Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

249. zk., 2022ko abenduaren 30a, ostirala

N.º 249, viernes 30 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5803
5803

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 15ekoa, Industriako sailburuordearena, zeinaren bidez argitaratzen baita Gauzatu-Industria programako 2022ko ekitaldiko laguntzen onuradunen zerrenda. Gauzatu industria-programaren bidez, teknologia-oinarriko ETEak edo ETE berritzaileak sortu eta garatzeko laguntzak ematen dira.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace pública la relación de entidades beneficiarias de las ayudas previstas en el marco del Programa Gauzatu-Industria, de impulso a la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadoras, ejercicio 2022.

Dirulaguntza publikoak emateko orduan ezinbestean bete behar da publikotasunaren printzipioa. Hori dela eta, laguntza horien onuradunei banan-banan egin beharreko jakinarazpena egin zaienez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da orain onuradunen zerrenda. Hori guztia «Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburuaren 2022ko apirilaren 27ko Aginduan aurreikusitako laguntzei dagokienez, agindu horretan arautu baitzen Gauzatu industria-programa, teknologia-oinarriko ETEak edo ETE berritzaileak sortu eta garatzeko laguntzak ematekoa».

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subvencional y, «respecto a las ayudas otorgadas al amparo de lo dispuesto en la Orden de 27 de abril de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2022, ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadoras» y, habiéndose notificado la resolución de concesión de ayudas de forma individualizada a cada empresa interesada, se procede, mediante esta Resolución, a la publicación de la relación de adjudicatarias en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hori horrela, aurreko paragrafoan adierazitakoarekin bat, honako hau

Así, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Argitara ematea Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburuaren 2022ko apirilaren 27ko Aginduan aurreikusitako laguntzen onuradun izan direnen zerrenda, eranskinean ageri dena (2022ko ekitaldia). Agindu horren bidez, Gauzatu industria-programa arautzen da, teknologia-oinarriko ETEak edo ETE berritzaileak sortu eta garatzen laguntzekoa.

Artículo único.– Publicar la relación de entidades beneficiarias de las ayudas concedidas en el marco de la Orden de 27 de abril de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regula el Programa Gauzatu-Industria, de impulso a la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras, ejercicio 2022, según figuran en el anexo adjunto.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de diciembre de 2022.

Industriako sailburuordea,

El Viceconsejero de Industria,

MIKEL AMUNDARAIN LEIBAR.

MIKEL AMUNDARAIN LEIBAR.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental