Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

236. zk., 2021eko azaroaren 26a, ostirala

N.º 236, viernes 26 de noviembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
6001
6001

EBAZPENA, 2021eko azaroaren 11koa, Kulturako sailburuordearena, 2021. urtean praktika sortzaileak bultzatzen dituzten kulturagune independenteei zuzendutako dirulaguntzen zerrenda jakinarazten duena (Sorgune deialdia).

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas durante el ejercicio 2021 a espacios culturales independientes que apoyen las prácticas creativas (Convocatoria Sorgune).

2021eko martxoaren 18ko EHAAn argitaratu zen Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko martxoaren 9ko Agindua, praktika sortzaileak bultzatzen dituzten kulturagune independenteei zuzendutako dirulaguntzak emateko arauak ezartzen zituena.

Con fecha 18 de marzo de 2021 se publicó en el BOPV la Orden de 9 de marzo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones a espacios culturales independientes que apoyen las prácticas creativas.

Agindu horren 14.2 artikuluak dioenez, Kulturako sailburuordeak hartutako ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Horrek ez du esan nahi onuradun gertatzen direnei jakinarazpen indibidualizatua egingo ez zaienik.

De conformidad con el artículo 14.2 de la citada Orden la Resolución del Viceconsejero de Cultura será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución de adjudicación a quienes resulten beneficiarias de las mismas.

Horiek horrela izanda, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko martxoaren 9ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntza guztiak eta haien onuradunak jakinaraztea. Zerrenda ebazpenari atxikitako eranskinean dago.

Primero.– Hacer pública, según figura en el anexo adjunto, la relación de las subvenciones y beneficiarios de la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 9 de marzo de 2021.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de noviembre de 2021.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental