Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

201. zk., 2021eko urriaren 7a, osteguna

N.º 201, jueves 7 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
5133
5133

EBAZPENA, 2021eko irailaren 16koa, emandako dirulaguntzen zerrenda jendaurrean azaltzeko dena, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2019ko apirilaren 29ko ebazpenaren arabera emandakoak, 2019. urtean toki herri administrazioaren alorrean energia eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeari begirako dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen duena.

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 29 de abril de 2019, del Director General del EVE, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector de la administración pública local – Año 2019.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

2019ko maiatzaren 13ko datarekin, EHAAn, 88 zenbakian, 2019ko apirilaren 29ko Ebazpena argitaratu zen, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, 2019. urtean toki herri administrazioaren alorrean energia eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeari begirako dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen duena.

Con fecha 13 de mayo de 2019 se publicó en el BOPV n.º 88 la Resolución de 29 de abril de 2019, del Director General del EVE, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector de la administración pública local – Año 2019.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluarekin bat etorriz, aldekok diren dirulaguntzei eta aldaketei buruzko ebazpenak EHAAn argitaratu beharraz diharduena, laguntzak eta dirulaguntzak ezartzen dituzten arauek beste era batera egiteko esaten ez badute.

El artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, señala que se publicarán en el BOPV las resoluciones de concesión y sus modificaciones, salvo que las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones correspondientes establezcan otra forma.

Goraxeago adierazitako guztiagatik eta Energiaren Euskal Erakundearen dirulaguntzari lotutako jardunak eskatzen duen publizitate printzipioa betetzeko xedez,

Por todo lo anteriormente señalado y al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subvencional del EVE,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Emandako dirulaguntzen zerrenda argitaratzea, honekin batera doan eranskinean, 2019. urtean toki herri administrazioaren alorrean energia eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeari begirako dirulaguntzen programaren kontura.

Publicar la relación de subvenciones concedidas al amparo del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector de la administración pública local – Año 2019, según figura en el anexo adjunto.

Bilbao, 2021eko irailaren 16a.

En Bilbao, a 16 de septiembre de 2021

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental