Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

4. zk., 2022ko urtarrilaren 7a, ostirala

N.º 4, viernes 7 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
76
76

EBAZPENA, 2021eko azaroaren 19koa, Gizarte Zerbitzuetako zuzendariarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko apirilaren 13ko Aginduan jasotako laguntza-deialdian subentzionaturiko jardueren eta ukaturiko eskaeren zerrenda, hain zuzen ere, pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin gauzatutako esku-hartze sozialeko jardueretarako laguntzen ildoan.

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2021, de la Directora de Servicios Sociales, por la que se hace pública la relación de las actividades subvencionadas y de las solicitudes denegadas de las ayudas para actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, presentadas al amparo de la Orden de 13 de abril de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Agindu honek Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan aurreikusitako deialdia egiten du 2021erako

Esta Orden efectúa para el año 2021 la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco.

Dekretu horren 15. artikuluan eta deialdia egiten duen aginduaren 13. artikuluan ezarritakoa betez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Gizarte Zerbitzuetako zuzendariari dagokio dirulaguntzak ematea edo ukatzea ebaztea eta EHAAn argitaratzeko agintzea, balorazio-batzordearen proposamena aztertu ondoren.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del citado Decreto y el artículo 13 de la Orden de convocatoria, corresponde a la Directora de Servicios Sociales del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, previo estudio de la propuesta elaborada por la Comisión de Valoración, resolver la concesión o denegación de las subvenciones y ordenar su publicación en el BOPV.

Interesdunei ebazpena jakinarazi zaie, eta, orain, EHAAn argitaratzen da.

Una vez notificada la resolución, procede ahora su publicación en el BOPV.

Ondorioz, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Argitara ematea, guztiek jakin dezaten, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko apirilaren 13ko Aginduan jasotako laguntza-deialdian subentzionaturiko jardueren (I. eranskina) eta ukaturiko eskaeren (II. eranskina) zerrenda, hain zuzen ere, pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin gauzatutako esku-hartze sozialeko jardueretarako laguntzen ildoan. Agindu horren bitartez egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan aurreikusitako 2021erako deialdia.

Publicar para su general conocimiento, la relación de las ayudas concedidas (Anexo I) y de las solicitudes denegadas (Anexo II) correspondientes a las ayudas convocadas mediante la Orden de 13 de abril de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en la línea subvencional para actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades. Esta Orden efectúa para el año 2021 la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 19a.

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria,

MARÍA ANTONIA OLABARRIETA IBARRONDO.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de noviembre de 2021.

La Directora de Servicios Sociales,

MARÍA ANTONIA OLABARRIETA IBARRONDO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental