Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

107. zk., 2015eko ekainaren 10a, asteazkena

N.º 107, miércoles 10 de junio de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
2550
2550

EBAZPENA, 2015eko ekainaren 4koa, honako ebazpen honen hutsak zuzentzekoa: Ebazpena, 2015eko maiatzaren 13koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, biomasa energetikoki ustiatzeko instalazioetan inbertsioak sustatzeari begirako laguntzen deialdia argitaratzen duena - 2015. urtea.

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2015, de corrección de errores de la Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Directora General del Ente Vasco de la Energía por la que se procede a la publicación de la Convocatoria de ayudas destinadas a Inversiones en Instalaciones de Aprovechamiento Energético en Biomasa - Año 2015.

Euskal Herriko Agintaritza Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.c) artikuluan xedatzen denez, argitaratzeko bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak, testuingurutik argi ondorioztatzen ez badira, eta haren zuzenketak edukian edo dokumentuaren zentzuan itxurazko zein benetako aldaketaren bat ekar badezake, maila bereko xedapen baten bidez konponduko dira.

El artículo 18.2.c) Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que no se deduzcan claramente del contexto y cuya rectificación pueda suponer una real o aparente modificación del contenido o sentido del documento, se subsanarán mediante disposición del mismo rango.

Horrelako hutsak aurkitu dira 2015eko maiatzaren 13ko Ebazpenean (Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, biomasa energetikoki ustiatzeko instalazioetan inbertsioak sustatzeari begirako laguntzen deialdia argitaratzen duena - 2015. urtea). Ebazpen hori 2015eko maiatzaren 22ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen, 94 zenbakian. Horrela, bada, zuzenketa hau egiten da.

Advertidos errores de dicha índole en el texto de la Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Directora General del Ente Vasco de la Energía por la que se procede a la publicación de la Convocatoria de ayudas destinadas a Inversiones en Instalaciones de Aprovechamiento Energético en Biomasa - Año 2015, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 94, de 22 de mayo de 2015, se procede a su modificación.

2015/2249 (2/24) orrialdean, aipatutako Laguntza Programan, 2. oinarrian, ONURADUNAK, 2.1 atalean,

En la página 2015/2249 (2/24), en el Programa de ayudas indicado, en su punto 2. BENEFICIARIOS, apartado 2.1,

Honako hau dioenean:

Donde dice:

«Programa honek arautzen dituen diru-laguntzen onuradunak hauexek izan daitezke: izaera publiko zein pribatuko edozein pertsona fisiko edo juridiko, ...»(...)

«Podrán acceder a la condición de beneficiarios, a los efectos del presente Programa de Ayudas, todas aquellas personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada,...»(...)

Honako hau esan behar du:

Debe decir:

«Programa honek arautzen dituen diru-laguntzen onuradunak hauexek izan daitezke: izaera publiko (Eusko Jaurlaritzako eta foru aldundietako sailak, eta horiei lotutako edo menpeko erakundeak izan ezik) zein pribatuko edozein pertsona fisiko edo juridiko, ...»(...)

«Podrán acceder a la condición de beneficiarios, a los efectos del presente Programa de Ayudas, todas aquellas personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública (excepto Dptos. del Gobierno Vasco y Diputaciones, y toda entidad vinculada o dependiente de las anteriores) o privada,...»(...)

Bilbao, 2015eko ekainaren 4a.

En Bilbao, a 4 de junio de 2015.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

La Directora General del Ente Vasco de la Energía,

PILAR URRUTICOECHEA URIARTE.

PILAR URRUTICOECHEA URIARTE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental