Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

191. zk., 2022ko urriaren 5a, asteazkena

N.º 191, miércoles 5 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4291
4291

EBAZPENA, 2022ko irailaren 21ekoa, Kulturako sailburuordearena, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko martxoaren 29ko Aginduaren babesean aurkeztutako musika-jarduera profesionaletarako dirulaguntza eskabideen gainean hartutako ebazpenaren berri ematen duena.

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la resolución adoptada con relación a las solicitudes de subvención para actividades musicales profesionales, presentadas al amparo de la Orden de 29 de marzo de 2022, del Consejero de Cultura y Política lingüística.

2022ko apirilaren 13an argitaratu zen EHAAn 2022ko martxoaren 29ko Agindua, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, musika jarduera profesionaletarako dirulaguntzak emateko modua arautzen duena.

Con fecha de 13 de abril de 2022 se publicó en el BOPV la Orden de 29 de marzo de 2022, del Consejero de Cultura y Política lingüística, por la que se regula el régimen de concesión de ayudas económicas para actividades musicales profesionales.

Aipaturiko Aginduaren 12.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, deialdian aurreikusitako dirulaguntzen ebazpena prozeduran interesdun diren guztiei jakinaraziko zaie eta horren erreferentzia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da guztiek jakin dezaten.

El artículo 12.1 de la mencionada Orden señala que la Resolución de las subvenciones previstas en la convocatoria será notificada a todos los interesados en el procedimiento y posteriormente publicada en el Boletín Oficial del País Vasco una referencia a la convocatoria resuelta a los meros efectos de su general conocimiento.

Ondorioz, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Agindu honen eranskinean azaltzen den bezala, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko martxoaren 29ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzak argitara ematea.

Primero.– Hacer pública, según consta en el anexo de esta Resolución, la relación de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden del Consejero de Cultura y Política lingüística de 29 de marzo de 2022.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko irailaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de septiembre de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental