meses que esté en vigor en cada uno de los ejercicios en los que se proceda a su abono.

2.– Onuradunari mendekotasun-egoera edo % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna aitortzen bazaio Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legeari eta hura garatzen duen araudiari jarraikiz, bikoiztu egingo da aurreko apartatuan aurreikusitako zenbatekoa.

2.– La cuantía prevista en el apartado anterior se duplicará en el supuesto de que la persona beneficiaria tenga reconocida una discapacidad de porcentaje igual o superior al 33 %, o una situación de dependencia reconocida en virtud de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y de su normativa de desarrollo.

Desgaitasuna edo mendekotasuna eskaera egin ondoren aitortzen bazaio, adingabea izanik, eskubidea izango du inguruabar hori egiaztatu ondoren sortzen diren ordainketetan dagokion igoera aplikatzeko.

En caso de reconocimiento de discapacidad o dependencia sobrevenida a la solicitud, siendo menor de edad, se tendrá derecho al incremento correspondiente en los abonos que se devenguen con posterioridad a su acreditación o comprobación.

3.– Ahalmena ematen zaie gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen saileko titularrari eta ekonomia- eta ogasun-arloan eskumena duen saileko titularrari, baterako agindu baten bidez, zenbatekoa aldatzeko ekonomiaren bilakaera, arrazoi sozialak, ekonomikoak edo bestelako arrazoiak direla eta, urteko zenbatekoaren kalkulua aldatzea edo eguneratzea eragin dezaketelako.

3.– Se faculta a la persona titular del departamento competente en materia de servicios sociales y a la a persona titular del departamento competente en materia de economía y hacienda, a través de orden conjunta, para modificar la cuantía debido a la evolución de la economía, razones sociales, económicas o de otra índole que puedan favorecer la modificación del cálculo de la cuantía anual o su actualización.

6. artikulua.– Prozedura.

Artículo 6.– Procedimiento.

1.– Prozedura alderdi batek eskatuta hasiko da, interesdunak berak (jarduteko gaitasuna badu) edo haren legezko ordezkariak aurkeztutako eskaeraren bidez, Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako borondatezko ordezkaritza alde batera utzi gabe.

1.– El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud presentada por la propia persona interesada si tuviera capacidad de obrar o por quien ostente su representación legal, sin perjuicio de la representación voluntaria prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Eskaera ezingo du, inola ere, interesdunaren izenean amaren heriotza eragin duenak aurkeztu.

En ningún caso, podrá presentar la solicitud en representación de la persona interesada el responsable del fallecimiento de la madre.

2.– Laguntzak kudeatzeko lanak eskumena duen gizarte-zerbitzuen arloko zerbitzu teknikoek egingo dituzte.

2.– Las labores de gestión de las ayudas se llevarán a cabo por los servicios técnicos del área de servicios sociales competente.

3.– Dekretu hau indarrean jarri eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da laguntza-eskaera aurkezteko epea.

3.– El plazo para presentar la solicitud de la ayuda se iniciará a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

4.– Eskaerak erantzukizunpeko adierazpen bat izango du, gutxienez alderdi hauek jasoko dituena:

4.– La solicitud contendrá una declaración responsable con, al menos, los siguientes extremos:

a) Egiazkoak direla eskaerako eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetako datuak, eta betetzen direla laguntzaren onuradun izateko baldintzak.

a) La veracidad de los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña, y el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser persona beneficiaria de la ayuda.

b) Konpromisoa hartzen duela laguntza kudeatzen duen zuzendaritzari berehala jakinarazteko eskaeran adierazitako daturen bat aldatzen bada edo laguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzetan zerbait aldatzen bada.

b) El compromiso de comunicar a la dirección gestora de la ayuda, de manera inmediata, cualquier modificación de los datos expresados en la solicitud o cualquier variación en los requisitos tenidos en cuenta para conceder la ayuda.

c) Ez zaiola ezarri dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zehapen penal edo administratiborik, eta ez dagoela horretarako ezgaitzen duen legezko debekuren baten eraginpean.

c) No hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

d) EAEko sektore publikoaren barruko entitateek ematen dituzten laguntzen edo dirulaguntzen esparruan ezarritako itzultze- edo zehapen-prozeduraren batean dagoen ala ez. Mota horretako prozedura batean badago, zein prozedura den edo diren adieraziko da.

d) Si se encuentra o no incursa en algún procedimiento de reintegro o sancionador indicado en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por las entidades pertenecientes al sector público de la CAE. En caso afirmativo se indicará el procedimiento o procedimientos de que se trate.

c) Ez dagoela Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 13 artikuluan ezarritako egoeretan.

e) No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones, de aplicación a estas ayudas.

5.– Erakunde kudeatzaileak laguntza lortzeko eta mantentzeko beharrezkoak diren baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa bilduko du, eskura dauden elkarreragingarritasun-mekanismoen bidez edo administrazio publikoen datuak trukatzeko plataformaren bidez, salbu eta eskatzailea aurka agertzen bada edo eskatzailearen baimen espresua eskatzen duen aplikatu beharreko lege bereziren bat badago; kasu horretan, eskatzaileak egiaztatu beharko du baldintzak betetzen dituela.

5.– La dependencia gestora recabará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención de la ayuda y su mantenimiento mediante los mecanismos de interoperabilidad disponibles o mediante la plataforma de intercambio de datos de las Administraciones públicas, salvo que conste oposición por parte de la persona solicitante o exista ley especial aplicable que requiera su consentimiento expreso, en cuyo caso deberán ser acreditados por la misma.

Ezin badira dokumentuak lortu, arrazoia edozein dela ere –baita agiriak lortzeko bideragarritasun teknikorik ez izatea ere–, eskatzaileak aurkeztu beharko ditu, organo kudeatzaileak ematen dion epean.

Si no es posible obtener dicha documentación, cualquiera que fuese la causa, incluida la inviabilidad técnica para su obtención, la persona solicitante deberá aportarla en el plazo que le otorgue el órgano gestor.

6.– Dirulaguntzaren eskabidea eta dokumentazioa elektronikoki edo aurrez aurre aurkez daiteke, Eusko Jaurlaritzaren Zuzenean herritarrentzako zerbitzuak dituen bulegoetan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetan.

6.– La solicitud de la ayuda económica y la aportación de la documentación podrán presentarse de forma electrónica, o de forma presencial en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana –Zuzenean– del Gobierno Vasco, o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.– Eskaera izapidetzeko eta agiriak aurkezteko kanal presentziala edo elektronikoa erabiltzeak ez du behartzen aurrerantzean ere prozedurako gainerako izapideetan kanal bera erabiltzera, eta edozein momentutan alda daiteke.

7.– El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de la solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

Eskaera aurkeztu ondorengo izapideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egin ahal izango dira: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se podrán realizar a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la CAE https://www.euskadi.eus/micarpeta

8.– Helbide honetan dago eskuragarri laguntzaren informazio-fitxa:

8.– La ficha informativa de la ayuda se encuentra accesible en la siguiente dirección:

Han, eskuragarri egongo dira eskabidea, eskabidea betetzeko jarraibideak eta laguntza lortzeko eta hari eusteko baldintzak egiaztatzeko agiriak.

En ella, estarán disponibles tanto la solicitud, como las instrucciones para completarla y, la documentación acreditativa de los requisitos de acceso a la misma y de su mantenimiento.

9.– Laguntzaren kudeaketarekin lotutako datu pertsonalen tratamenduak datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen araudia bete behar du.

9.– El tratamiento de datos de carácter personal relacionado con la gestión de la ayuda estará sometido a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

7. artikulua.– Laguntzak eskuratzeko betekizunak egiaztatzeko agiriak:

Artículo 7.– Documentación acreditativa de los requisitos de acceso.

1.– Laguntzak eskuratzeko eskakizunak agiri hauen bidez egiaztatuko dira:

1.– Los requisitos de acceso a la ayuda se acreditarán mediante la siguiente documentación:

a) Eskatzailearen identitatea eta, hala badagokio, haren legezko ordezkariarena egiaztatzea: Europar Batasuneko estatu bateko edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioan parte hartzen duen estatu bateko nazionalitatea dutenen kasuan, titularraren nazionalitatea jasotzen duen nortasun-agiri ofizial bat edo pasaportea aurkeztu beharko da, eta, gainerako herrialdeetako nazionalitatea dutenen kasuan, Atzerritarren Identifikazio Txartela (AIT) edo pasaportea edo, hala dagokionean, duten bizileku-baimena.

a) Acreditación de la identidad de la persona solicitante, y en su caso, de su representante legal: cuando se trate de nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, a través de un documento de identidad oficial en el que conste la nacionalidad de la persona titular o través del pasaporte; cuando se trate de nacionales del resto de países, con la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) o pasaporte, o, cuando proceda, la autorización de residencia de que dispongan.

b) Amaren eta eskatzailearen arteko harremanari dagokionez: filiazio biologikoaren kasuan, filiazio-lotura jaiotza-ziurtagiriaren edo familia-liburuaren bidez egiaztatu behar da edo horren pareko atzerriko agiri baten bidez.

b) Respecto a la relación entre la madre y la persona solicitante: en los supuestos de filiación biológica, la relación de filiación deberá acreditarse a través del certificado de nacimiento o Libro de Familia, o documento extranjero equivalente.

Adopzio-kasuetan, Erregistro Zibilaren ziurtagiria aurkeztu behar da, adopzioa eratzeko ebazpen judizialaren inskripzioari buruzkoa, edo familia-liburua edo horren pareko atzerriko agiri bat.

En los casos de adopción, se acreditará mediante certificado del Registro Civil de la inscripción de la resolución judicial de constitución de la adopción, o Libro de Familia, o documento extranjero equivalente.

Tutoretza-kasuetan, Erregistro Zibilaren ziurtagiria aurkeztu behar da, tutoretza eratzeko ebazpen judizialaren inskripzioari buruzkoa, edo horren pareko atzerriko agiri bat.

En las situaciones de tutela, se acreditará mediante certificado del Registro Civil de la inscripción de la resolución judicial de constitución de la tutela, o documento extranjero equivalente.

c) Dekretu honen 3.1.c) artikuluan aurreikusitako Euskal Autonomia Erkidegoko (aurrerantzean, EAE) udalerri batean bizi dela eta erroldatuta dagoela egiaztatzeko, eskatzailearen eta amaren errolda-ziurtagiriak aurkeztu beharko dira, dagokien une eta aldiena.

c) Respecto al requisito de residir de manera efectiva y figurar en el padrón de cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante, CAE) previsto en el artículo 3.1 c) del presente Decreto, se acreditará mediante el certificado de empadronamiento de la persona solicitante, así como de la madre referidos a los momentos y periodos exigidos.

d) Amaren heriotza Erregistro Zibilak emandako heriotza-ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da.

d) El fallecimiento de la madre se acreditará a través del certificado de defunción expedido por el Registro Civil.

e) Heriotza emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ondorioa izan dela honela egiaztatuko da: emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ekintzak egiteagatik izan den kondena-epai irmoaren bidez, ebazpen judizialaren bidez (autoak, probidentzia edo epai ez-irmoak), baldin eta ondorioztatzen bada ikertutako delitua emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ondorioz izan dela, egoera horri buruzko Fiskaltzaren txostenaren bidez, edo heriotza emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ondorioz izan dela egiaztatzen duen beste edozein dokumentu judizial edo polizialen bidez.

e) Acreditación de que la causa del fallecimiento deriva de actos de violencia machista contra las mujeres: se acreditará mediante sentencia condenatoria firme por actos de violencia machista contra las mujeres, resolución judicial (autos, providencia o sentencias no firmes) de las que se desprendan indicios de que el delito investigado es por violencia machista contra las mujeres o informe del Ministerio Fiscal en el mismo sentido, o cualesquiera otro documento de carácter judicial o policial que acredite la causa del fallecimiento por actos de violencia machista contra las mujeres.

Era berean, eskatzaileak emakumearen aurkako indarkeriagatik zurztasun-prestazioa edo -pentsioa aitortuta badauka, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 224. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, pentsio hori onartzen duen Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak emandako ebazpena aurkeztu daiteke.

Así mismo, en caso de que la persona solicitante tuviera reconocida la prestación o pensión de orfandad por violencia contra la mujer de conformidad a lo previsto en el artículo 224 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se podrá aportar resolución dictada por el Instituto Nacional de Seguridad Social que así lo reconozca.

g) Ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasuna aitortuta izanez gero, eskumena duen erakunde publikoak emandako indarreko desgaitasun-mailaren egiaztapena.

g) En caso de tener reconocida una discapacidad con un porcentaje igual o superior al 33 por ciento, acreditación del grado de discapacidad vigente emitido por el organismo público competente al efecto.

h) Mendekotasun-egoera aitortuta edukiz gero, mendekotasun-egoeran dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria, eskumena duen erakunde publikoak emana. Ziurtagiri horretan hauek zehaztuko dira: mendekotasun-maila eta maila bakoitzean duen azpimaila, Autonomia Pertsonala eta Arreta Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legean eta lege hori garatzen duten arauetan aurreikusitakoaren esparruan.

h) En el caso de que tener reconocida una situación de dependencia, acreditación de la situación de dependencia emitido por el organismo público competente al efecto, con especificación del grado de dependencia y el nivel dentro de cada grado, en el marco de lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y en su normativa de desarrollo.

2.– Dekretu honen 4.1b) artikuluko 2. apartatuan aurreikusitako ikasketak egiten ari bada, dagokion ikasturteko matrikula-ziurtagiria edo -frogagiria beharko dira inguruabar hori egiaztatzeko. Era berean, hurrengo urteetarako, matrikularekin batera aurreko ikasturteko irakasgaien erdia behintzat gainditu izanaren ziurtagiria aurkeztu beharko da.

2.– En el supuesto de cursar estudios previsto en el artículo 4.1 b) apartado 2.º del presente Decreto, se acreditará mediante certificado o resguardo de matrícula del curso académico correspondiente. Así mismo, para años sucesivos, se deberá aportar junto con la matrícula, certificado de superación de, al menos, la mitad del curso académico anterior.

3.– Gizarte-politiken arloko eskumena duen sailburuaren agindu baten bidez, betekizunak egiaztatzeko agiriak egokitu egingo dira, baldin eta zenbait egoerek agiriak aztertu beharra eragiten badute.

3.– Mediante Orden de la consejera o el consejero competente en materia de políticas sociales se adecuará la documentación acreditativa de los requisitos a la que resulte de las circunstancias que puedan propiciar su revisión.

8. artikulua.– Eskaera zuzendu eta hobetzea.

Artículo 8.– Subsanación y mejora de la solicitud.

Aurkeztutako dokumentazioa egiaztatuko du kudeaketaz arduratzen den organoak, eta akatsen bat edo okerren bat dagoela edo dokumenturen bat falta dela ikusten badu, interesdunari eskatuko dio hamar egun balioduneko epean akatsa zuzentzeko edo falta diren nahitaezko dokumentuak aurkezteko, eta ohartaraziko dio ezen, hala egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, gizarte-zerbitzuen arloko eskumenak dituen zuzendariaren ebazpen baten bidez, zeina 39/2015 Legearen 21. artikuluaren arabera eman beharko baita.

La dependencia gestora verificará la documentación presentada y, si advirtiera en la solicitud algún defecto o inexactitud, o la ausencia de algún documento de los que deban acompañar la misma, requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con la indicación de que así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, mediante resolución de la directora o director competente en materia de servicios sociales, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015.

9. artikulua.– Prozedura ebaztea.

Artículo 9.– Resolución del procedimiento.

1.– Eskatutako laguntza gizarte-zerbitzuen arloko eskumena duen zuzendariak egindako ebazpen indibidualizatu baten bidez emango da, edo, hala badagokio, ukatuko, eta ebazpen horretan Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 22.3 artikuluan aurreikusitako alderdiak jasoko dira.

1.– La concesión o, en su caso, la denegación de la ayuda solicitada se realizará mediante resolución individualizada de la directora o director competente en materia de servicios sociales, que contendrá los aspectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

2.– Aurkeztutako eskabidea baiesten duen eta, beraz, eskatutako laguntza onartzen duen ebazpenak aitortuko du onuradunak eskubidea duela 5. artikuluan ezarritako laguntzaren zenbatekoa urtero jasotzeko, 4.1 eta 4.2 artikuluetan ezarritakoaren arabera aplikatzekoa den denbora-tartean.

2.– La resolución que estime la solicitud presentada y, por ello, de concesión de la ayuda solicitada, reconocerá el derecho de la persona beneficiaria a percibir anualmente la cuantía de la ayuda que resulte de aplicación del artículo 5, y durante el plazo de tiempo que resulte de aplicación de conformidad a lo establecido en el artículo 4.1 y 4.2.

3.– Gehienez ere hiru hilabete izango dira eskaera ebazteko eta eskatzaileari ebatzitakoa jakinarazteko, eskaera kudeatzeko eskumena duen organoaren erregistroan eskabidea jasotzen den egunetik aurrera. Epe hori igarotzen bada interesdunei ebazpen espresurik jakinarazi gabe, laguntza emateko eskaera ezetsi egin dela ulertu beharko da administrazio-isiltasunez, Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 22.5 artikuluan ezarritakoaren arabera.

3.– El plazo máximo para resolver y notificar lo resuelto a la persona solicitante será de 3 meses a contar desde la fecha en que la solicitud hubiera tenido entrada en el registro correspondiente al órgano gestor de la ayuda. El transcurso de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa a las personas interesadas, legitima para entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de la ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 22.5 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

4.– Emandako ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke gizarte-politiken arloan eskumena duen sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

4.– Contra la resolución dictada que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la viceconsejera o el viceconsejero competente en materia de políticas sociales en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de dicha resolución en los términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015.

10. artikulua.– Baldintzak egiaztatzea.

Artículo 10.– Comprobación de requisitos.

1.– Urtero, laguntza ordaindu aurretik, kudeaketaz arduratzen den organoak ofizioz egiaztatuko du onuradunak laguntza jasotzeko baldintzak betetzen jarraitzen duela, salbu eta onuradunak bere eskaeran berariaz uko egin badio edo baimen espresua eman behar duela dioen aplikatu beharreko lege berezi bat badago edo ezin izan bada egiaztapena egin. Kasu horretan, berak egiaztatzeko eskatuko zaio.

1.– La dependencia gestora comprobará de oficio cada año, con carácter previo al abono anual de la ayuda, que la persona beneficiaria sigue cumpliendo con los requisitos para percibirla, salvo que se hubiera opuesto de manera expresa en la solicitud o exista ley especial aplicable que requiera de su consentimiento expreso o que la comprobación resulte imposible, en cuyo caso se le requerirá para su acreditación.

2.– Laguntzaren onuraduna ikasketa akademiko arautuak egiten ari bada, berak bidali beharko dio kudeaketaz arduratzen ari den organoari laguntza emateko baldintzak betetzen jarraitzen duela egiaztatzen duen dokumentazioa, 4.3 artikuluan ezarritako epean.

2.– En el caso de que la persona beneficiaria de la ayuda curse estudios académicos reglados, será ella la que deba remitir a la dependencia gestora la documentación que acredite que sigue cumpliendo con los requisitos para su concesión, en el plazo del artículo 4.3.

3.– Urteko laguntza jasotzen jarraitzeko aurreikusitako baldintzetako bat betetzen ez bada, azkendu egingo da laguntza jasotzeko eskubidea, eta ofizioz deklaratuko, laguntza jasotzeko eskubidea galdu duela. Hori baino lehen, entzunaldi-izapidea emango zaio interesdunari, hala badagokio.

3.– En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos para seguir percibiendo la ayuda anual, se extinguirá el derecho a la percepción de la misma y se procederá a declarar de oficio la pérdida del derecho a la misma, previo trámite de audiencia a la persona interesada, en su caso.

Kasu horietan, ez-betetzea egiaztatu, eta itzuli egin beharko da ez-betetzea egiaztatu den ekitaldian jasotako laguntza.

En tales supuestos, verificado el incumplimiento se deberá integrar la ayuda percibida referida al ejercicio en el que se haya constatado tal incumplimiento.

4.– Kudeaketaz arduratzen den organoak jakiten badu ebazpen judizial batean arrazoizko zantzuak daudela ikertutako onuraduna bere amaren heriotzaren erantzule izan daitekeela, emandako laguntzaren ordainketa eten egingo du kautelaz, horren berri izan duen urteko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin.

4.– Cuando la dependencia gestora tenga conocimiento de alguna resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de que la persona beneficiaria investigada puede haber sido responsable del fallecimiento de su madre, suspenderá cautelarmente el abono de la ayuda concedida con efectos a partir del 1 de enero del año en que ha tenido tal conocimiento.

11. artikulua.– Laguntza ordaintzea.

Artículo 11.– Abono de la ayuda.

1.– Laguntza urtero ordainduko da, eta ekitaldi bakoitzean indarrean dagoen zenbatekoa ordainduko da, 5. artikuluan ezarritakoaren arabera, horretarako emandako kontu korrontera banku-transferentzia bat eginez; ez, ordea, kontu korronte hori amaren heriotza eragin duen egintzaren erantzulearen izenean badago, zeina ez baita onartuko.

1.– El abono de la ayuda se realizará anualmente, por la cuantía en vigor en cada ejercicio correspondiente determinada conforme a lo establecido en el artículo 5, mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente facilitada al efecto, salvo que la misma se encuentre a nombre de la persona que conste como responsable del hecho causante del fallecimiento de la madre, la cual se rechazará.

2.– Laguntza ordaindu ahal izateko, onuradunak ogasunaren arloko eskumena duen sailaren Hirugarrenen Erregistroan alta emanda egon behar du.

2.– Para poder efectuar el abono de la ayuda resulta requisito necesario que la persona beneficiaria se encuentre dada de alta en el Registro de Terceros del departamento competente en materia de hacienda.

Erregistratuta ez badago edo Hirugarrenen Erregistro horretan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, helbide honetara jo dezake alta emateko edo datuak aldatzeko: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

En caso de no estar registrada o querer modificar los datos bancarios existentes en dicho Registro de Terceros, se podrá acceder a su alta o modificación en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

3.– Dirulaguntza ezingo du administratu laguntza sorrarazi duen egitatearen egileak edo eragileak.

3.– En ningún caso la ayuda económica podrá ser administrada por la persona autora o inductora del hecho causante de dicha ayuda.

12. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 12.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Onuradunek, oro har, arau hauetan xedatutako betebeharrak izango dituzte: Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 14. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 46. artikuluan jasotakoak, eta zehazki:

Las personas beneficiarias estarán sujetas a las obligaciones que, con carácter general, se recogen en los artículos 14 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones, y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en concreto, quedan obligadas a:

a) Diruz lagundutako egoeraren xedeari edo izaerari edo laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzei eragiten dieten ororen berri ematea laguntzak kudeatzen dituen organoari.

a) Comunicar al órgano gestor de las ayudas cualquier circunstancia que altere el objeto o naturaleza de la situación subvencionada o las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma.

b) Gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen sailak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak (aurrerantzean, KEB) eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak (aurrerantzean, HKEE) eskatutako informazio guztia ematea, laguntzak fiskalizatzen dituztenean.

b) Facilitar cuanta información les sea requerida por el departamento competente en materia de servicios sociales, la Oficina de Control Económico (en adelante, OCE) y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (en adelante, TVCP), en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de las ayudas.

c) Emandako laguntzari dagokionez gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen sailak egin ditzakeen egiaztapen-jarduketak onartzea, bai eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dagozkienak ere.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la ayuda concedida pueda efectuar el departamento competente en materia de servicios sociales y a las que corresponden a la OCE y al TVCP.

13. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketak.

Artículo 13.– Incumplimientos y reintegros.

1.– Laguntzaren onuraduna Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 36. artikuluan aurreikusitako kasuetan erortzen bada edo dekretu honetan eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan eta laguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzaren bat betetzen ez badu, ezin izango du laguntza ordaintzeko eskatu. Kasu horietan, gizarte-zerbitzuen arloko eskumena duen zuzendariak, dagokion ebazpenaren bidez, ordaintzeko dauden zenbatekoak jasotzeko eskubidea galdu dela eta jasotako zenbatekoak eta laguntza ordaindu zenetik dagozkion legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar zaizkiola deklaratuko du, gainerako ekintzak eragotzi gabe, Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legearen III. tituluan ezarritakoaren arabera.

1.– En el supuesto de que la persona beneficiaria de la ayuda incurriese en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones, incumpliese alguna de las condiciones establecidas en el presente Decreto y demás normas aplicables, así como en la resolución de concesión, no podrá exigir el abono de la ayuda. En estos supuestos, la persona titular de la dirección competente en materia de servicios sociales mediante la correspondiente resolución, declarará la pérdida del derecho a la percepción de las cantidades pendientes y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que correspondan desde el momento del pago de la ayuda, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Título III de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, reguladora del Régimen de Subvenciones.

Onuradunak jasotako zenbatekoak eta laguntza ordaindu zenetik dagozkion legezko interesak diru-sarrera publikotzat hartuko dira legezko ondorioetarako.

Las cantidades percibidas por la persona beneficiaria más los intereses legales que correspondan desde el momento del abono de la ayuda tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes.

2.– Era berean, baldintzak bete gabe lortu bada laguntza edo laguntza ematea eragotziko luketen egitateak edo datuak faltsutu edo ezkutatu badira hura lortzeko, jasotako zenbateko guztiak itzuli beharko dira.

2.– Asimismo, procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas, cuando se hubiera obtenido la ayuda sin reunir los requisitos exigidos para su concesión, o falseando u ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión.

Laguntza jasotzeko baldintzaren bat zati batean betetzen ez bada, ez-betetze hori egiaztatu den ekitaldiari dagokion ordaindutako zenbatekoa itzuli beharko da.

En caso de incumplimiento parcial de la ayuda de alguno de los requisitos de acceso a la misma se procederá a la devolución de la cuantía abonada correspondiente al ejercicio en el que se verifique tal incumplimiento.

14. artikulua.– Dirulaguntzaren bateragarritasuna.

Artículo 14.– Compatibilidad de la ayuda económica.

Laguntza jasotzea bateragarria da pertsona horiei berei kausa berarengatik legozkiekeen beste prestazio eta laguntza publiko edo pribatu batzuekin.

La percepción de la ayuda es compatible con otras prestaciones y ayudas públicas o privadas que pudieran corresponder a estas mismas personas por la misma causa.

15. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 15.– Recursos económicos.

1.– Urtero, gizarte-zerbitzuen arloko eskumena duen saileko titularrak EAEko Aurrekontu Orokorretan xede honetarako esleituta dauden edo, indarrean dagoen legeriaren arabera aurrekontu-aldaketak onartuz gero, aurrekontuak eguneratzetik ateratzen diren zenbatekoak bideratuko ditu dekretu honetan aurreikusitako laguntza finantzatzeko.

1.– Anualmente, la persona titular del Departamento competente en materia de servicios sociales, destinará a la financiación de la ayuda prevista en el presente Decreto, las cantidades que anualmente aparezcan consignadas a tal fin en los Presupuestos Generales de la CAE o la que resulte de su actualización, en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente.

2.– Gizarte-zerbitzuen arloko eskumena duen sailburuaren agindu baten bidez, zeina Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko baita, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan dekretu honetan aurreikusitako laguntzetarako esleitu den urteko zuzkidura jakinaraziko da.

2.– Mediante Orden de la consejera o consejero competente en materia de servicios sociales, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, se dará a conocer la dotación anual asignada para la ayuda prevista en el presente Decreto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Dirulaguntzak emateko, lehiarik gabeko konkurrentziaren prozedura jarraituko da, eta espediente osoa noiz osatu den, hurrenkera horretan emango dira laguntzak, harik eta urtero esleitutako baliabide ekonomikoak agortu arte. Baliabide ekonomikoak agortzen direnean, horren berri emango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

3.– El procedimiento que se seguirá para la concesión de las ayudas económicas será el de concurrencia no competitiva, y se concederán por el orden de la fecha de conformación del expediente completo, hasta agotarse los recursos económicos consignados anualmente a tal efecto, agotamiento que deberá hacerse público, mediante anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.– Aurrekontu-ekitaldi batean, diruz lagungarri izanik ere, ekitaldi horretako aurrekontu-kredituekin erantzun ezin zaien egoerei dagozkien laguntza-eskaerak badaude, hurrengo ekitaldiko kredituei esleitzeko aukera izango da eskaera berriz ere aurkeztu beharrik gabe, betiere eskaerek dekretu honetan laguntzak lortzeko ezarritako baldintzak betetzen badituzte. Nolanahi ere, laguntza jasotzeko eskubidea sortuko da eskaera egin zen urteko aurrekontu-ekitaldian nahikoa kreditu egon izan balitz laguntza emango litzatekeen ekitaldian.

4.– Si en un ejercicio presupuestario se presentan solicitudes de ayuda relativa a situaciones subvencionables que no pueden ser atendidas con los créditos presupuestarios de dicho ejercicio, se podrán imputar a los del ejercicio posterior, sin necesidad de volver a presentar la solicitud, siempre que las citadas solicitudes cumplan con los requisitos establecidos en el presente Decreto para la obtención de las ayudas. En cualquier caso, el derecho a la ayuda nacerá en el ejercicio en el que la misma se hubiese concedido de haber existido crédito suficiente en el ejercicio presupuestario en el que se realizó la solicitud.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Zuzeneko ekintza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Acción directa.

Dekretu honetan garatutako dirulaguntza eta xedapen iragankorrean araututakoa zuzeneko ekintzatzat joko dira, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.c.1 eta 2 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bateginaren 4. eta 5. artikuluetan xedatutakoari lotuta.

A los efectos de lo previsto en el artículo 7.c.1 y 2 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en relación a lo dispuesto en el artículo 4 y 5 del texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, tanto la ayuda económica regulada en el presente Decreto como la prevista en la disposición transitoria se declaran como acción directa.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Ordainketa bakarreko laguntza berezia.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Ayuda de pago único de carácter extraordinario.

1.– Dekretu hau indarrean sartu eta 2 urteko epean, 10.000 euroko laguntza bat ematea aurreikusten da, ordainketa bakarrekoa eta berezia; baldintza hauek bete beharko dira laguntza hori eskatzeko:

1.– En el plazo de los 2 años desde la entrada en vigor del presente Decreto, se prevé la concesión de una ayuda, de pago único y de carácter extraordinario, por importe de 10.000 euros que podrán solicitar aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:

a) emakumeen aurkako indarkeria matxistako ekintzen ondorioz ama hil zenean, adingabeak izatea.

a) que fuesen menores de edad en el momento del fallecimiento de sus madres por actos de violencia machista contra las mujeres,

b) amaren heriotza 2003. urtetik dekretu hau indarrean jarri aurreko urtera bitartean gertatu izana.

b) que el fallecimiento de la madre se hubiera producido entre el año 2003 y el año anterior a la entrada en vigor del presente Decreto,

c) bai eskatzailea bai ama, heriotzaren unean, EAEn bizitzea eta bertan erroldatuta egotea.

c) que tuvieran tanto las personas solicitantes como sus madres residencia efectiva y padrón en la CAE en el momento del fallecimiento,

d) laguntza eskatzean, eskatzailea EAEn bizitzea eta bertan erroldatuta egotea.

d) que, al momento de la solicitud de la ayuda, las personas solicitantes tengan residencia efectiva y padrón en la CAE.

2.– Laguntza berezi horri interesdunak eskatu behar du, jarduteko gaitasuna badu, edo, bestela, haren legezko ordezkariak, alde batera utzi gabe 39/2015 Legean aurreikusitako borondatezko ordezkaritza.

2.– La solicitud de esta ayuda extraordinaria se presentará por la persona interesada si tuviera capacidad de obrar, o por quien ostente su representación legal, todo ello sin perjuicio de la representación voluntaria prevista en la Ley 39/2015.

Nolanahi ere, ordainketa bakarreko laguntza hori eskatzeko, dekretuan ezarritako prozedurari eta gainerako aurreikuspenei jarraituko zaie, laguntza berezi honen berariazko erregulazioarekin bateraezinak ez diren heinean.

En todo caso, para solicitar esta ayuda de pago único se seguirá el procedimiento y el resto de las previsiones establecidas en el decreto que no sean incompatibles con la regulación específica de la ayuda extraordinaria.

3.– 10.000 euroko laguntza berezi hau bateragarria da dekretu honen artikuluetan xedatutako laguntza arruntarekin.

3.– La ayuda extraordinaria de los 10.000 euros es compatible con la ayuda ordinaria prevista a lo largo del articulado del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Erregelamenduzko garapena.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Desarrollo reglamentario.

Gizarte-zerbitzuen arloko eskumenak esleituta dituen saileko titularrari ahalmena ematen zaio dekretu hau garatzeko eta betearazteko beharrezkoak diren xedapenak onesteko.

Se faculta a la persona titular del departamento que tenga asignadas las competencias en materia de servicios sociales para aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecución del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Aurrekontu-zuzkidura publiko egitea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Publicidad dotación presupuestaria.

Publikotasun-printzipioa betetzearren, honako hau zehazten da: 2024ko ekitaldian, 450.000 euro erabiliko dira dekretu honetan aurreikusitako laguntzak finantzatzeko.

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad, se indica que en el ejercicio 2024 se destina a la financiación de las ayudas previstas en el presente Decreto un importe de 450.000 euros.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko apirilaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de abril de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

NEREA MELGOSA VEGA.

NEREA MELGOSA VEGA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental