Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

218. zk., 2021eko azaroaren 3a, asteazkena

N.º 218, miércoles 3 de noviembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
5582
5582

EBAZPENA, 2021eko urriaren 20koa, Osasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoan gaixoen eta haien familien kolektiboen bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak egiten dituzten eta irabazi-asmorik ez duten ekimen sozialeko entitateei laguntzak ematen baitzaizkie.

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2021, del Viceconsejero de Salud, por la que se conceden ayudas dirigidas a asociaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro que estén orientadas a la mejora de la calidad de vida de colectivos de personas enfermas del País Vasco y y sus familias.

Osasuneko sailburuaren 2021eko ekainaren 23ko Aginduak dioenez, laguntza horiek Osasuneko sailburuordearen ebazpen baten bidez emango dira, agindu horretako 12. artikuluari jarraituz eratutako Balorazio Batzordeak proposatutakoa aintzat hartuta. Aipatutako agindu horren bidez, EAEn gaixoen eta haien familien kolektiboen bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak egiten dituzten eta irabazi-asmorik ez duten ekimen sozialeko entitateei laguntzak iragartzen dira.

Según la Orden de 23 de junio de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se convocan ayudas dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que estén orientadas a la mejora de la calidad de vida de colectivos de personas enfermas del País Vasco y y sus familias, dichas ayudas serán otorgadas por Resolución del Viceconsejero de Salud, a propuesta de la Comisión de Valoración, constituida de acuerdo con el artículo 12 de dicha Orden.

Aipatutako Batzorde horren 2021eko urriaren 14ko proposamena oinarritzat harturik, honako hau

En base a la propuesta realizada dicha por comisión el 14 de octubre de 2021,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– I. eranskinean aipatzen diren elkarteen proiektuei dirulaguntzak ematea.

Primero.– Conceder las ayudas a los proyectos de asociaciones que se relacionan en el Anexo I.

Bigarrena.– II. eranskinean aipatzen diren elkarteen proiektuei dirulaguntzarik ez ematea, deialdiaren aginduan oinarritutako arrazoiak adierazita.

Segundo.– No conceder ayuda a los proyectos de asociaciones relacionados en el Anexo II, especificando en cada caso la causa, en relación a la orden de convocatoria.

Hirugarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratzen den egunetik hasita, betiere 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud, en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación en el BOPV, de conformidad con el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2021.

Osasuneko sailburuordea,

El Viceconsejero de Salud,

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental