Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

158. zk., 2015eko abuztuaren 21a, ostirala

N.º 158, viernes 21 de agosto de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
3573
3573

EBAZPENA, 2015eko uztailaren 24koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, 2015eko ekitaldiari dagozkion eskaerak aurkezteko epea amaitzen dela egunaren berri ematekoa dena, biomasa energetikoki ustiatzeko instalazioetan inbertsioei laguntza emateko deialdiari buruzkoa.

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2015, de la Directora General del Ente Vasco de la Energía, por la que se hace pública la fecha en que ha finalizado el plazo para la presentación de las solicitudes correspondiente al ejercicio 2015 habilitado en la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento en biomasa.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez, 2015eko maiatzaren 13koaz, 2015. urterako biomasa energetikoki ustiatzeko instalazioetan inbertsioei laguntza emateko deialdia argitaratzen da.

La Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Directora General del Ente Vasco de la Energía, publica la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento en biomasa – Año 2015.

Aipatutako ebazpenaren 3. artikuluan xedatzen denari jarraikiz, diru laguntza programa horretara eskaerak aurkezteko epea hasiko da programaren oinarriak Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian argitaratzen diren egunaren biharamunean eta horretarako esleitutako aurrekontua amaitzen denean bukatuko da.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la citada resolución, «el plazo de presentación de las solicitudes al presente Programa de Ayudas comenzará al día siguiente de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará en el momento de producirse el agotamiento del presupuesto destinado a este efecto.

Nolanahi ere, eskuragarri dagoen aurrekontua gorabehera, laguntzak jasotzeko eskaerak aurkezteko azken eguna 2015eko irailaren 30a izango da.

En todo caso, con independencia de la existencia de presupuesto disponible, el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda finalizará el 30 de septiembre de 2015».

Adierazitakoa kontuan hartuta eta 2015eko ekitaldirako zegoen laguntzei lotutako aurrekontua amaitu denez gero, 2015eko maiatzaren 13ko Ebazpenaren arabera,

Por lo expuesto, y habiéndose agotado, para el ejercicio presupuestario 2015, los fondos destinados a la concesión de las ayudas previstas en dicha Resolución de 13 de mayo de 2015,

EBAZTEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengoa.– Jendaurrean azaltzea, 2015eko uztailaren 24ko datarekin, 2015. urterako biomasa energetikoki ustiatzeko instalazioetan inbertsioei laguntza emateko aurrekontu-kreditua amaitu dela.

Primero.– Hacer público que, con fecha 24 de julio de 2015, ha quedado agotado el crédito presupuestario consignado para el ejercicio 2015 para la concesión de las ayudas destinadas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento en biomasa.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bilbao, 2015eko uztailaren 24a.

En Bilbao, a 24 de julio de 2015.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

La Directora General del Ente Vasco de la Energía,

PILAR URRUTICOECHEA URIARTE.

PILAR URRUTICOECHEA URIARTE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental