Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

249. zk., 2022ko abenduaren 30a, ostirala

N.º 249, viernes 30 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5811
5811

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 26koa, Kulturako sailburuordearena, ikus-entzunezkoen arloan produkzioaren aldeko dirulaguntzetarako deialdia egiten duen Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko martxoaren 24ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzen erabakiaren berri ematen duena.

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas al amparo de la Orden de 24 de marzo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca la concesión de ayudas a la producción audiovisual.

AURREKO GERTAERAK
ANTECEDENTES

1.– 2022ko apirilaren 11n argitaratu zen EHAAn 2022ko martxoaren 24ko Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren Agindua, ikus-entzunezkoen ekoizpena sustatzeko 2022. urteko dirulaguntzetarako deialdia egiten duena.

1.– Con fecha 11 de abril de 2022 se publicó en el BOPV la Orden de 24 de marzo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca la concesión de ayudas a la producción audiovisual.

2.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 49.2 atalean ezarritakoa jarraituz, laguntzak emateari edo ukatzeari buruzko erabakiak, kasuan kasuko laguntzak arautzen dituzten arauek besterik esaten ez badute behintzat, EHAAn argitaratu beharko dira.

2.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que señala que se publicarán en el BOPV las resoluciones de concesión y sus modificaciones, salvo que las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones correspondientes establezcan otra forma.

Horiek horrela izanda, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko martxoaren 24ko Aginduaren babesean, onuradun suertatu direnen zerrenda eta emandako dirulaguntzak (I. eranskina), ukatu (II. eranskina) eta artxibatu diren eskabideak (III. eranskina) argitara ematea.

Primero.– Hacer pública la relación de las ayudas y personas beneficiarias (Anexo I), junto con la relación de solicitudes denegadas (Anexo II) y las archivadas (Anexo III) referida a la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 24 de marzo de 2022.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental