Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

25. zk., 2022ko otsailaren 4a, ostirala

N.º 25, viernes 4 de febrero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
613
613

EBAZPENA, 2022ko urtarrilaren 27koa, Industriako sailburuordearena, zeinaren bidez argitaratzen baita Gauzatu industria-programako 2021eko ekitaldiko laguntzen onuradunen zerrenda. Gauzatu industria-programaren bidez, teknologia-oinarriko ETEak edo ETE berritzaileak sortu eta garatzeko laguntzak ematen dira.

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2022, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace pública la relación de entidades beneficiarias de las ayudas previstas en el marco del Programa Gauzatu-Industria, de impulso a la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadoras, ejercicio 2021.

Dirulaguntza publikoak emateko orduan ezinbestean bete behar da publikotasunaren printzipioa. Hori dela eta, laguntza horien onuradunei banan-banan egin beharreko jakinarazpena egin zaienez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da orain onuradunen zerrenda. Hori guztia «Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburuaren 2021eko ekainaren 16ko Aginduan aurreikusitako laguntzei dagokienez, agindu horretan arautu baitzen Gauzatu industria-programa, teknologia-oinarriko ETEak edo ETE berritzaileak sortu eta garatzeko laguntzak ematekoa».

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subvencional y, «respecto a las ayudas otorgadas al amparo de lo dispuesto en la Orden de 16 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, reguladora del Programa Gauzatu-Industria, de impulso a la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras» y, habiéndose notificado la resolución de concesión de ayudas de forma individualizada a cada empresa interesada, se procede, mediante esta Resolución, a la publicación de la relación de adjudicatarias en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hori horrela, aurreko paragrafoan adierazitakoarekin bat, hau

Así, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Argitara ematea Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburuaren 2021eko ekainaren 16ko Aginduan aurreikusitako laguntzen onuradun izan direnen zerrenda, eranskinean ageri dena (2021eko ekitaldia). Agindu horren bidez, Gauzatu industria-programa arautzen da, teknologia-oinarriko ETEak edo ETE berritzaileak sortu eta garatzen laguntzekoa.

Artículo único.– Publicar la relación de entidades beneficiarias de las ayudas concedidas en el marco de la Orden de 16 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regula el Programa Gauzatu-Industria, de impulso a la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras, ejercicio 2021, según figuran en el anexo adjunto.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urtarrilaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de enero de 2022.

Industriako sailburuordea,

El Viceconsejero de Industria,

MIKEL AMUNDARAIN LEIBAR.

MIKEL AMUNDARAIN LEIBAR.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental