Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

88. zk., 2022ko maiatzaren 9a, astelehena

N.º 88, lunes 9 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1958
1958

EBAZPENA, 2022ko apirilaren 27koa, Eraldaketa Digitalaren eta Ekintzailetzaren zuzendariarena, zeinaren bidez argitaratzen baita honako agindu honetan aurreikusitako laguntzen 2021eko erakunde onuradunen zerrenda: Agindua, 2021eko uztailaren 21ekoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, enpresetarako 5G Laguntzen Programa arautzen eta deitzen duena 2021eko ekitaldirako.

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2022, de la Directora de Transformación Digital y Emprendimiento, por la que se hace pública la relación de entidades beneficiarias, durante el ejercicio 2021, de las ayudas previstas en la Orden de 21 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regula y convoca, para el ejercicio 2021, el Programa de Ayudas 5G empresarial.

Dirulaguntzen jardueran nagusi izan behar duen publikotasun-printzipioa betetzeko, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduak –enpresetarako 5G Laguntzen Programa arautzen eta deitzen duena 2021eko ekitaldirako–, 15. artikuluko 6. puntuan hau ezartzen du: «Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie erakunde interesdunei. Nolanahi ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratuko da erakunde onuradunen, diruz lagundutako proiektuen eta emandako dirulaguntzen zerrenda, herritarrek oro har horren berri izan dezaten.»

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subvencional, la Orden de 21 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regula y convoca, para el ejercicio 2021, el Programa de Ayudas 5G empresarial, en el artículo 15 punto 6, establece que la resolución de concesión de subvención «será notificada individualmente a las entidades interesadas, sin perjuicio de que para general conocimiento se publique en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades beneficiarias, proyectos subvencionados y subvenciones concedidas.»

Gobernu Kontseiluaren 2022ko martxoaren 15eko Erabakiaren bidez deialdia ebatzi eta ebazpen hori erakunde onuradunei jakinarazi ondoren, honako hau

Una vez resuelta la convocatoria en Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de marzo de 2022 y notificada dicha resolución a las entidades beneficiarias,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduan 2021eko ekitaldirako araututako laguntzen erakunde onuradunen zerrenda argitaratzea. Agindu horren bidez, enpresetarako 5G Laguntzen Programa arautzen eta deitzen da 2021eko ekitaldirako.

Publicar la relación de las entidades beneficiarias durante el ejercicio 2021 de las ayudas reguladas en la Orden de 21 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regula y convoca, para el ejercicio 2021, el Programa de Ayudas 5G empresarial, según figuran en el anexo adjunto.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko apirilaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de abril de 2022.

Eraldaketa Digitalaren eta Ekintzailetzaren zuzendaria,

La Directora de Transformación Digital y Emprendimiento,

LEYRE MADARIAGA GANGOITI.

LEYRE MADARIAGA GANGOITI.

ERANSKINA
ANEXO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental