Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

44. zk., 2022ko martxoaren 2a, asteazkena

N.º 44, miércoles 2 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
1015
1015

EBAZPENA, 2022ko otsailaren 18koa, Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen zuzendariarena, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita Datu Pertsonalak Babesteko Legearen aurreproiektua.

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2022, de la Directora de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales, por la que se somete a información pública el anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren 2022ko urtarrilaren 31ko Aginduaren bidez, aldez aurreko onarpena eman zitzaion Datu Pertsonalak Babesteko Legearen aurreproiektuari.

Mediante Orden de 31 de enero de 2022, del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, se ha procedido a la aprobación previa del anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales.

Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 8.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, herritarren eskubide eta bidezko interesei eragiten dieten xedapen orokorrek entzunaldiaren izapidea igaro beharko dute. Era berean, xedapenen izaerak hala eskatzen badu, jendaurrean jarri beharko dira.

Según lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, las disposiciones que afecten a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y ciudadanas serán objeto de trámite de audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de las disposiciones lo aconseje, se someterán a información pública.

Azaldutakoagatik, eta Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 6/2021 Dekretuaren 11.2.a) artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, honako hau

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.2.a) del Decreto 6/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Datu Pertsonalak Babesteko Legearen aurreproiektua jendaurrean jartzea, hogei egun balioduneko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Primero.– Someter a información pública el anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales, por un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bigarrena.– Aurreko apartatuan xedatutakoaren ondorioetarako, agindu-proiektuaren testua eskuragarri egongo da Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taula elektronikoan (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa baita euskal araudiaren atarian (Legegunea) ere (https://www.legegunea.euskadi.eus).

Segundo.– A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, y en orden a la presentación de alegaciones, el texto del Proyecto de Orden se hallará disponible en el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios así como en el portal de normativa vasca Legegunea (https://www.legegunea.euskadi.eus).

Vitoria-Gasteiz, 2022ko otsailaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2022.

Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen zuzendaria,

La Directora de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales,

GOIATZ AIZPURU LIZARRALDE.

GOIATZ AIZPURU LIZARRALDE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental