Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

17. zk., 2015eko urtarrilaren 27a, asteartea

N.º 17, martes 27 de enero de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA
AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS
383
383

EBAZPENA, 2015eko urtarrilaren 14koa, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren zuzendariarena, Datuak Babesteko Sarien II. edizioko sarituen zerrenda argitaratzen duena.

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2015, del Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos por la que se publica la relación de premiados en la II Edición de Premios a la Protección de Datos.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren zuzendariaren 2014ko azaroaren 19ko Ebazpenak Datuak Babesteko Sarien II. edizioaren deialdia egin zuen. Sarien xedea da esparru honetan egindako lanagatik nabarmendu diren pertsonei eta erakundeei ohorezko aintzatespena egitea.

Por Resolución de 19 de noviembre de 2014, del Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, se convocó la II Edición de Premios a la Protección de Datos. Estos premios pretenden reconocer, honoríficamente, a las personas e Instituciones que vienen destacando por su importante labor en esta materia.

Epaimahaiak hautaketa ebatzi ostean, eta deialdiko 4. oinarrian xedatutakoarekin bat, hau

Resuelta la selección por el Jurado, y de conformidad con lo dispuesto en la base 4 de la convocatoria,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Argitaratzea Datuak Babesteko Sarien II. edizioko sarituen zerrenda, honako modalitate hauetan:

Artículo único.– Hacer pública la relación de premiados en la II Edición de Premios a la Protección de Datos, en las siguientes modalidades:

– Saria datu pertsonalak babesteko eskubidearen defentsan eta sustapenean izandako puntako ibilbide profesionalari: Emilio Guichot Reina jaunari.

– Premio a la trayectoria profesional más destacada dedicada a la defensa y promoción del derecho a la protección de datos personales: D. Emilio Guichot Reina.

– Saria datu pertsonalak babesteko esparruan jardunbide onak erabili dituen Euskal Autonomia Erkidegoko organizazioari: BiscayTIK Fundazioa.

– Premio a la organización del País Vasco que haya mantenido buenas prácticas en materia de protección de datos personales: Fundación BiscayTIK.

– Saria komunikabideetan edo argitalpen profesional edo zientifikoetan editatutako lan onenari: El Correo - El Diario Vasco.

– Premio al mejor trabajo editado en medios de comunicación o en publicaciones profesionales o científicas: El Correo - El Diario Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko urtarrilaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de enero de 2015.

Zuzendaria,

El Director,

IÑAKI PARIENTE DE PRADA.

IÑAKI PARIENTE DE PRADA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental