Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

189. zk., 2021eko irailaren 21a, asteartea

N.º 189, martes 21 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4825
4825

EBAZPENA, 2021eko abuztuaren 24koa, Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko ekainaren 5eko Aginduaren bidez iragarritako dirulaguntzen onuradunen zerrenda. Agindu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko landa- eta itsasertz-eremuak dinamizatzeko gizarte-ekitaldietarako 2019. urterako laguntzak emateko deialdia egin zen.

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2021, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas, por la que se publica la relación de personas beneficiarias de las ayudas convocadas mediante Orden de 5 de junio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan, para el ejercicio 2019, las ayudas destinadas a la realización de eventos sociales que dinamicen el medio rural y litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko ekainaren 5eko Aginduaren bidez iragarri ziren EAEko landa- eta itsasertz-eremuak dinamizatzeko gizarte-ekitaldietarako 2019. urterako laguntzak.

Mediante Orden de 5 de junio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, se convocaron, en el ejercicio 2019, ayudas destinadas a la realización de eventos sociales que dinamicen el medio rural y litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco..

Aipatutako aginduaren bederatzigarren ebazpen-zatiaren 4. paragrafoak hau xedatzen du: «aurreikusitako laguntzei buruzko ebazpena banan-banan jakinarazi behar bada ere, Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariaren ebazpen baten bidez EHAAn argitaratuko da emandako dirulaguntzen eta laguntza jasoko duten pertsonen zerrenda, baita diruz lagundutako gizarte-ekitaldiak eta horiei dagozkien zenbatekoak ere, herritarrak jakinaren gainean egon daitezen.»

El párrafo 4 del resuelvo noveno de la precitada Orden, dispone «sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución de las ayudas previstas, por resolución de la directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las subvenciones concedidas con indicación de las personas que hayan resultado beneficiarias de las ayudas, de los eventos sociales subvencionados y de las cuantías de las mismas, a los únicos efectos de publicidad.»

Beraz, ebazpenak onuradunei jakinarazi ondoren, eta Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko ekainaren 5eko Aginduan aurreikusitakoaren arabera, hau

Así, una vez notificadas las resoluciones a las personas beneficiarias, y de conformidad con lo previsto en la Orden de 5 de junio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Argitaratzea, jende orok jakin dezan, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko ekainaren 5eko Aginduaren bidez iragarritako laguntzen onuradunen zerrenda. Agindu horren bidez, iragarri ziren EAEko landa- eta itsasertz-eremuak dinamizatzeko gizarte-ekitaldietarako 2019. urterako laguntzak.

Publicar, para general conocimiento, la relación de personas beneficiarias de las ayudas convocadas mediante Orden de 5 de junio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan, para el ejercicio 2019, las ayudas destinadas a la realización de eventos sociales que dinamicen el medio rural y litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco).

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abuztuaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de agosto de 2021.

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendaria,

La Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas,

JONE MIREN FERNÁNDEZ LANDA.

JONE MIREN FERNÁNDEZ LANDA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental