Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

33. zk., 2021eko otsailaren 15a, astelehena

N.º 33, lunes 15 de febrero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
834
834

6/2021 DEKRETUA, otsailaren 10ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez xedatzen baita Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroen (BERC) ordezkari gisa Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseilua osatuko duen pertsona izendatzea.

DECRETO 6/2021, de 10 de febrero, del Lehendakari, por el que se dispone el nombramiento de la persona que integra el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, en representación de los Centros de Investigación Básica y de Excelencia (BERCs).

Apirilaren 8ko 49/2014 Dekretuaren bidez, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseilua arautu zen, eta haren osaera aldatu egin zen otsailaren 9ko 58/2021 Dekretuaren bidez; hala, pertsona bat sartu zen Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroen (BERC) ordezkari gisa, lehendakariak izendatuta.

Por Decreto 49/2014, de 8 de abril, se reguló el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, habiéndose modificado su composición por Decreto 58/2021, de 9 de febrero, incorporando a una persona en representación de los Centros de Investigación Básica y de Excelencia (BERCs), nombrada por el Lehendakari.

Ondorioz, honako hau

En su virtud,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Ricardo Diez Muiño jauna –Donostia International Physics Center-eko (DIPC) zuzendaria da– izendatzea, Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroen (BERC) ordezkari gisa.

Artículo único.– Nombrar a D. Ricardo Diez Muiño, Director del Donostia International Physics Center (DIPC), en representación de los Centros de Investigación Básica y de Excelencia (BERCs).

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko otsailaren 10ean.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 10 de febrero de 2021.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental