Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

102. zk., 2011ko maiatzaren 31, asteartea

N.º 102, martes 31 de mayo de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
2858
2858

AGINDUA, 2011ko maiatzaren 3koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, zeinen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Inbentarioa aldatzen baita.

ORDEN de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Inventario de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana behin betikoz onartzen duen uztailaren 27ko 160/2004 Dekretuaren eranskinaren testuko 4. artikuluan, hezeguneen inbentarioa eratzen da, edukia zehaztuz eta inskribatutako hezeguneen gaineko edozein zuzenketa egiteko bete behar diren baldintzak adieraziz.

El artículo 4 del texto articulado incluido en el anexo al Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, crea el inventario de Zonas Húmedas, definiendo su contenido, así como las condiciones que han de observarse para la introducción de cualquier rectificación sobre las zonas húmedas inscritas.

Hezeguneen Lurralde Plan Sektorialaren lanak egin zirenetik hamar urte igaro ondoren -urte horietan, Euskal Autonomia Erkidegoan, Natura-gune Babestu berriak izendatu dira: hala nola, Armañon eta Aizkorri-Aratzeko natura-parkeak edo Deba-Zumaiako Babestutako Biotopoa-, eta egun informazio tekniko eta kartografiko gehiago eta hobea eskuragarri dagoela aintzat hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana behin betikoz onartzen duen uztailaren 27ko 160/2004 Dekretuan onartutako I. eta III. taldeetako hezeguneak berrikusi egin behar direla irizten zaio, eta komenigarria dela hezeguneok mugatu eta kartografiatzea.

Y bien, transcurridos ya diez años desde la realización de los trabajos del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas, durante los cuales se han declarado nuevos Espacios Naturales Protegidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como es el caso de los Parques Naturales de Armañón y Aizkorri-Aratz o el Biotopo Protegido de Deba-Zumaia, y habida cuenta de la disponibilidad de más y mejor información técnica y cartográfica en la actualidad, se considera necesario revisar, así como oportuno delimitar y cartografiar los humedales recogidos en los grupos I y III, aprobados por el Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana behin betikoz onartzen duen uztailaren 27ko 160/2004 Dekretuaren eranskinaren 4.4 artikuluak dioenez, eta interesdunei aurretiazko entzunaldia egin ondoren, honako hau

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del texto articulado incluido en el anexo al Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, previa audiencia de los interesados,

XEDATZEN DUT:

DISPONGO:

Artikulu bakarra.- Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Inbentarioa aldatu egiten da, agindu honen eranskineko zerrendan geratzen den bezala.

Artículo único.- Se modifica el Inventario de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los términos que se relacionan en el anexo a la presente Orden.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2011ko maiatzaren 3a.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de mayo de 2011.

Ingurumen, Lurralde Plangintza,

La Consejera de Medio Ambiente,

Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

ERANSKINA/ANEXO

ERANSKINA/ANEXO

EAEko hezeguneen inbentarioaren aldaketa (I. eta III. multzoak)

EAEko hezeguneen inbentarioaren aldaketa (I. eta III. multzoak)

Modificación del inventario de zonas húmedas de la CAPV (Grupos I y III)

Modificación del inventario de zonas húmedas de la CAPV (Grupos I y III)

I. Multzoa / Grupo I

I. Multzoa / Grupo I

Araba/Álava

Araba/Álava

Kodea

Kodea

Código Izena

Código Izena

Denominación Udalerria

Denominación Udalerria

Municipio Kokalekua

Municipio Kokalekua

Localización Arroa

Localización Arroa

Cuenca

Cuenca

B1A1_(01-54) Arrizuloko zohikaztegiak eta Bernedoko beste zohikaztegi batzuk / Turberas de Arrizulo y otros trampales de Bernedo (54) Bernedo (139-III) WN3927 24

B1A1_(01-54) Arrizuloko zohikaztegiak eta Bernedoko beste zohikaztegi batzuk / Turberas de Arrizulo y otros trampales de Bernedo (54) Bernedo (139-III) WN3927 24

B1A2 Polledoko zingirak / Trampales de Polledo Valdegovía/Gaubea (110-II/IV, 136-II) VN8146 19

B1A2 Polledoko zingirak / Trampales de Polledo Valdegovía/Gaubea (110-II/IV, 136-II) VN8146 19

B1A3 Kotillo sakaneko zingira/ Trampal del Barranco de Cotillo Valdegovía/Gaubea (110-IV) VN8142 24

B1A3 Kotillo sakaneko zingira/ Trampal del Barranco de Cotillo Valdegovía/Gaubea (110-IV) VN8142 24

B1A4_(01-31) Zuiako zingirak / Trampales de Zuia (31) Zuia (86-IV, 87-III, 112-I) WN0966/1165/1166/1259/1263/1265/1266/1360/1361/1362/1363/1364/1465/1560/15 63/1762/1763/1764/1861

B1A4_(01-31) Zuiako zingirak / Trampales de Zuia (31) Zuia (86-IV, 87-III, 112-I) WN0966/1165/1166/1259/1263/1265/1266/1360/1361/1362/1363/1364/1465/1560/15 63/1762/1763/1764/1861

13

13

B1A5_(01-11) Zigoitiako zingiral /Trampales de Zigoitia (11) Zigoitia, Zuia (87-III, 112-I) WN1860/1862/2063/2261/2362/2363/ 21

B1A5_(01-11) Zigoitiako zingiral /Trampales de Zigoitia (11) Zigoitia, Zuia (87-III, 112-I) WN1860/1862/2063/2261/2362/2363/ 21

B1A6_(01-46) Arraia-Maeztuko zingirak / Trampales de Arraia-Maeztu (46) Arraia-Maeztu (139-III) WN4128/4129/4130/4228/4229/4327/4328/4329/4330/4425/4427/4428/4525/4526/45 27/4528/4626 24

B1A6_(01-46) Arraia-Maeztuko zingirak / Trampales de Arraia-Maeztu (46) Arraia-Maeztu (139-III) WN4128/4129/4130/4228/4229/4327/4328/4329/4330/4425/4427/4428/4525/4526/45 27/4528/4626 24

B1A7_(01-09) Kanpezuko zingirak / Trampales de Campezo (9) Campezo/Kanpezu (139-III) WN4724/4725/4726 24

B1A7_(01-09) Kanpezuko zingirak / Trampales de Campezo (9) Campezo/Kanpezu (139-III) WN4724/4725/4726 24

B1A8_(01-09) Kapildui zingirak (Los Rios-eko gunea) / Trampales de Kapildui (Zona de Los Ríos) (9) Bernedo (138-II) WN3734 24

B1A8_(01-09) Kapildui zingirak (Los Rios-eko gunea) / Trampales de Kapildui (Zona de Los Ríos) (9) Bernedo (138-II) WN3734 24

B1A9_(01-12) Elgea-Urkillako zingirak / Trampales de Elgea-Urkilla (12) Altzaniako Partzuergoa / Parzonería de Altzania, San Millán/Donemiliaga, Zalduondo (113-I/II) WN4556/4656/4856/4955/5055/5453/5454 21

B1A9_(01-12) Elgea-Urkillako zingirak / Trampales de Elgea-Urkilla (12) Altzaniako Partzuergoa / Parzonería de Altzania, San Millán/Donemiliaga, Zalduondo (113-I/II) WN4556/4656/4856/4955/5055/5453/5454 21

B1A33_(01 a 02) Asparrenako zingiriak / Trampales de Asparrena (2) Asparrena (113-IV) WN6048/6049/6149 23

B1A33_(01 a 02) Asparrenako zingiriak / Trampales de Asparrena (2) Asparrena (113-IV) WN6048/6049/6149 23

B4A1_(01-13) Altubeko putzuak / Charcas de Altube (13) Zuia (111-II) WN1057/1058/1158 13

B4A1_(01-13) Altubeko putzuak / Charcas de Altube (13) Zuia (111-II) WN1057/1058/1158 13

B8A2 Carralogroñoko urmaela/ Laguna de Carralogroño Laguardia (170-IV) WN3510 25

B8A2 Carralogroñoko urmaela/ Laguna de Carralogroño Laguardia (170-IV) WN3510 25

B8A3 Carravalsecako urmaela / Laguna de Carravalseca Laguardia (170-IV) WN3509 25

B8A3 Carravalsecako urmaela / Laguna de Carravalseca Laguardia (170-IV) WN3509 25

B8A6 Muscoko urmaela / Laguna de Musco Laguardia (170-IV) WN3509 25

B8A6 Muscoko urmaela / Laguna de Musco Laguardia (170-IV) WN3509 25

EA1 Apinanizeko urmaela (Presilla) / Balsa de Apellaniz (Presilla) Arraia-Maeztu (139-III) WN4231 24

EA1 Apinanizeko urmaela (Presilla) / Balsa de Apellaniz (Presilla) Arraia-Maeztu (139-III) WN4231 24

EA5 Korreseko presa (Izkizeko putzua) / Presa de Korres (Balsa de Izkiz) Arraia-Maeztu (139-III) WN4626 24

EA5 Korreseko presa (Izkizeko putzua) / Presa de Korres (Balsa de Izkiz) Arraia-Maeztu (139-III) WN4626 24

EA8 Gorbeiako aintzira I / Pantano del Gorbea I Zigoitia (87-III) WN2161 21

EA8 Gorbeiako aintzira I / Pantano del Gorbea I Zigoitia (87-III) WN2161 21

EA9 Gorbeiako aintzira II / Pantano del Gorbea II Zigoitia (112-I) WN2160 21

EA9 Gorbeiako aintzira II / Pantano del Gorbea II Zigoitia (112-I) WN2160 21

FA35_(01-03) Kintanako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Quintana (3) Bernedo (171-I) WN4323 24

FA35_(01-03) Kintanako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Quintana (3) Bernedo (171-I) WN4323 24

FA36_(01-03) Urturiko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Urturi (3) Bernedo (171-I) WN4023 24

FA36_(01-03) Urturiko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Urturi (3) Bernedo (171-I) WN4023 24

FA64 Prao de La Pauleko urmaela (Guardia) / Balsa de el Prao de la Paul (Laguardia) Laguardia (170-IV) WN3511 25

FA64 Prao de La Pauleko urmaela (Guardia) / Balsa de el Prao de la Paul (Laguardia) Laguardia (170-IV) WN3511 25

FA97 Zalduendoko urezketarako urmaela / Balsa de riego en Zalduendo Zalduendo (113-IV) WN5350/5450 23

FA97 Zalduendoko urezketarako urmaela / Balsa de riego en Zalduendo Zalduendo (113-IV) WN5350/5450 23

GA11 Lamiogingo putzua / Pozo de Lamiogin Urkabustaiz (111-II) WN0858 13

GA11 Lamiogingo putzua / Pozo de Lamiogin Urkabustaiz (111-II) WN0858 13

GA16_(01-19) Valderejoko putzuak / Charcas de Valderejo (19) Valdegovía/Gaubea (110-IV) VN8045 19

GA16_(01-19) Valderejoko putzuak / Charcas de Valderejo (19) Valdegovía/Gaubea (110-IV) VN8045 19

GA19_(01-11) Izkizeko putzuak / Charcas de Izki (11) Arraia-Maeztu, Bernedo (138-IV, 139-III) WN3926/4028/4125/4227/4228/4329/4429/4430 24

GA19_(01-11) Izkizeko putzuak / Charcas de Izki (11) Arraia-Maeztu, Bernedo (138-IV, 139-III) WN3926/4028/4125/4227/4228/4329/4429/4430 24

Bizkaia

Bizkaia

Kodea

Kodea

Código Izena

Código Izena

Denominación Udalerria

Denominación Udalerria

Municipio Kokalekua

Municipio Kokalekua

Localización Arroa

Localización Arroa

Cuenca

Cuenca

A1B3 Marisma de Urdaibai / Urdaibaiko padura Arratzu, Busturia, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mundaka, Murueta, Sukarrieta (38-III/IV,62-II) WP2503 9

A1B3 Marisma de Urdaibai / Urdaibaiko padura Arratzu, Busturia, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mundaka, Murueta, Sukarrieta (38-III/IV,62-II) WP2503 9

B1B1 Saldropoko zohikaztegia / Turbera de Saldropo Zeanuri (87-III) WN2267 21

B1B1 Saldropoko zohikaztegia / Turbera de Saldropo Zeanuri (87-III) WN2267 21

B1B2_(01-17) Orozkokoz ingirak / Trampales de Orozko (17) Orozko (86-IV) WN1167 13

B1B2_(01-17) Orozkokoz ingirak / Trampales de Orozko (17) Orozko (86-IV) WN1167 13

B1B7_(01-16) Urkiolako zingirak / Trampales de Urkiola (16) Abadiño (87-II) WN2871 21

B1B7_(01-16) Urkiolako zingirak / Trampales de Urkiola (16) Abadiño (87-II) WN2871 21

B1B9_(01-15) Zeanuriko zingirak / Trampales de Zeanuri (15) Zeanuri (87-III) WN1666/1667/1767/1768/1769/1866/1867/1869 13

B1B9_(01-15) Zeanuriko zingirak / Trampales de Zeanuri (15) Zeanuri (87-III) WN1666/1667/1767/1768/1769/1866/1867/1869 13

B1B10_(01-05) Saldropoko zingirak / Trampales de Saldropo (5) Zeanuri (87-III) WN2266/2267/2366/2367 13

B1B10_(01-05) Saldropoko zingirak / Trampales de Saldropo (5) Zeanuri (87-III) WN2266/2267/2366/2367 13

B1B8_(01-36) Areatzako zingirak / Trampales de Areatza (36) Areatza (87-I) WN1670 13

B1B8_(01-36) Areatzako zingirak / Trampales de Areatza (36) Areatza (87-I) WN1670 13

EB8 Iondegortako presa / Presa de Yondegorta Zeanuri (87-III) WN1867 13

EB8 Iondegortako presa / Presa de Yondegorta Zeanuri (87-III) WN1867 13

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Kodea

Kodea

Código Izena

Código Izena

Denominación Udalerria

Denominación Udalerria

Municipio Kokalekua

Municipio Kokalekua

Localización Arroa

Localización Arroa

Cuenca

Cuenca

A1G3 Inurritzako padura / Marisma de Inurritza Zarautz (64-I) WN6892/6893 4

A1G3 Inurritzako padura / Marisma de Inurritza Zarautz (64-I) WN6892/6893 4

B1G1_(01-04) Usabelartzako zohikaztegia / Turbera de Usabelartza (4) Andoain, Urnieta, Berastegi, Elduain (64-IV) WN8283 4

B1G1_(01-04) Usabelartzako zohikaztegia / Turbera de Usabelartza (4) Andoain, Urnieta, Berastegi, Elduain (64-IV) WN8283 4

B1G2_(01-02) Arbarraingo zohikaztegiak / Turberas de Albarrain (2) Altzaniako Partzuergoa / Parzonería de Altzania (113-IV) WN6149/6249 4

B1G2_(01-02) Arbarraingo zohikaztegiak / Turberas de Albarrain (2) Altzaniako Partzuergoa / Parzonería de Altzania (113-IV) WN6149/6249 4

B1G3_(01-02) Irungo zingira / Trampal en Irun (2) Irun (65-I) XN0096 1

B1G3_(01-02) Irungo zingira / Trampal en Irun (2) Irun (65-I) XN0096 1

B1G4 Aiako zingira / Trampal de Aia Aia (64-III) WN6887 4

B1G4 Aiako zingira / Trampal de Aia Aia (64-III) WN6887 4

B1G10_(01-10) Oamendiko zingirak / Trampales de Oamendi (10) Legazpi (113-II) WN5560/5660 5

B1G10_(01-10) Oamendiko zingirak / Trampales de Oamendi (10) Legazpi (113-II) WN5560/5660 5

B1G11 Jaondoko zingira / Trampal de Jaondo Legazpi (113-I) WN5160 6

B1G11 Jaondoko zingira / Trampal de Jaondo Legazpi (113-I) WN5160 6

B1G12 Zenerrekako trabertinoak / Travertinos de Zezenerreka Aia (63-IV) WN6586 5

B1G12 Zenerrekako trabertinoak / Travertinos de Zezenerreka Aia (63-IV) WN6586 5

B1G13_(01-09) Eskoriatzako zingiriak / Trampales de Eskoriatza (9) Eskoriatza (113-I) WN4057 6

B1G13_(01-09) Eskoriatzako zingiriak / Trampales de Eskoriatza (9) Eskoriatza (113-I) WN4057 6

B1G14_(01-02) Oñatiko zingiriak / Trampales de Oñati (2) Oñati (113-I) WN4856 6

B1G14_(01-02) Oñatiko zingiriak / Trampales de Oñati (2) Oñati (113-I) WN4856 6

B3G2 Bianditzeko putzua / Charca de Biandiz Oiartzun (65-III) WN9689 2

B3G2 Bianditzeko putzua / Charca de Biandiz Oiartzun (65-III) WN9689 2

B3G3 Aranburuko putzua / Charca de Aramburu Oñati (113-I) WN5059 23

B3G3 Aranburuko putzua / Charca de Aramburu Oñati (113-I) WN5059 23

EG2 Urkuluko urtegia / Embalse de Urkullu Aretxabaleta (88-III) WN4263 6

EG2 Urkuluko urtegia / Embalse de Urkullu Aretxabaleta (88-III) WN4263 6

EG4 Landarbasoko urmaela / Balsa de Landarbaso Donostia-San Sebastián (64-II) WN8890 3

EG4 Landarbasoko urmaela / Balsa de Landarbaso Donostia-San Sebastián (64-II) WN8890 3

EG5 Lareoko Urtegia / Embalse de Lareo Ataun (114-I) WN7359 4

EG5 Lareoko Urtegia / Embalse de Lareo Ataun (114-I) WN7359 4

EG8 Barrendiolako urtegia / Embalse de Barrendiola Legazpi (88-IV) WN5362 5

EG8 Barrendiolako urtegia / Embalse de Barrendiola Legazpi (88-IV) WN5362 5

EG10 Araozeko urtegia / Embalse de Araoz Oñati (113-I) WN4560 6

EG10 Araozeko urtegia / Embalse de Araoz Oñati (113-I) WN4560 6

EG13 Urdalurreko urtegia / Embalse de Urdalur Segura (113-IV) WN6251 23

EG13 Urdalurreko urtegia / Embalse de Urdalur Segura (113-IV) WN6251 23

EG16 Irungo urmaela 1 / Balsa en Irun 1 Irun (65-I) WN9896 1

EG16 Irungo urmaela 1 / Balsa en Irun 1 Irun (65-I) WN9896 1

EG17 Irungo urmaela 2 / Balsa en Irun 2 Irun (65-I) WN9997 1

EG17 Irungo urmaela 2 / Balsa en Irun 2 Irun (65-I) WN9997 1

EG12 Añarbeko Urtegia / Embalse de Añarbe Errenteria, Oiartzun (64-IV) WN9185 3

EG12 Añarbeko Urtegia / Embalse de Añarbe Errenteria, Oiartzun (64-IV) WN9185 3

GG12 Arkakako putzua / Charca de Arkaka Zaldibia (89-III) WN6962 4

GG12 Arkakako putzua / Charca de Arkaka Zaldibia (89-III) WN6962 4

GG13 Malbazareko putzua / Charca de Malbazar Errenteria, Hernani (64-IV) WN8989 3

GG13 Malbazareko putzua / Charca de Malbazar Errenteria, Hernani (64-IV) WN8989 3

GG22 Pagogaina urmaela / Balsa de Pagogaña Aia (64-III) WN6786 4

GG22 Pagogaina urmaela / Balsa de Pagogaña Aia (64-III) WN6786 4

III. Multzoa/Grupo III

III. Multzoa/Grupo III

Araba/Álava

Araba/Álava

Kodea

Kodea

Código Izena

Código Izena

Denominación Udalerria

Denominación Udalerria

Municipio Kokalekua

Municipio Kokalekua

Localización Arroa

Localización Arroa

Cuenca

Cuenca

B1A9_(13-22) Elgea-Urkillako zingirak / Trampales de Elgea-Urkilla (10) Barrundia, San Millán/Donemiliaga (112-II, 113-I) WN3754/3755/4056/4156/4456/4555/4556/4856 21

B1A9_(13-22) Elgea-Urkillako zingirak / Trampales de Elgea-Urkilla (10) Barrundia, San Millán/Donemiliaga (112-II, 113-I) WN3754/3755/4056/4156/4456/4555/4556/4856 21

B1A10_(01-16) Corroko zingirak / Trampales de Corro (16) Valdegovía/Gaubea (111-III) VN8648 19

B1A10_(01-16) Corroko zingirak / Trampales de Corro (16) Valdegovía/Gaubea (111-III) VN8648 19

B1A11_(01-06) Pinedoko zingirak / Trampales de Pinedo (6) Valdegovía/Gaubea (111-III) VN8847 19

B1A11_(01-06) Pinedoko zingirak / Trampales de Pinedo (6) Valdegovía/Gaubea (111-III) VN8847 19

B1A12_(01-04) Villanueva Valdeseko zingirak / Trampales de Villanueva Valdés (4) Valdegovía/Gaubea (111-III) VN9145 19

B1A12_(01-04) Villanueva Valdeseko zingirak / Trampales de Villanueva Valdés (4) Valdegovía/Gaubea (111-III) VN9145 19

B1A13_(01-02) Linareseko zingirak / Trampales de Linares (2) Valdegovía/Gaubea (111-III) VN9244/9245 19

B1A13_(01-02) Linareseko zingirak / Trampales de Linares (2) Valdegovía/Gaubea (111-III) VN9244/9245 19

B1A14 Fresnoren Peñako zingira / Trampal de la Peña del Fresno Bernedo (138-II) WN3836 24

B1A14 Fresnoren Peñako zingira / Trampal de la Peña del Fresno Bernedo (138-II) WN3836 24

B1A15_(01-06) Entzia-Iturrietako zingirak / Trampales de Entzia-Iturrieta (6) Entzia-Iturrieta Partzuergoa / Parzonería Entzia-Iturrieta (139-II) WN5438/5540/5541

B1A15_(01-06) Entzia-Iturrietako zingirak / Trampales de Entzia-Iturrieta (6) Entzia-Iturrieta Partzuergoa / Parzonería Entzia-Iturrieta (139-II) WN5438/5540/5541

/5639/5641/5741 24

/5639/5641/5741 24

B1A16_(01-03) La Rasako zingirak / Trampales de La Rasa (3) Valdegovía/Gaubea (137-I) VN8939/9039 19

B1A16_(01-03) La Rasako zingirak / Trampales de La Rasa (3) Valdegovía/Gaubea (137-I) VN8939/9039 19

B1A17_(01-03) Lantarongo zingirak / Trampales de Lantarón (3) Lantarón (137-I) VN8934/9036/9235/9236 26

B1A17_(01-03) Lantarongo zingirak / Trampales de Lantarón (3) Lantarón (137-I) VN8934/9036/9235/9236 26

B1A18 Tertangako zingira / Trampal de Tertanga Amurrio (111-I) VN9657 13

B1A18 Tertangako zingira / Trampal de Tertanga Amurrio (111-I) VN9657 13

B1A19_(01-02) Toloño mendizerrako zingirak / Trampales de la sierra de Toloño (2) Zambrana (170-I) WN1618/1619/1620 26

B1A19_(01-02) Toloño mendizerrako zingirak / Trampales de la sierra de Toloño (2) Zambrana (170-I) WN1618/1619/1620 26

B1A20 Barranco Cotilloko zingira / Trampal del Barranco Cotillo Valdegovía/Gaubea (110-IV) VN8248/8249 19

B1A20 Barranco Cotilloko zingira / Trampal del Barranco Cotillo Valdegovía/Gaubea (110-IV) VN8248/8249 19

B1A21_(01-03) Cocinillako zingirak / Trampales de La Cocinilla (3) Valdegovía/Gaubea (110-IV) VN8248/8348 19

B1A21_(01-03) Cocinillako zingirak / Trampales de La Cocinilla (3) Valdegovía/Gaubea (110-IV) VN8248/8348 19

B1A22_(01-03) Tobillasko zingirak / Trampales de Tobillas (3) Valdegovía/Gaubea (111-III) VN8448/8548 19

B1A22_(01-03) Tobillasko zingirak / Trampales de Tobillas (3) Valdegovía/Gaubea (111-III) VN8448/8548 19

B1A23_(01-02) Peñacerradako zingirak / Trampales de Peñacerrada (2) Peñacerrada-Urizaharra (170-I) WN2021/2320 19

B1A23_(01-02) Peñacerradako zingirak / Trampales de Peñacerrada (2) Peñacerrada-Urizaharra (170-I) WN2021/2320 19

B1A24 Herrerako zingirak / Trampal de Herrera Peñacerrada-Urizaharra (170-II) WN2516/2616 19

B1A24 Herrerako zingirak / Trampal de Herrera Peñacerrada-Urizaharra (170-II) WN2516/2616 19

B1A25 Peña Huecazo zingira / Trampal de Peña Hueca Berantevilla (138-III) WN1724 26

B1A25 Peña Huecazo zingira / Trampal de Peña Hueca Berantevilla (138-III) WN1724 26

B1A26 Zambranako zingira / Trampal de Zambrana Zambrana (169-II) WN1023 26

B1A26 Zambranako zingira / Trampal de Zambrana Zambrana (169-II) WN1023 26

B1A27 Rudopioko zingira / Trampal de Rudopio Erriberagoitia/Ribera Alta (113-II) WN0535 20

B1A27 Rudopioko zingira / Trampal de Rudopio Erriberagoitia/Ribera Alta (113-II) WN0535 20

B1A28_(01-05) Valdelaguako zingirak / Trampales de Valdelagua (5) Valdegovía/Gaubea (137-I) VN8841 19

B1A28_(01-05) Valdelaguako zingirak / Trampales de Valdelagua (5) Valdegovía/Gaubea (137-I) VN8841 19

B1A29_(01-06) Fuente Viudoko zingirak / Trampales de Fuente Viudo (6) Valdegovía/Gaubea (137-I) VN8939/8940 19

B1A29_(01-06) Fuente Viudoko zingirak / Trampales de Fuente Viudo (6) Valdegovía/Gaubea (137-I) VN8939/8940 19

B1A30_(01-02) Articocillako zingira / Trampales de Articocilla (2) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN3537 21

B1A30_(01-02) Articocillako zingira / Trampales de Articocilla (2) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN3537 21

B1A31 Gasteiz mendateko urbegia / Manantial del Puerto de Vitoria Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2636 21

B1A31 Gasteiz mendateko urbegia / Manantial del Puerto de Vitoria Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2636 21

B1A32 San Bartolomeko istilak / Encharcamientos de San Bartolome Vitoria-Gasteiz (138-I) WN2237/2337 21

B1A32 San Bartolomeko istilak / Encharcamientos de San Bartolome Vitoria-Gasteiz (138-I) WN2237/2337 21

B3A1 Larrinbeko hezegunea / Humedal de Larrinbe Amurrio (86-IV) WN0065 21

B3A1 Larrinbeko hezegunea / Humedal de Larrinbe Amurrio (86-IV) WN0065 21

B4A1_(14-15) Altubeko putzuak / Charcas de Altube (2) Zuia, Urkabuztaitz (111-II) WN0956/WN1157 13

B4A1_(14-15) Altubeko putzuak / Charcas de Altube (2) Zuia, Urkabuztaitz (111-II) WN0956/WN1157 13

B4A2 Delikako putzua / Charca de Delika Amurrio (111-II) WN0057 13

B4A2 Delikako putzua / Charca de Delika Amurrio (111-II) WN0057 13

B4A3_(01-03) Tertangako putzua / Charca de Tertanga (3) Amurrio (111-II) VN9859 13

B4A3_(01-03) Tertangako putzua / Charca de Tertanga (3) Amurrio (111-II) VN9859 13

B4A4 Beletxanako putzua / Charca de Beletxana Amurrio (111-II) VN9957 13

B4A4 Beletxanako putzua / Charca de Beletxana Amurrio (111-II) VN9957 13

B5A1_(01-02) Nabazuako putzua / Charca de la Navazua (2) Valdegovía/Gaubea (111-IV) VN9948 19

B5A1_(01-02) Nabazuako putzua / Charca de la Navazua (2) Valdegovía/Gaubea (111-IV) VN9948 19

B5A2 Ubiringo putzua / Charca de Ubirin Entzia-Iturrieta Partzuergoa / Parzonería Entzia-Iturrieta (139-II) WN5538 24

B5A2 Ubiringo putzua / Charca de Ubirin Entzia-Iturrieta Partzuergoa / Parzonería Entzia-Iturrieta (139-II) WN5538 24

B5A3 Uraskako istlak / Encharcamientos de Uraska Entzia-Iturrieta Partzuergoa / Parzonería Entzia-Iturrieta (139-II) WN5639/5640 24

B5A3 Uraskako istlak / Encharcamientos de Uraska Entzia-Iturrieta Partzuergoa / Parzonería Entzia-Iturrieta (139-II) WN5639/5640 24

B5A4 Unginoko putzua / Charca del Ungino Ayala/Aiara (111-III) VN9548 19

B5A4 Unginoko putzua / Charca del Ungino Ayala/Aiara (111-III) VN9548 19

B6A3 La Choperako putzua / Pozo de La Chopera Arraia-Maeztu (139-III) WN4331 24

B6A3 La Choperako putzua / Pozo de La Chopera Arraia-Maeztu (139-III) WN4331 24

B6A5_(01-02) La Islako putzuak / Charcas de La Isla (2) Peñacerrada-Urizaharra (170-I) WN2320/2321 22

B6A5_(01-02) La Islako putzuak / Charcas de La Isla (2) Peñacerrada-Urizaharra (170-I) WN2320/2321 22

B6A6 Fuente del Caño Udalherriko hezegunea / Humedal del Concejo de La Fuente del Caño Peñacerrada-Urizaharra (170-II) WN2722 22

B6A6 Fuente del Caño Udalherriko hezegunea / Humedal del Concejo de La Fuente del Caño Peñacerrada-Urizaharra (170-II) WN2722 22

B7A3 Sozoko putzua / Charca de Sozo Valdegovía/Gaubea (111-III) VN9547 19

B7A3 Sozoko putzua / Charca de Sozo Valdegovía/Gaubea (111-III) VN9547 19

B7A5 Loza Campako putzua / Charca de La Campa de Loza Peñacerrada-Urizaharra (170-II) WN2820 22

B7A5 Loza Campako putzua / Charca de La Campa de Loza Peñacerrada-Urizaharra (170-II) WN2820 22

B7A6 Fuente de la Minako putzua / Charca de la Fuente de la Mina Peñacerrada-Urizaharra (170-II) WN2820 22

B7A6 Fuente de la Minako putzua / Charca de la Fuente de la Mina Peñacerrada-Urizaharra (170-II) WN2820 22

B8A5 Aguarchaleko urmaela / Laguna de El Aguarchal Laguardia (170-IV) WN3410 25

B8A5 Aguarchaleko urmaela / Laguna de El Aguarchal Laguardia (170-IV) WN3410 25

B8A10 Rebollequeko putzua / Charca de Rebolleque Labastida/Bastida (170-I) WN1319 25

B8A10 Rebollequeko putzua / Charca de Rebolleque Labastida/Bastida (170-I) WN1319 25

B8A11 La Lagunako putzua / Charca de La Laguna Labastida/Bastida (170-I) WN1420 25

B8A11 La Lagunako putzua / Charca de La Laguna Labastida/Bastida (170-I) WN1420 25

B9A2 Mezkiako putzua / Charca de Mezkia San Millán/Donemiliaga (113-IV) WN5346 21

B9A2 Mezkiako putzua / Charca de Mezkia San Millán/Donemiliaga (113-IV) WN5346 21

B9A5 Lopidanako urmaela / Laguna de Lopidana Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2347 21

B9A5 Lopidanako urmaela / Laguna de Lopidana Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2347 21

B9A6 Igorreko urmaela / Laguna de Yurre Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2447 21

B9A6 Igorreko urmaela / Laguna de Yurre Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2447 21

B9A7 Lakuako putzua / Pozo de Laku Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN2947 21

B9A7 Lakuako putzua / Pozo de Laku Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN2947 21

B9A8_(01-04) Maumeako putzua / Charca de Maumea (4) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3244 21

B9A8_(01-04) Maumeako putzua / Charca de Maumea (4) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3244 21

B9A9 Crispijanako urmaela (Iturritxu) / Laguna de Crispijana (Iturritxu) Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2244 21

B9A9 Crispijanako urmaela (Iturritxu) / Laguna de Crispijana (Iturritxu) Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2244 21

B9A10 Otazako urmaela / Laguna de Otaza Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2146 21

B9A10 Otazako urmaela / Laguna de Otaza Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2146 21

B9A11_(01-02) Estarronako urmaelak / Lagunas de Estarrona (2) Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2045/2046 21

B9A11_(01-02) Estarronako urmaelak / Lagunas de Estarrona (2) Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2045/2046 21

B9A12_(01-02) Jungituko urmaelak / Lagunas de Junguitu (2) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3246/3346 21

B9A12_(01-02) Jungituko urmaelak / Lagunas de Junguitu (2) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3246/3346 21

B9A13 Mataukolarrako urmaela / Laguna de Mataukolarra Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3345 21

B9A13 Mataukolarrako urmaela / Laguna de Mataukolarra Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3345 21

B9A14 Gometxako urmaela / Laguna de Gometxa Vitoria-Gasteiz (138-I) WN2141/2241 21

B9A14 Gometxako urmaela / Laguna de Gometxa Vitoria-Gasteiz (138-I) WN2141/2241 21

B9A15 Arkaiako urmaela / Laguna de Arkaia Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3246/3346 21

B9A15 Arkaiako urmaela / Laguna de Arkaia Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3246/3346 21

B9A16 Txarakaseko putzua / Charca de Txarakas Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN2943 21

B9A16 Txarakaseko putzua / Charca de Txarakas Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN2943 21

B9A17 Estibalizeko putzua / Charca de Estibaliz Vitoria-Gasteiz (170-III) WN156132 21

B9A17 Estibalizeko putzua / Charca de Estibaliz Vitoria-Gasteiz (170-III) WN156132 21

B9A18 Kortatxoko putzua / Charca de Kortatxo Barrundia (113-I) WN4153 21

B9A18 Kortatxoko putzua / Charca de Kortatxo Barrundia (113-I) WN4153 21

B9A19_(01-02) Laku-Almorazako putzuak / Charcas de Laku-Almoraza (2) Iruraiz-Gauna (113-II) WN4543/4544/4643/4644 21

B9A19_(01-02) Laku-Almorazako putzuak / Charcas de Laku-Almoraza (2) Iruraiz-Gauna (113-II) WN4543/4544/4643/4644 21

B9A20_(01-02) Armentia basoko putzuak / Charcas del Bosque de Armentia (2) Vitoria-Gasteiz (138-I) WN2341 21

B9A20_(01-02) Armentia basoko putzuak / Charcas del Bosque de Armentia (2) Vitoria-Gasteiz (138-I) WN2341 21

B9A21 Zumeltzuko putzua / Charca de Zumelzu Vitoria-Gasteiz (138-I) WN2039 21

B9A21 Zumeltzuko putzua / Charca de Zumelzu Vitoria-Gasteiz (138-I) WN2039 21

B9A22 Subijanako urbegia / Manantial de Subijana Vitoria-Gasteiz (138-I) WN1839 21

B9A22 Subijanako urbegia / Manantial de Subijana Vitoria-Gasteiz (138-I) WN1839 21

B9A23 Villasaconeko putzua / Charca de Villasacon Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2740/2741 21

B9A23 Villasaconeko putzua / Charca de Villasacon Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2740/2741 21

B9A24 Olarizuko urmaela / Balsa de Olarizu Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2741 21

B9A24 Olarizuko urmaela / Balsa de Olarizu Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2741 21

B9A25 Arkauteko putzua / Charca de Arkaute Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3044 21

B9A25 Arkauteko putzua / Charca de Arkaute Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3044 21

B9A26 San Quiliseko putzua / Charca de San Quilis Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2941 21

B9A26 San Quiliseko putzua / Charca de San Quilis Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2941 21

B9A27 Madragoyako putzua / Charca de Madragoya Vitoria-Gasteiz (138-II) WN3042 21

B9A27 Madragoyako putzua / Charca de Madragoya Vitoria-Gasteiz (138-II) WN3042 21

B9A28 Basosteko putzua / Charca de Basoste Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN2942 21

B9A28 Basosteko putzua / Charca de Basoste Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN2942 21

B9A29_(01-02) Zarrutiako putzuak / Charcas de Zarrutia (2) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN2943 21

B9A29_(01-02) Zarrutiako putzuak / Charcas de Zarrutia (2) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN2943 21

B9A30 Arkaiako putzua / Charca de Arcaya Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3043 21

B9A30 Arkaiako putzua / Charca de Arcaya Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3043 21

B9A31 Larratxako putzua / Charca de Larratxo Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3043 21

B9A31 Larratxako putzua / Charca de Larratxo Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3043 21

B9A32_(01-02) Askartzako putzuak / Charcas de Ascarza (2) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3143 21

B9A32_(01-02) Askartzako putzuak / Charcas de Ascarza (2) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3143 21

B9A33_(01-02) Beraziako putzua / Charcas de Berazia (2) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3342 21

B9A33_(01-02) Beraziako putzua / Charcas de Berazia (2) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3342 21

B9A34 Astarretako putzua / Charca de Astarreta Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3343 21

B9A34 Astarretako putzua / Charca de Astarreta Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3343 21

B9A35_(01-05) Mataukuko putzua / Charcas de Matauco (5) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3345/3445/3545 21

B9A35_(01-05) Mataukuko putzua / Charcas de Matauco (5) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3345/3445/3545 21

B9A36 Bolumbideko putzua / Charca de Bolumbide Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3545 21

B9A36 Bolumbideko putzua / Charca de Bolumbide Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3545 21

B9A37 Uripozoko putzua / Charca de Uripozo Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3545 21

B9A37 Uripozoko putzua / Charca de Uripozo Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3545 21

B9A38 Izaraiako putzua / Charca de Izaraia Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3645 21

B9A38 Izaraiako putzua / Charca de Izaraia Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3645 21

B9A39_(01-02) Oreitiako putzuak / Charcas de Oreitia (2) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3545 21

B9A39_(01-02) Oreitiako putzuak / Charcas de Oreitia (2) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3545 21

B9A40_(0-03) Solaundiko putzuak / Charcas de Solaundi (3) Elburgo/Burgelu (112-IV) WN3546/3646 21

B9A40_(0-03) Solaundiko putzuak / Charcas de Solaundi (3) Elburgo/Burgelu (112-IV) WN3546/3646 21

B9A41 Larrinbeko putzua / Charca de Larrimpe Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3344 21

B9A41 Larrinbeko putzua / Charca de Larrimpe Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3344 21

B9A42 Ilarrazako putzua / Charca de Ilarraza Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3345 21

B9A42 Ilarrazako putzua / Charca de Ilarraza Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3345 21

B10A2 Zadorrako gune zingiratsuak / Zonas palustres del Zadorra. Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN2747/2847 21

B10A2 Zadorrako gune zingiratsuak / Zonas palustres del Zadorra. Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN2747/2847 21

B10A3 Bastidako ibar-basoa / Soto de Labastida Labastida/Bastida (170-III) WN1513/1612/1613 25

B10A3 Bastidako ibar-basoa / Soto de Labastida Labastida/Bastida (170-III) WN1513/1612/1613 25

B10A5 El Esperaleko ibarbasoa / Soto de El Esperal Laguardia (203-II) WN3302/3303/3402 25

B10A5 El Esperaleko ibarbasoa / Soto de El Esperal Laguardia (203-II) WN3302/3303/3402 25

B10A6 HuetoAbajoko urmaela / Lagunilla de Hueto-Abajo Vitoria-Gasteiz (112-III) WN1648 21

B10A6 HuetoAbajoko urmaela / Lagunilla de Hueto-Abajo Vitoria-Gasteiz (112-III) WN1648 21

B10A7 Zaiako urtegia Forondan / Embalsamiento del Zaia en Foronda Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2249 21

B10A7 Zaiako urtegia Forondan / Embalsamiento del Zaia en Foronda Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2249 21

B10A8_(01-02) LarraMalapicako lezkadiak / Carrizales de Larrá-Malpica (2) Lanciego/Lantziego. Laguardia, Oyón- Oion (171-III, 204-I) WN4109/4206/4207/4208/4209/4304/4305/4306 25

B10A8_(01-02) LarraMalapicako lezkadiak / Carrizales de Larrá-Malpica (2) Lanciego/Lantziego. Laguardia, Oyón- Oion (171-III, 204-I) WN4109/4206/4207/4208/4209/4304/4305/4306 25

B10A9 Corral Gortazareko hezegunea / Humedal del Corral de Gortazar Laguardia (170-IV) WN3413 25

B10A9 Corral Gortazareko hezegunea / Humedal del Corral de Gortazar Laguardia (170-IV) WN3413 25

B10A10 San Pelayo Arroyoko lezkadiak / Carrizales del Arroyo San Pelayo Labastida/Bastida (170-I) WN1717 25

B10A10 San Pelayo Arroyoko lezkadiak / Carrizales del Arroyo San Pelayo Labastida/Bastida (170-I) WN1717 25

B10A11 Molino Susoko lezkadiak / Carrizales de Molino de Suso Labastida/Bastida (170-I) WN1516 25

B10A11 Molino Susoko lezkadiak / Carrizales de Molino de Suso Labastida/Bastida (170-I) WN1516 25

B10A12(01-02) Saigobako lezkadiak / Carrizales de Saigoba (2) Labastida/Bastida (170-I) WN1516/1517 25

B10A12(01-02) Saigobako lezkadiak / Carrizales de Saigoba (2) Labastida/Bastida (170-I) WN1516/1517 25

DA1_(01-02) Zabalganako parkeko urmaelak / Lagunas en el Parque de Zabalgana (2) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN2344 21

DA1_(01-02) Zabalganako parkeko urmaelak / Lagunas en el Parque de Zabalgana (2) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN2344 21

DA2 Rincon de Gimileoko legar-hobia / Gravera del Rincón de Gimileo Bastida/Labastida (170-III) WN1411/1511/1512 25

DA2 Rincon de Gimileoko legar-hobia / Gravera del Rincón de Gimileo Bastida/Labastida (170-III) WN1411/1511/1512 25

DA3 Cantera Asfaltoko putzua / Charca de la Cantera de Asfalto Peñacerrada-Urizaharra (170-II) WN2720 22

DA3 Cantera Asfaltoko putzua / Charca de la Cantera de Asfalto Peñacerrada-Urizaharra (170-II) WN2720 22

DA4 Minako putzua / Charca de La Mina Peñacerrada-Urizaharra (170-II) WN2820 22

DA4 Minako putzua / Charca de La Mina Peñacerrada-Urizaharra (170-II) WN2820 22

DA5 Cantera de la Fuente de Oroko putzua / Charca Cantera de la Fuente de Oro Zuia (112-I) WN1454 20

DA5 Cantera de la Fuente de Oroko putzua / Charca Cantera de la Fuente de Oro Zuia (112-I) WN1454 20

DA6_(01-02) Monasteriogureneko urmaelak / Balsas de Monasterioguren (2) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2937 21

DA6_(01-02) Monasteriogureneko urmaelak / Balsas de Monasterioguren (2) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2937 21

DA7 La Campako urmaela / Balsa La Campa Kuartango (111-IV) WN0546 20

DA7 La Campako urmaela / Balsa La Campa Kuartango (111-IV) WN0546 20

DA8 Arenazako urmaela / Balsa de Arenaza Arraia-Maeztu (139-I) WN4634 24

DA8 Arenazako urmaela / Balsa de Arenaza Arraia-Maeztu (139-I) WN4634 24

DA9 Nanclareseko harrobiko urmaela / Balsa de la cantera de Nanclares Iruña Oka/Iruña de Oca (138-I) WN1541 21

DA9 Nanclareseko harrobiko urmaela / Balsa de la cantera de Nanclares Iruña Oka/Iruña de Oca (138-I) WN1541 21

DA10 San Miguelosteko putzua / Charca de San Migueloste Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2640 21

DA10 San Miguelosteko putzua / Charca de San Migueloste Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2640 21

DA11 Lasarteko legar-hobiak / Graveras de Lasarte Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2541 21

DA11 Lasarteko legar-hobiak / Graveras de Lasarte Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2541 21

DA12_(01-14) Larraisabel harrobiko putzuak / Charcas de la cantera de Larraisabel (14) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2536/2537/2636/2637 21

DA12_(01-14) Larraisabel harrobiko putzuak / Charcas de la cantera de Larraisabel (14) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2536/2537/2636/2637 21

DA13_(01-03) Gasteiz mendateko putzuak / Charcas del Puerto de Vitoria (3) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2636 21

DA13_(01-03) Gasteiz mendateko putzuak / Charcas del Puerto de Vitoria (3) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2636 21

DA14_(01-02) Larraisabel pabiloiko urmaelak / Balsas del pabellón de Larraisabel (2) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2637 21

DA14_(01-02) Larraisabel pabiloiko urmaelak / Balsas del pabellón de Larraisabel (2) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2637 21

EA2_(01-10) Musitu ibaiko urmaelak / Balsas del río Musitu (10) Arraia-Maeztu (139-I) WN4536/4535/4534 24

EA2_(01-10) Musitu ibaiko urmaelak / Balsas del río Musitu (10) Arraia-Maeztu (139-I) WN4536/4535/4534 24

EA6 Uribarri Ganboako urtegia / Embalse de Ullibarri-Gamboa Arrazua-Ubarrundia, Elburgo/Burgelu, Barrundia (112-II, 112-IV) WN35/3950 21

EA6 Uribarri Ganboako urtegia / Embalse de Ullibarri-Gamboa Arrazua-Ubarrundia, Elburgo/Burgelu, Barrundia (112-II, 112-IV) WN35/3950 21

EA7 Maroñoko presa / Presa de Maroño Ayala/Aiara (86-II) VN9566 13

EA7 Maroñoko presa / Presa de Maroño Ayala/Aiara (86-II) VN9566 13

EA10 Albinako urtegia / Embalse de Albina Legutio, Aramaio (87-IV, 112-II) WN3060/3061 21

EA10 Albinako urtegia / Embalse de Albina Legutio, Aramaio (87-IV, 112-II) WN3060/3061 21

EA11 Santa Engrazia urtegia / Embalse de Urrunaga Legutio, Zigoitia, Otxandio (Bizkaia) (87-IV, 112-II) WN26/25 21

EA11 Santa Engrazia urtegia / Embalse de Urrunaga Legutio, Zigoitia, Otxandio (Bizkaia) (87-IV, 112-II) WN26/25 21

EA12 Olarteko presa / Presa de Olarte Laudio/Llodio (86-II) WN0072 13

EA12 Olarteko presa / Presa de Olarte Laudio/Llodio (86-II) WN0072 13

EA13 Sobroneko urtegia / Embalse de Sobrón Valdegovía/Gaubea (137-I) VN9034 26

EA13 Sobroneko urtegia / Embalse de Sobrón Valdegovía/Gaubea (137-I) VN9034 26

EA14 Bailarako presa / Presa del Valle Labastida/Bastida (170-I) WN1617 25

EA14 Bailarako presa / Presa del Valle Labastida/Bastida (170-I) WN1617 25

EA15 Santa Cruz Kanpezuko arrain hazkuntzako urmaela / Balsa piscícola de Santa Cruz de Campezo Campezo/Kanpezu (139-IV) WN5424/5425 24

EA15 Santa Cruz Kanpezuko arrain hazkuntzako urmaela / Balsa piscícola de Santa Cruz de Campezo Campezo/Kanpezu (139-IV) WN5424/5425 24

EA16 Lezama geltokiko presa

EA16 Lezama geltokiko presa

Presa de la Estación de Lezama Amurrio (86-IV) WN0163 13

Presa de la Estación de Lezama Amurrio (86-IV) WN0163 13

FA1_(01-06) Alegriako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Alegría (6) Alegría-Dulantzi (113-III) WN4144 21

FA1_(01-06) Alegriako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Alegría (6) Alegría-Dulantzi (113-III) WN4144 21

FA5_(01-02) Egiletako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Egileta (2) Alegría-Dulantzi (138-II) WN3839 21

FA5_(01-02) Egiletako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Egileta (2) Alegría-Dulantzi (138-II) WN3839 21

FA7 Erentxungo ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Erentxun Alegría-Dulantzi (138-II) WN3938 21

FA7 Erentxungo ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Erentxun Alegría-Dulantzi (138-II) WN3938 21

FA8_(01-02) Aziluko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Acilu (2) Alegría-Dulantzi, Elburgo/Burgelu (113-III) WN4343 21

FA8_(01-02) Aziluko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Acilu (2) Alegría-Dulantzi, Elburgo/Burgelu (113-III) WN4343 21

FA10_(01-03) Erroitegiko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego de Roitegui (3) Arraia-Maeztu (139-I) WN5137 24

FA10_(01-03) Erroitegiko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego de Roitegui (3) Arraia-Maeztu (139-I) WN5137 24

FA11 Erroetako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego de Onraita Arraia-Maeztu (139-I) WN4838 24

FA11 Erroetako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego de Onraita Arraia-Maeztu (139-I) WN4838 24

FA12_(01-02) Sabandoko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego de Sabando (2) Arraia-Maeztu (139-III) WN 24

FA12_(01-02) Sabandoko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego de Sabando (2) Arraia-Maeztu (139-III) WN 24

FA13_(01-04) Maeztuko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Maeztu (4) Arraia-Maeztu (139-III) WN4432/4431 24

FA13_(01-04) Maeztuko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Maeztu (4) Arraia-Maeztu (139-III) WN4432/4431 24

FA18_(01-03) Apinanizko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego de Apellaniz (3) Arraia-Maeztu (139-III) WN4331 24

FA18_(01-03) Apinanizko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego de Apellaniz (3) Arraia-Maeztu (139-III) WN4331 24

FA21_(01-03) Gordoako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Gordoa (3) Asparrena (113-III) WN4949 21

FA21_(01-03) Gordoako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Gordoa (3) Asparrena (113-III) WN4949 21

FA22 Zuazoko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Zuazo Asparrena (113-III) WN4846 21

FA22 Zuazoko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Zuazo Asparrena (113-III) WN4846 21

FA23_(01-02) Larreako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Larrea (2) Barrundia (113-I) WN4354 21

FA23_(01-02) Larreako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Larrea (2) Barrundia (113-I) WN4354 21

FA25_(01-02) Etxebarri-Urtupiñako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego de Etxebarri-Urtupiña (2) Barrundia (113-III) WN4047 21

FA25_(01-02) Etxebarri-Urtupiñako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego de Etxebarri-Urtupiña (2) Barrundia (113-III) WN4047 21

FA33_(01-07) Herediako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Heredia (7) Barrundia (113-III) WN4547 21

FA33_(01-07) Herediako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Heredia (7) Barrundia (113-III) WN4547 21

FA34 Dalloko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Dallo Barrundia (113-III) WN4446 21

FA34 Dalloko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Dallo Barrundia (113-III) WN4446 21

FA37_(01-02) Añuako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Añua (2) Elburgo/Burgelu (138-II) WN3742 21

FA37_(01-02) Añuako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Añua (2) Elburgo/Burgelu (138-II) WN3742 21

FA38_(01-02) Arbuluko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Arbulo (2) Elburgo/Burgelu (112-IV) WN3647 21

FA38_(01-02) Arbuluko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Arbulo (2) Elburgo/Burgelu (112-IV) WN3647 21

FA40_(01-04) Argomanizko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Argomaniz (4) Elburgo/Burgelu (112-IV) WN3745 21

FA40_(01-04) Argomanizko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Argomaniz (4) Elburgo/Burgelu (112-IV) WN3745 21

FA43_(01-02) Burgeluko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Elburgo (2) Elburgo/Burgelu (112-IV) WN3644 21

FA43_(01-02) Burgeluko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Elburgo (2) Elburgo/Burgelu (112-IV) WN3644 21

FA45_(01-03) Gazetako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Gáceta (3) Elburgo/Burgelu (112-IV) WN3643 21

FA45_(01-03) Gazetako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Gáceta (3) Elburgo/Burgelu (112-IV) WN3643 21

FA48 Ixonako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Hijona Elburgo/Burgelu (138-II) WN3639 21

FA48 Ixonako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Hijona Elburgo/Burgelu (138-II) WN3639 21

FA50 Adanako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Adana Iruraiz-Gauna (139-I) WN4349 21

FA50 Adanako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Adana Iruraiz-Gauna (139-I) WN4349 21

FA51 Alaizako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Alaiza Iruraiz-Gauna (139-I) WN4740 21

FA51 Alaizako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Alaiza Iruraiz-Gauna (139-I) WN4740 21

FA52_(01-02) Arrietako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Arrieta (2) Iruraiz-Gauna (113-III) WN4244 21

FA52_(01-02) Arrietako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Arrieta (2) Iruraiz-Gauna (113-III) WN4244 21

FA54_(01-02) Ezkerekotxako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Ezkerekotxa (2) Iruraiz-Gauna (113-III) WN4443 21

FA54_(01-02) Ezkerekotxako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Ezkerekotxa (2) Iruraiz-Gauna (113-III) WN4443 21

FA56_(01-03) Gaunako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Gauna (3) Iruraiz-Gauna (139-I) WN4140 21

FA56_(01-03) Gaunako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Gauna (3) Iruraiz-Gauna (139-I) WN4140 21

FA59 Gazeoko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Gazeo Iruraiz-Gauna (113-III) WN4643 21

FA59 Gazeoko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Gazeo Iruraiz-Gauna (113-III) WN4643 21

FA60 Gereñuko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego de Guereñu Iruraiz-Gauna (139-I) WN4539 21

FA60 Gereñuko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego de Guereñu Iruraiz-Gauna (139-I) WN4539 21

FA61 Langarikako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Langarica Iruraiz-Gauna (113-III) WN4742 21

FA61 Langarikako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Langarica Iruraiz-Gauna (113-III) WN4742 21

FA62 Mandaitako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Montevite Iruña Oka/Iruña de Oca (137-II) WN1040 21

FA62 Mandaitako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Montevite Iruña Oka/Iruña de Oca (137-II) WN1040 21

FA63 Trokonizeko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Troconiz Iruraiz-Gauna (138-II) WN3540 21

FA63 Trokonizeko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Troconiz Iruraiz-Gauna (138-II) WN3540 21

FA65 Alzedoko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Alcedo Erriberagoitia/Ribera Alta (137-II) VN9837 19

FA65 Alzedoko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Alcedo Erriberagoitia/Ribera Alta (137-II) VN9837 19

FA66 Tuyoko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Tuyo Erriberagoitia/Ribera Alta (138-I) WN1237 21

FA66 Tuyoko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Tuyo Erriberagoitia/Ribera Alta (138-I) WN1237 21

FA67 Alaitzako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Alaizamadura Salvatierra/Agurain (139-I) WN4842 21

FA67 Alaitzako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Alaizamadura Salvatierra/Agurain (139-I) WN4842 21

FA68_(01-02) Aguraingo ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Salvatierra/Agurain (2) Salvatierra/Agurain (113-III) WN4944 21

FA68_(01-02) Aguraingo ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Salvatierra/Agurain (2) Salvatierra/Agurain (113-III) WN4944 21

FA70 Egilazko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Eguilaz San Millán/Donemiliaga (113-IV) WN5445 21

FA70 Egilazko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Eguilaz San Millán/Donemiliaga (113-IV) WN5445 21

FA71 Luzuriagako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Luzuriaga San Millán/Donemiliaga (113-III) WN5048 21

FA71 Luzuriagako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Luzuriaga San Millán/Donemiliaga (113-III) WN5048 21

FA72 Malterzioko ureztaketarako urmaela (La Madura) / Balsa de Riego en Maltercio (La Madura) San Millán/Donemiliaga (113-III) WN5245 21

FA72 Malterzioko ureztaketarako urmaela (La Madura) / Balsa de Riego en Maltercio (La Madura) San Millán/Donemiliaga (113-III) WN5245 21

FA73_(01-02) Narbaxako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Narvaja (2) San Millán/Donemiliaga (113-III) WN4753 21

FA73_(01-02) Narbaxako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Narvaja (2) San Millán/Donemiliaga (113-III) WN4753 21

FA75_(01-02) Erdoñanako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Ordoñana (2) San Millán/Donemiliaga (113-III) WN5147 21

FA75_(01-02) Erdoñanako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Ordoñana (2) San Millán/Donemiliaga (113-III) WN5147 21

FA77 Bikuñako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Bikuña San Millán/Donemiliaga (113-IV) WN5344 21

FA77 Bikuñako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Bikuña San Millán/Donemiliaga (113-IV) WN5344 21

FA78 Aldako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego de Alda Harana/Valle de Arana (139-II) WN5334 24

FA78 Aldako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego de Alda Harana/Valle de Arana (139-II) WN5334 24

FA79_(01-02) Done Bikendi Haranako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego de San Vicente de Arana (2) Harana/Valle de Arana (139-II) WN5334 24

FA79_(01-02) Done Bikendi Haranako ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego de San Vicente de Arana (2) Harana/Valle de Arana (139-II) WN5334 24

FA81 Uribarri-Haranako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego de Ullibarri Arana Harana/Valle de Arana (139-II) WN5535 24

FA81 Uribarri-Haranako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego de Ullibarri Arana Harana/Valle de Arana (139-II) WN5535 24

FA82_(01-03) Aberasturiko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Aberasturi (3) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN3439 21

FA82_(01-03) Aberasturiko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Aberasturi (3) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN3439 21

FA83 Arkaiako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Arcaia Vitoria-Gasteiz (138-II) WN3041 21

FA83 Arkaiako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Arcaia Vitoria-Gasteiz (138-II) WN3041 21

FA85 Castilloko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Castillo Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2738 21

FA85 Castilloko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Castillo Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2738 21

FA86 Zerioko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Cerio Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3344 21

FA86 Zerioko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Cerio Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3344 21

FA87_(01-03) Lubianoko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Lubiano (3) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3448 21

FA87_(01-03) Lubianoko ureztaketarako urmaelak / Balsas de Riego en Lubiano (3) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3448 21

FA91_(01-03) Oreitiako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Oreitia (3) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3644 21

FA91_(01-03) Oreitiako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Oreitia (3) Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3644 21

FA94 Uribarri Nagusiko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Ullibarri de los Olleros Vitoria-Gasteiz (138-II) WN3137 21

FA94 Uribarri Nagusiko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Ullibarri de los Olleros Vitoria-Gasteiz (138-II) WN3137 21

FA95 Uribarri Dibinako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Ullivarri-Viña Vitoria-Gasteiz (112-III) WN1947 21

FA95 Uribarri Dibinako ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Ullivarri-Viña Vitoria-Gasteiz (112-III) WN1947 21

FA96 Zuazo Gasteizeko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Zuazo de Vitoria Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2343 21

FA96 Zuazo Gasteizeko ureztaketarako urmaela / Balsa de Riego en Zuazo de Vitoria Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2343 21

FA98 Iturriotzeko urtegia / Embalse de Iturrioz Arraia-Maeztu (139-I) WN4838 24

FA98 Iturriotzeko urtegia / Embalse de Iturrioz Arraia-Maeztu (139-I) WN4838 24

FA99 Berabiletako urtegia / Embalse Verabileta Arraia-Maeztu (139-I) WN4738 24

FA99 Berabiletako urtegia / Embalse Verabileta Arraia-Maeztu (139-I) WN4738 24

FA100 Marietako aintziratxoa / Lagunilla de Marieta Barrundia (112-IV) WN3752 21

FA100 Marietako aintziratxoa / Lagunilla de Marieta Barrundia (112-IV) WN3752 21

FA101_(01-02) Uribarri Nagusiko ureztaketarako urmaela / Balsas de riego en Ullibarri de los Olleros (2) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN3038 21

FA101_(01-02) Uribarri Nagusiko ureztaketarako urmaela / Balsas de riego en Ullibarri de los Olleros (2) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN3038 21

FA102 Pipaoneko urmaela / Balsa de Pipaón Lagrán (170-II) WN2817 22

FA102 Pipaoneko urmaela / Balsa de Pipaón Lagrán (170-II) WN2817 22

FA103 Andolluko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Andollu Vitoria-Gasteiz (138-II) WN3541 21

FA103 Andolluko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Andollu Vitoria-Gasteiz (138-II) WN3541 21

FA104 Bajauriko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Bajauri Lagrán (170-II) WN3622 22

FA104 Bajauriko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Bajauri Lagrán (170-II) WN3622 22

FA105 Barroneko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Barrón Erriberagoitia/Ribera Alta (111-IV) WN0043 19

FA105 Barroneko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Barrón Erriberagoitia/Ribera Alta (111-IV) WN0043 19

FA106 San Bartolomeko putzua / Charca de San Bartolomé Laguardia (170-IV) WN3314 25

FA106 San Bartolomeko putzua / Charca de San Bartolomé Laguardia (170-IV) WN3314 25

FA107 Torre de Oñako urmaela / Balsa de la Torre de Oña Laguardia (170-IV) WN3312 25

FA107 Torre de Oñako urmaela / Balsa de la Torre de Oña Laguardia (170-IV) WN3312 25

FA108 Paganoseko urmaela / Balsa de Páganos Laguardia (170-IV) WN3112 25

FA108 Paganoseko urmaela / Balsa de Páganos Laguardia (170-IV) WN3112 25

FA109 Pozo Monteko urmaela / Balsa de Pozo Monte Erriberagoitia/Ribera Alta (137-II) WN1134 21

FA109 Pozo Monteko urmaela / Balsa de Pozo Monte Erriberagoitia/Ribera Alta (137-II) WN1134 21

FA110 Molino de Tuyoko urmaela / Balsa del Molino de Tuyo Erriberagoitia/Ribera Alta (137-II, 138-I) WN1236 21

FA110 Molino de Tuyoko urmaela / Balsa del Molino de Tuyo Erriberagoitia/Ribera Alta (137-II, 138-I) WN1236 21

FA111_(01-02) Virgala Mayorko urmaelak / Balsas de Vírgala Mayor (2) Arraia-Maeztu (139-III) WN4232 24

FA111_(01-02) Virgala Mayorko urmaelak / Balsas de Vírgala Mayor (2) Arraia-Maeztu (139-III) WN4232 24

FA112 Orbisoko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Orbiso Campezo/Kanpezu (139-IV) WN5528 24

FA112 Orbisoko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Orbiso Campezo/Kanpezu (139-IV) WN5528 24

FA114_(01-02) Las Balsaseko cunea / Zona de Las Balsas (2) Iruraiz-Gauna (139-I) WN4641 21

FA114_(01-02) Las Balsaseko cunea / Zona de Las Balsas (2) Iruraiz-Gauna (139-I) WN4641 21

FA115 Arangizeko urmaela / Balsa de Arangiz Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2348 21

FA115 Arangizeko urmaela / Balsa de Arangiz Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2348 21

FA116 Onraitajo urmaela-putzua / Balsa-charca de Onraita Arraia-Maeztu (139-I) WN4938 24

FA116 Onraitajo urmaela-putzua / Balsa-charca de Onraita Arraia-Maeztu (139-I) WN4938 24

FA117 Txintxetruko ureztaketarako urmaelak / Balsa de riego de Txintxetru San Millán/Donemiliaga (139-I) WN4542 21

FA117 Txintxetruko ureztaketarako urmaelak / Balsa de riego de Txintxetru San Millán/Donemiliaga (139-I) WN4542 21

FA118_(01-02) Angostinako ureztaketarako urmaelak / Balsas de riego de Angostina (2) Bernedo (171-I) WN4320/4421 24

FA118_(01-02) Angostinako ureztaketarako urmaelak / Balsas de riego de Angostina (2) Bernedo (171-I) WN4320/4421 24

FA119 Lagraneko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Lagrán Lagrán (170-II) WN3118 24

FA119 Lagraneko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Lagrán Lagrán (170-II) WN3118 24

FA120 Zuazo de San Millaneko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Zuazo de San Millan Barrundia, Salvatierra/Agurain (113-III) WN4645/4646 21

FA120 Zuazo de San Millaneko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Zuazo de San Millan Barrundia, Salvatierra/Agurain (113-III) WN4645/4646 21

FA121 Azpuruko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Azpuru San Millán/Donemiliaga (113-I) WN4553 21

FA121 Azpuruko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Azpuru San Millán/Donemiliaga (113-I) WN4553 21

FA122 Añuako ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Añua Elburgo/Burgelu (112-IV, 138-II) WN3642 21

FA122 Añuako ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Añua Elburgo/Burgelu (112-IV, 138-II) WN3642 21

FA123 Quilchaho basoko urmaela / Balsa del monte Quilchano Elburgo/Burgelu (113-III) WN3946 21

FA123 Quilchaho basoko urmaela / Balsa del monte Quilchano Elburgo/Burgelu (113-III) WN3946 21

FA124 Taulako urmaela / Balsa de Taula Labastida/Bastida (170-I) WN1421 25

FA124 Taulako urmaela / Balsa de Taula Labastida/Bastida (170-I) WN1421 25

FA125 Uribarriko urmaela / Balsa de Ullibarri San Millán/Donemiliaga (139-I) WN4438 21

FA125 Uribarriko urmaela / Balsa de Ullibarri San Millán/Donemiliaga (139-I) WN4438 21

FA126 Bikuñako ureztaketarako urmaela / Balsita de riego de Bikuña San Millán/Donemiliaga (113-IV) WN5445 21

FA126 Bikuñako ureztaketarako urmaela / Balsita de riego de Bikuña San Millán/Donemiliaga (113-IV) WN5445 21

FA127 Iturrieta baserriko urmaela / Balsa Granja de Iturrieta Entzia-Iturrieta Partzuergoa / Parzonería Entzia-Iturrieta (139-II) WN5338 24

FA127 Iturrieta baserriko urmaela / Balsa Granja de Iturrieta Entzia-Iturrieta Partzuergoa / Parzonería Entzia-Iturrieta (139-II) WN5338 24

FA128 Ibisateko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Ibisate Arraia-Maeztu (139-I) WN4835

FA128 Ibisateko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Ibisate Arraia-Maeztu (139-I) WN4835

FA129 Bernedoko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Bernedo Bernedo (171-I) WN4121 24

FA129 Bernedoko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Bernedo Bernedo (171-I) WN4121 24

FA130 Navarreteko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Navarrete Bernedo (171-I) WN4021 24

FA130 Navarreteko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Navarrete Bernedo (171-I) WN4021 24

FA131 Villaverdeko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Villaverde Lagrán (170-II) WN3618 24

FA131 Villaverdeko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Villaverde Lagrán (170-II) WN3618 24

FA132 Lagraneko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Lagrán Lagrán (170-II) WN3218 24

FA132 Lagraneko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Lagrán Lagrán (170-II) WN3218 24

FA133_(01-02) Lozako ureztaketarako urmaela / Balsas de riego de Loza (2) Peñacerrada-Urizaharra, Salvatierra/Agurain (113-III, 170-I/II) WN2521/2522/5042/5043 21

FA133_(01-02) Lozako ureztaketarako urmaela / Balsas de riego de Loza (2) Peñacerrada-Urizaharra, Salvatierra/Agurain (113-III, 170-I/II) WN2521/2522/5042/5043 21

FA134 Navacerradako ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Navacerrada Peñacerrada-Urizaharra (170-I) WN2423 21

FA134 Navacerradako ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Navacerrada Peñacerrada-Urizaharra (170-I) WN2423 21

FA135_(01-02) Ocioko ureztaketarako urmaela / Balsas de riego de Ocio (2) Zambrana (170-I) WN1222/1521 22

FA135_(01-02) Ocioko ureztaketarako urmaela / Balsas de riego de Ocio (2) Zambrana (170-I) WN1222/1521 22

FA136 Yecorako ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Yécora Yécora/Iekora (171-III) WN4412 25

FA136 Yecorako ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Yécora Yécora/Iekora (171-III) WN4412 25

FA137_(01-02) Oioneko ureztaketarako urmaela /Balsas de riego en Oyón (2) Oyón-Oion (171-III, 204-I) WN4405/4408 25

FA137_(01-02) Oioneko ureztaketarako urmaela /Balsas de riego en Oyón (2) Oyón-Oion (171-III, 204-I) WN4405/4408 25

FA138 Baños de Ebroko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego en Baños de Ebro Baños de Ebro/Mañueta (170-IV) WN2707 25

FA138 Baños de Ebroko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego en Baños de Ebro Baños de Ebro/Mañueta (170-IV) WN2707 25

FA139 Las Mugaseko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Las Mugas Baños de Ebro/Mañueta (170-III) WN2509 25

FA139 Las Mugaseko ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Las Mugas Baños de Ebro/Mañueta (170-III) WN2509 25

FA140 Lapuebla de Labarcako ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Lapuebla de Labarca Lapuebla de Labarca (170-IV, 203-II) WN3405 25

FA140 Lapuebla de Labarcako ureztaketarako urmaela / Balsa de riego de Lapuebla de Labarca Lapuebla de Labarca (170-IV, 203-II) WN3405 25

FA141 Arkauteko urmaela / Balsilla de Arkaute Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3044 21

FA141 Arkauteko urmaela / Balsilla de Arkaute Vitoria-Gasteiz (112-IV) WN3044 21

FA142_(01-02) Santa Cruz Kanpezuko ureztaketarako urmaela / Balsas de riego de Santa Cruz de Campezo (2) Campezo/Kanpezu (139-III/IV) WN5125/5126/5625 24

FA142_(01-02) Santa Cruz Kanpezuko ureztaketarako urmaela / Balsas de riego de Santa Cruz de Campezo (2) Campezo/Kanpezu (139-III/IV) WN5125/5126/5625 24

FA143 Mandojanako urmaela / Balsa de Mandojana Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2049 21

FA143 Mandojanako urmaela / Balsa de Mandojana Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2049 21

FA144 Etxebarri Viñako urmaela / Balsilla de Etxebarri-Viña Zigoitia (112-III) WN2351/2451 21

FA144 Etxebarri Viñako urmaela / Balsilla de Etxebarri-Viña Zigoitia (112-III) WN2351/2451 21

FA145 Arkamo Parkineko putzua / Pozo Parking de Arkamo Valdegovía/Gaubea (111-IV) VN9948 20

FA145 Arkamo Parkineko putzua / Pozo Parking de Arkamo Valdegovía/Gaubea (111-IV) VN9948 20

FA146 Mantibleko urmaela / Balsa de Mantible Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2538 21

FA146 Mantibleko urmaela / Balsa de Mantible Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2538 21

FA147 Eskibelko urmaela / Balsa de Eskibel Vitoria-Gasteiz (138-I) WN2239 21

FA147 Eskibelko urmaela / Balsa de Eskibel Vitoria-Gasteiz (138-I) WN2239 21

GA1 Oleta baserriko urmaela / Balsa-granja de Oleta Aramaio (87-IV) WN3066 21

GA1 Oleta baserriko urmaela / Balsa-granja de Oleta Aramaio (87-IV) WN3066 21

GA2_(01-08) Entziako ganaduarentzako urmaelak / Balsas-granja de ganado Sierra Entzia (8) Entzia-Iturrieta Partzuergoa / Parzonería Entzia-Iturrieta (113-IV, 139-II) WN5844/5642 24

GA2_(01-08) Entziako ganaduarentzako urmaelak / Balsas-granja de ganado Sierra Entzia (8) Entzia-Iturrieta Partzuergoa / Parzonería Entzia-Iturrieta (113-IV, 139-II) WN5844/5642 24

GA3 San Lorentzo mendiko urmaela / Balsa del Monte San Lorenzo Ayala/Aiara (86-III) VN8768 14

GA3 San Lorentzo mendiko urmaela / Balsa del Monte San Lorenzo Ayala/Aiara (86-III) VN8768 14

GA4 Atxarteko urmaelak / Balsas de Atxarte Barrundia (113-III) WN4648 21

GA4 Atxarteko urmaelak / Balsas de Atxarte Barrundia (113-III) WN4648 21

GA5 Buruagako urmaelak / Balsas de Buruaga Zigoitia (112-I) WN2455/2556 21

GA5 Buruagako urmaelak / Balsas de Buruaga Zigoitia (112-I) WN2455/2556 21

GA6 Etxabarri Dibiñako urmaela / Balsas de Etxabarri-Ibiña Zigoitia (112-I) WN2352 21

GA6 Etxabarri Dibiñako urmaela / Balsas de Etxabarri-Ibiña Zigoitia (112-I) WN2352 21

GA7_(01-20) Badaiako ganaduarentzako urmaelak / Balsas de ganado Sierra Badaia (20) Kuartango (111-IV, 112-III) WN1145/0949/1048 20

GA7_(01-20) Badaiako ganaduarentzako urmaelak / Balsas de ganado Sierra Badaia (20) Kuartango (111-IV, 112-III) WN1145/0949/1048 20

GA8_(01-10) Gibijoko ganaduarentzako urmaelak / Balsas de Ganado Sierra Gibijo (10) Kuartango (111-IV) WN0151/

GA8_(01-10) Gibijoko ganaduarentzako urmaelak / Balsas de Ganado Sierra Gibijo (10) Kuartango (111-IV) WN0151/

0152/0252/0351/0551 13,20

0152/0252/0351/0551 13,20

GA9_(01-24) Arkamoko ganaduarentzako urmaelak / Balsas de Ganado Sierra Arkamo (24) Erriberagoitia/Ribera Alta (111-IV) WN0047/

GA9_(01-24) Arkamoko ganaduarentzako urmaelak / Balsas de Ganado Sierra Arkamo (24) Erriberagoitia/Ribera Alta (111-IV) WN0047/

0146/0346/0045/0245 19,20

0146/0346/0045/0245 19,20

GA10 Gujuliko urmael erretena / Balsa regata de Gujuli Urkabustaiz (111-II) WN0758 13

GA10 Gujuliko urmael erretena / Balsa regata de Gujuli Urkabustaiz (111-II) WN0758 13

GA12 Untzagako urmaelak / Balsas de Unzá Urkabustaiz (111-II) WN0358/0357/0355 13

GA12 Untzagako urmaelak / Balsas de Unzá Urkabustaiz (111-II) WN0358/0357/0355 13

GA13 Cotillo sakaneko urmaela / Balsas del Barranco Cotillo Valdegovía/Gaubea (110-IV) VN8249 19

GA13 Cotillo sakaneko urmaela / Balsas del Barranco Cotillo Valdegovía/Gaubea (110-IV) VN8249 19

GA14 Bovedako urmaela / Balsa de Bóveda Valdegovía/Gaubea (110-IV) VN8350 19

GA14 Bovedako urmaela / Balsa de Bóveda Valdegovía/Gaubea (110-IV) VN8350 19

GA15 Fuente Revillako urmaela / Balsa de Fuente Revilla Valdegovía/Gaubea (110-IV) VN8353 19

GA15 Fuente Revillako urmaela / Balsa de Fuente Revilla Valdegovía/Gaubea (110-IV) VN8353 19

GA17_(01-08) Huetoko urmaelak / Balsas de Hueto (8) Vitoria-Gasteiz (112-III) WN1348/1447/1347/1345

GA17_(01-08) Huetoko urmaelak / Balsas de Hueto (8) Vitoria-Gasteiz (112-III) WN1348/1447/1347/1345

GA18_(01-12) Salbada mendizerrako putzuak / Charcas de Sierra Salvada (12) Ayala/Aiara, Urduña/Orduña (86-II) VN9162 13, 14

GA18_(01-12) Salbada mendizerrako putzuak / Charcas de Sierra Salvada (12) Ayala/Aiara, Urduña/Orduña (86-II) VN9162 13, 14

GA19_(01-04) Uzkianoko putzuak / Charcas de Uzkiano (4) Urkabustaiz, Amurrio, Urduña/Orduña * (86-IV, 111-II) WN0360/0460/0461 13

GA19_(01-04) Uzkianoko putzuak / Charcas de Uzkiano (4) Urkabustaiz, Amurrio, Urduña/Orduña * (86-IV, 111-II) WN0360/0460/0461 13

GA20_(01-02) Arbicitako urmaelak / Balsas de Arbicita (2) Urkabustaiz (111-II) WN0355/0455 13

GA20_(01-02) Arbicitako urmaelak / Balsas de Arbicita (2) Urkabustaiz (111-II) WN0355/0455 13

GA21 Nuevo putzua / Pozo Nuevo Urkabustaiz (111-II) WN0556 13

GA21 Nuevo putzua / Pozo Nuevo Urkabustaiz (111-II) WN0556 13

GA22 Las Roturaseko urmaela / Balsa de Las Roturas Valdegovía/Gaubea (111-III) VN9646 19

GA22 Las Roturaseko urmaela / Balsa de Las Roturas Valdegovía/Gaubea (111-III) VN9646 19

GA23 Piñalejoko urmaela / Balsa del Pinalejo Valdegovía/Gaubea (111-III) VN9149 19

GA23 Piñalejoko urmaela / Balsa del Pinalejo Valdegovía/Gaubea (111-III) VN9149 19

GA24 Peñaltako urmaela / Balsa de Peñalta Valdegovía/Gaubea (111-III) VN9250 19

GA24 Peñaltako urmaela / Balsa de Peñalta Valdegovía/Gaubea (111-III) VN9250 19

GA25 Lagunoseko putzua / Charca de Lagunos Valdegovía/Gaubea (111-I) VN8753/8853 19

GA25 Lagunoseko putzua / Charca de Lagunos Valdegovía/Gaubea (111-I) VN8753/8853 19

GA26 Quintanillako urmaela / Balsa de Quintanilla Valdegovía/Gaubea (111-I) VN8552 19

GA26 Quintanillako urmaela / Balsa de Quintanilla Valdegovía/Gaubea (111-I) VN8552 19

GA27 Royo putzua / Pozo Royo Valdegovía/Gaubea (110-II) VN8254 19

GA27 Royo putzua / Pozo Royo Valdegovía/Gaubea (110-II) VN8254 19

GA28 Aranbaltzeko urmaela / Balsa de Aranbaltz San Millán/Donemiliaga (113-III) WN4749 21

GA28 Aranbaltzeko urmaela / Balsa de Aranbaltz San Millán/Donemiliaga (113-III) WN4749 21

GA29 Bardaraneko urmaela / Balsa de Bardaran Iruña Oka/Iruña de Oca (112-III) WN1445 21

GA29 Bardaraneko urmaela / Balsa de Bardaran Iruña Oka/Iruña de Oca (112-III) WN1445 21

GA30 Osmako urmaela / Balsilla de Osma Valdegovía/Gaubea (111-III) VN9749 19

GA30 Osmako urmaela / Balsilla de Osma Valdegovía/Gaubea (111-III) VN9749 19

GA31 Kazikuletako putzua / Charca de Kazikuleta Vitoria-Gasteiz (112-III) WN1849 21

GA31 Kazikuletako putzua / Charca de Kazikuleta Vitoria-Gasteiz (112-III) WN1849 21

GA32 Turbio putzua / Pozo Turbio Amurrio (86-IV) WN0261 13

GA32 Turbio putzua / Pozo Turbio Amurrio (86-IV) WN0261 13

GA33 Gurbistako putzua / Charca de Gurbista Amurrio (86-IV) WN0362 13

GA33 Gurbistako putzua / Charca de Gurbista Amurrio (86-IV) WN0362 13

GA34 Biguri Putzua / Pozo Biguri Amurrio (86-IV) WN0266 13

GA34 Biguri Putzua / Pozo Biguri Amurrio (86-IV) WN0266 13

GA35_(01-04) Ledania de Lunako putzuak / Charcas de la Ledanía de Luna (4) Kuartango (111-IV) WN0150/0151/0251 20

GA35_(01-04) Ledania de Lunako putzuak / Charcas de la Ledanía de Luna (4) Kuartango (111-IV) WN0150/0151/0251 20

GA36 Delikako urmaela / Balsa de Delira Amurrio (111-II) WN0058 13

GA36 Delikako urmaela / Balsa de Delira Amurrio (111-II) WN0058 13

GA37 Esquina Abajoko putzua / Charca de Esquina Abajo Ayala/Aiara (86-I) VN9670 13

GA37 Esquina Abajoko putzua / Charca de Esquina Abajo Ayala/Aiara (86-I) VN9670 13

GA38 Tejera de Menoioko putzua / Charca de la Tejera de Menoio Ayala/Aiara (86-III) VN9368 13

GA38 Tejera de Menoioko putzua / Charca de la Tejera de Menoio Ayala/Aiara (86-III) VN9368 13

GA39_(01-02) Iturrieta Basoko putzuak / Charcas de los Montes de Iturrieta (2) Entzia-Iturrieta Partzuergoa / Parzonería Entzia-Iturrieta (139-II) WN5437 24

GA39_(01-02) Iturrieta Basoko putzuak / Charcas de los Montes de Iturrieta (2) Entzia-Iturrieta Partzuergoa / Parzonería Entzia-Iturrieta (139-II) WN5437 24

GA40 Tobillaseko putzuak / Charca de Tobillas Valdegovía/Gaubea (111-III) VN8548 19

GA40 Tobillaseko putzuak / Charca de Tobillas Valdegovía/Gaubea (111-III) VN8548 19

GA41 Estacubilko/Madariako putzua / Charca de Estacubil / Madaria Ayala/Aiara (86-III) VN9265 13

GA41 Estacubilko/Madariako putzua / Charca de Estacubil / Madaria Ayala/Aiara (86-III) VN9265 13

GA42_(01-04)1 Tuyo mendizerrako putzuak / Charcas de la Sierra de Tuyo (4) Iruña Oka/Iruña de Oca (138-I, 137-II) WN0939/1239/1338 21

GA42_(01-04)1 Tuyo mendizerrako putzuak / Charcas de la Sierra de Tuyo (4) Iruña Oka/Iruña de Oca (138-I, 137-II) WN0939/1239/1338 21

GA43 La Ultima putzua / Charca La Última Ribera Baja/Erribera Beitia (137-II) WN0941 20

GA43 La Ultima putzua / Charca La Última Ribera Baja/Erribera Beitia (137-II) WN0941 20

GA44_(01-03) Atalaiako mendizerrako putzuak / Charcas de la Sierra de la Atalaya (3) Ribera Baja/Erribera Beitia (137-II) WN0338/0339/0439 20

GA44_(01-03) Atalaiako mendizerrako putzuak / Charcas de la Sierra de la Atalaya (3) Ribera Baja/Erribera Beitia (137-II) WN0338/0339/0439 20

GA45_(01-02) Basquiñuelas mendizerrako putzuak / Charcas de la Sierra de Basquiñuelas (2) Ribera Baja/Erribera Beitia (137-II) WN0541/0640 20

GA45_(01-02) Basquiñuelas mendizerrako putzuak / Charcas de la Sierra de Basquiñuelas (2) Ribera Baja/Erribera Beitia (137-II) WN0541/0640 20

GA46 Agiturriko hezegunea / Humedal de Agiturri Kuartango (111-II) WN0252 20

GA46 Agiturriko hezegunea / Humedal de Agiturri Kuartango (111-II) WN0252 20

GA47_(01-02) Hereña mendizerrako putzuak / Charcas de la Sierra de Hereña (2) Ribera Baja/Erribera Beitia (137-II) WN0935/0836 20

GA47_(01-02) Hereña mendizerrako putzuak / Charcas de la Sierra de Hereña (2) Ribera Baja/Erribera Beitia (137-II) WN0935/0836 20

GA48 Barrerako putzua (Montevite) / Charca de La Barrera (Montevite) Iruña Oka/Iruña de Oca (137-II) WN1141 21

GA48 Barrerako putzua (Montevite) / Charca de La Barrera (Montevite) Iruña Oka/Iruña de Oca (137-II) WN1141 21

GA49_(0-02)1 Manzuruturriko putzuak / Charcas de Manzuruturri (2) Arraia-Maeztu (139-I) WN5038 24

GA49_(0-02)1 Manzuruturriko putzuak / Charcas de Manzuruturri (2) Arraia-Maeztu (139-I) WN5038 24

GA50 Lacetako putzua / Charca de Láceta Arraia-Maeztu (139-I) WN4838 24

GA50 Lacetako putzua / Charca de Láceta Arraia-Maeztu (139-I) WN4838 24

GA51 Cuadrado de Roitegiko putzua / Pozo Cuadrado de Roitegi Arraia-Maeztu (139-I) WN5039 24

GA51 Cuadrado de Roitegiko putzua / Pozo Cuadrado de Roitegi Arraia-Maeztu (139-I) WN5039 24

GA52 Domaikako urmaela / Balsa de Domaikia Zuia (112-I) WN1552 20

GA52 Domaikako urmaela / Balsa de Domaikia Zuia (112-I) WN1552 20

GA53_(01-03) Sierra de Codeseko putzuak / Charcas de la Sierra de Codes (3) Campezo/Kanpezu (171-I) WN5122/5222/5223 24

GA53_(01-03) Sierra de Codeseko putzuak / Charcas de la Sierra de Codes (3) Campezo/Kanpezu (171-I) WN5122/5222/5223 24

GA54 Santa Luciako putzua / Charca de Santa Lucía Campezo/Kanpezu (139-IV) WN5528 24

GA54 Santa Luciako putzua / Charca de Santa Lucía Campezo/Kanpezu (139-IV) WN5528 24

GA55 Las Liendreseko putzua / Charca de Las Liendres Campezo/Kanpezu (139-III) WN4825 24

GA55 Las Liendreseko putzua / Charca de Las Liendres Campezo/Kanpezu (139-III) WN4825 24

GA56 Calzadako putzua / Charca de La Calzada Campezo/Kanpezu (139-III) WN5229 24

GA56 Calzadako putzua / Charca de La Calzada Campezo/Kanpezu (139-III) WN5229 24

GA57_(01-04) Marindako urmaelak / Balsas de Marinda (4) Kuartango (111-IV) WN0447/0448 20

GA57_(01-04) Marindako urmaelak / Balsas de Marinda (4) Kuartango (111-IV) WN0447/0448 20

GA58 Urrutxagako putzua / Charca de Urrutxaga Vitoria-Gasteiz (112-III) WN1950 21

GA58 Urrutxagako putzua / Charca de Urrutxaga Vitoria-Gasteiz (112-III) WN1950 21

GA59 Urkimaituko putzua / Charca de Urkimaitu Zuia (112-III) WN1551 20

GA59 Urkimaituko putzua / Charca de Urkimaitu Zuia (112-III) WN1551 20

GA60 Arrikrutzeko putzua / Charca de Arrikrutz Vitoria-Gasteiz (112-III) WN1549 21

GA60 Arrikrutzeko putzua / Charca de Arrikrutz Vitoria-Gasteiz (112-III) WN1549 21

GA61 Bilintxineko putzua / Charca de Bilintxin Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2050 21

GA61 Bilintxineko putzua / Charca de Bilintxin Vitoria-Gasteiz (112-III) WN2050 21

GA62_(01-02) Gibeldako urmaelak / Balsas de Gibelda (2) Barrundia (113-I) WN3952/4052 21

GA62_(01-02) Gibeldako urmaelak / Balsas de Gibelda (2) Barrundia (113-I) WN3952/4052 21

GA63 Kostuia putzua / Pozo Kostuia Iruña Oka/Iruña de Oca (112-III) WN1544 21

GA63 Kostuia putzua / Pozo Kostuia Iruña Oka/Iruña de Oca (112-III) WN1544 21

GA64 Los Cerezoseko putzua / Charca de Los Cerezos Kuartango (111-IV) WN0945 20

GA64 Los Cerezoseko putzua / Charca de Los Cerezos Kuartango (111-IV) WN0945 20

GA65 Ziarteko putzua / Charca de Ziarte Vitoria-Gasteiz (112-III) WN1549 21

GA65 Ziarteko putzua / Charca de Ziarte Vitoria-Gasteiz (112-III) WN1549 21

GA66 Las Campaseko putzua / Charca de Las Campas Kuartango (111-IV) WN0947 20

GA66 Las Campaseko putzua / Charca de Las Campas Kuartango (111-IV) WN0947 20

GA67 Iturburua Gainako putzua / Charca de Iturburua Gaina Harana/Valle de Arana (139-IV) WN5433 24

GA67 Iturburua Gainako putzua / Charca de Iturburua Gaina Harana/Valle de Arana (139-IV) WN5433 24

GA68 Arburoko Putzua / Charca de Arburo Harana/Valle de Arana (139-II) WN5534 24

GA68 Arburoko Putzua / Charca de Arburo Harana/Valle de Arana (139-II) WN5534 24

GA69 Endikako putzua / Charca de Endika Kuartango (111-II) WN1052 20

GA69 Endikako putzua / Charca de Endika Kuartango (111-II) WN1052 20

GA70 Jocanoko putzua / Charca de Jócano Kuartango (111-IV) WN0646 20

GA70 Jocanoko putzua / Charca de Jócano Kuartango (111-IV) WN0646 20

GA71_(01-02) Menoioko putzuak / Charcas de Menoio (2) Ayala/Aiara (86-III) VN9368/9369 13

GA71_(01-02) Menoioko putzuak / Charcas de Menoio (2) Ayala/Aiara (86-III) VN9368/9369 13

GA72 Iturrieta baserriko putzua / Charca de La Granja de Iturrieta Entzia-Iturrieta Partzuergoa / Parzonería Entzia-Iturrieta (139-II) WN5438 24

GA72 Iturrieta baserriko putzua / Charca de La Granja de Iturrieta Entzia-Iturrieta Partzuergoa / Parzonería Entzia-Iturrieta (139-II) WN5438 24

GA73 Langarikako putzua / Charca de Langarika Iruraiz-Gauna (139-I) WN4642 21

GA73 Langarikako putzua / Charca de Langarika Iruraiz-Gauna (139-I) WN4642 21

GA74 Txintxetruko putzua / Charca de Txintxetru San Millán/Donemiliaga (113-III) WN4443 21

GA74 Txintxetruko putzua / Charca de Txintxetru San Millán/Donemiliaga (113-III) WN4443 21

GA75 Roioseko putzua / Pozo de los Royos Urkabustaiz (111-II) WN0256 13

GA75 Roioseko putzua / Pozo de los Royos Urkabustaiz (111-II) WN0256 13

GA76 Abeziako urmaela / Balsa de Abezia Urkabustaiz (111-II) WN0554 13

GA76 Abeziako urmaela / Balsa de Abezia Urkabustaiz (111-II) WN0554 13

GA77 Lendiz Llanoseko urmaela / Balsa de Los Llanos de Lendiz Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2637 21

GA77 Lendiz Llanoseko urmaela / Balsa de Los Llanos de Lendiz Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2637 21

GA78 Gasteiz alor pabiloiko urmaela / Balsa del pabellon de Pieza Vitoria Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2637 21

GA78 Gasteiz alor pabiloiko urmaela / Balsa del pabellon de Pieza Vitoria Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2637 21

GA79 La Traviesako putzua / Charca de La Traviesa Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2636 21

GA79 La Traviesako putzua / Charca de La Traviesa Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2636 21

GA80_(01-02) Gasteiz alorko putzuak / Charcas de Pieza Vitoria (2) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2736/2737 21

GA80_(01-02) Gasteiz alorko putzuak / Charcas de Pieza Vitoria (2) Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2736/2737 21

GA81 Eskibilosteko putzua / Charca de Esquibiloste Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2638 21

GA81 Eskibilosteko putzua / Charca de Esquibiloste Vitoria-Gasteiz (138-II) WN2638 21

GA82 Askarganeko putzua / Pozo Askargan Amurrio (86-IV) WN0265 13

GA82 Askarganeko putzua / Pozo Askargan Amurrio (86-IV) WN0265 13

Bizkaia

Bizkaia

Kodea/

Kodea/

ódigo Izena/

ódigo Izena/

Denominación Udalerria/

Denominación Udalerria/

Municipio Kokalekua/

Municipio Kokalekua/

Localización Arroa/

Localización Arroa/

Cuenca

Cuenca

A1B6_(01-02) Lamiako ibarra / Vega de Lamiako (2) Leioa (61-II) VN9996, WN0095/0096 13

A1B6_(01-02) Lamiako ibarra / Vega de Lamiako (2) Leioa (61-II) VN9996, WN0095/0096 13

A1B7 Gorrondatxeko putzua / Charca de Gorrondatxe Getxo (37-IV) VP9803 13

A1B7 Gorrondatxeko putzua / Charca de Gorrondatxe Getxo (37-IV) VP9803 13

B1B3_(01-73) Ordunte mendizerrako zohikaztegiak / Turberas de la Sierra de Ordunte (73) Karrantza Harana/Valle de Carranza (60-III/IV, 85-I/II) VN6679/6680/6776/6777/6778/6876/6877/6878/6977/6978/7077/7078/7177/7178/72 79/7480 18

B1B3_(01-73) Ordunte mendizerrako zohikaztegiak / Turberas de la Sierra de Ordunte (73) Karrantza Harana/Valle de Carranza (60-III/IV, 85-I/II) VN6679/6680/6776/6777/6778/6876/6877/6878/6977/6978/7077/7078/7177/7178/72 79/7480 18

B1B5 Zalamako zohikaztegiak / Turbera de Zalama Karrantza Harana/Valle de Carranza (85-I) WN6777 18

B1B5 Zalamako zohikaztegiak / Turbera de Zalama Karrantza Harana/Valle de Carranza (85-I) WN6777 18

B1B6 «Fuente del Oro» guneko zohikaztegiak / Turbera de «Fuente del Oro» Balmaseda (60-IV) VN8285 14

B1B6 «Fuente del Oro» guneko zohikaztegiak / Turbera de «Fuente del Oro» Balmaseda (60-IV) VN8285 14

B1B7_(17-18) Urkiolako zingirak / Trampales de Urkiola (2) Dima (87-II) WN2671 13

B1B7_(17-18) Urkiolako zingirak / Trampales de Urkiola (2) Dima (87-II) WN2671 13

B1B10 Altunganako zingirak / Trampales de Altungana Zeanuri (87-III) WN2468/2469 21

B1B10 Altunganako zingirak / Trampales de Altungana Zeanuri (87-III) WN2468/2469 21

B1B11_(01-10) Oiz mendiko zingirak / Trampales del macizo de Oiz (10) Muxika (62-IV) WN3185/ 3186/ 3285/ 3385/ 3484 13

B1B11_(01-10) Oiz mendiko zingirak / Trampales del macizo de Oiz (10) Muxika (62-IV) WN3185/ 3186/ 3285/ 3385/ 3484 13

B1B12_(01-02) Belatxikietako zingirak / Trampales de Belatxikieta (2) Amorebieta-Etxano (62-III) WN2281 13

B1B12_(01-02) Belatxikietako zingirak / Trampales de Belatxikieta (2) Amorebieta-Etxano (62-III) WN2281 13

B3B1 Ullabeko urmaela / Laguna de Ullabe Balmaseda (60-IV) VN8181 14

B3B1 Ullabeko urmaela / Laguna de Ullabe Balmaseda (60-IV) VN8181 14

B3B4 Orgako putzua / Charca de Orga Karrantza Harana/Valle de Carranza (60-III) VN6986 18

B3B4 Orgako putzua / Charca de Orga Karrantza Harana/Valle de Carranza (60-III) VN6986 18

B3B5 Egotaldeko zingira / Laguna de Egotalde Mungia (62-I) WN1296 10

B3B5 Egotaldeko zingira / Laguna de Egotalde Mungia (62-I) WN1296 10

B4B1 Arbietoko urmaela / Balsa de Arbieto Urduña/Orduña (86-IV) WN0061 13

B4B1 Arbietoko urmaela / Balsa de Arbieto Urduña/Orduña (86-IV) WN0061 13

B4B2_(01-03) Urduñako sakonuneko urmaelak / Balsas depresión de Urduña-Orduña (3) Urduña/Orduña (111-I) VN9859 13

B4B2_(01-03) Urduñako sakonuneko urmaelak / Balsas depresión de Urduña-Orduña (3) Urduña/Orduña (111-I) VN9859 13

B10B2_(01-16) Butroe ibaiko hezeguneak / Zonas húmedas del río Butrón (16) Gatika, Mungia, Maruri (37-IV) WP0601/0701/0802/0902 10

B10B2_(01-16) Butroe ibaiko hezeguneak / Zonas húmedas del río Butrón (16) Gatika, Mungia, Maruri (37-IV) WP0601/0701/0802/0902 10

DB1_(01-05) Aranako putzuak / Charcas de Arana (5) Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9494 16

DB1_(01-05) Aranako putzuak / Charcas de Arana (5) Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9494 16

DB2 Redondo putzua / Pozo Redondo Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9494 16

DB2 Redondo putzua / Pozo Redondo Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9494 16

DB3 San Benitoko urmaela / Balsa San Benito Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9494 16

DB3 San Benitoko urmaela / Balsa San Benito Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9494 16

DB5_(01-02) Intsusako putzuak / Charcas de Sauco (2) Galdames (61-I) VN9291 16

DB5_(01-02) Intsusako putzuak / Charcas de Sauco (2) Galdames (61-I) VN9291 16

DB8 «Gerente» putzua / Pozo «Gerente» Muskiz (61-I) VN9196 16

DB8 «Gerente» putzua / Pozo «Gerente» Muskiz (61-I) VN9196 16

DB9 «La Concha» urmaela / Balsa «La Concha» Ortuella (61-I) VN9494 16

DB9 «La Concha» urmaela / Balsa «La Concha» Ortuella (61-I) VN9494 16

DB10 Urtuellako urmaelak / Balsas en Ortuella Ortuella (61-I) VN9495 15

DB10 Urtuellako urmaelak / Balsas en Ortuella Ortuella (61-I) VN9495 15

DB11 Trianoko putzua / Charca de Triano Ortuella (61-I) VN9493 15

DB11 Trianoko putzua / Charca de Triano Ortuella (61-I) VN9493 15

DB12 «El Sol» putzua / Pozo «El Sol» Ortuella (61-I) VN9494 15

DB12 «El Sol» putzua / Pozo «El Sol» Ortuella (61-I) VN9494 15

DB13 «La Bomba» putzua / Pozo «La Bomba» Ortuella (61-I) VN9494 15

DB13 «La Bomba» putzua / Pozo «La Bomba» Ortuella (61-I) VN9494 15

DB14 Katalina urmael mehatzea / Balsa mina Catalina Sopuerta (61-I) VN8694 16

DB14 Katalina urmael mehatzea / Balsa mina Catalina Sopuerta (61-I) VN8694 16

DB15 Montellanoko urmaela / Balsa en Montellano Sopuerta (61-I) VN8894 16

DB15 Montellanoko urmaela / Balsa en Montellano Sopuerta (61-I) VN8894 16

DB16 Butzakoko urmaela / Balsa de Butzako Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9593 15

DB16 Butzakoko urmaela / Balsa de Butzako Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9593 15

DB17_(01-03) Kanposantuko urmaelak / Balsas del cementerio (3) Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9591 15

DB17_(01-03) Kanposantuko urmaelak / Balsas del cementerio (3) Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9591 15

DB19 «La Arboleda»-ko putzuak / Charcas de «La Arboleda» Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9692/9592 15

DB19 «La Arboleda»-ko putzuak / Charcas de «La Arboleda» Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9692/9592 15

DB20 La Aceñako putzua / Pozo La Aceña Galdames (61-I) VN9190 16

DB20 La Aceñako putzua / Pozo La Aceña Galdames (61-I) VN9190 16

DB21 Oiolako putzua / Pozo Oiola Ortuella (61-I) VN9591 15

DB21 Oiolako putzua / Pozo Oiola Ortuella (61-I) VN9591 15

DB22 Parkotxako putzua / Pozo Parkotxa Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9692 13

DB22 Parkotxako putzua / Pozo Parkotxa Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9692 13

DB23_(01-04) Bolndiseko putzuak / Pozos Blondis (4) Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9692 13

DB23_(01-04) Bolndiseko putzuak / Pozos Blondis (4) Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9692 13

DB24 Typhas putzua / Pozo Typhas Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9494 13

DB24 Typhas putzua / Pozo Typhas Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9494 13

DB25_(01-06) Futbol zelaiko putzuak / Pozos Campo de Futbol (6) Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9592/9593 13

DB25_(01-06) Futbol zelaiko putzuak / Pozos Campo de Futbol (6) Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9592/9593 13

DB26 Gorriga putzua / Pozo Górriga Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9591 15

DB26 Gorriga putzua / Pozo Górriga Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9591 15

DB27_(01-03) Fonso Putzuak /

DB27_(01-03) Fonso Putzuak /

Pozos Fonso (3) Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9494 13

Pozos Fonso (3) Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9494 13

DB28_(01-02) Buenako putzuak / Charcas de La Buena (2) Galdames (61-I) VN9390 16

DB28_(01-02) Buenako putzuak / Charcas de La Buena (2) Galdames (61-I) VN9390 16

DB29_(01-02) Jarraltako putzuak / Pozos Jarralta (2) Sopuerta (61-I) VN8692 16

DB29_(01-02) Jarraltako putzuak / Pozos Jarralta (2) Sopuerta (61-I) VN8692 16

DB30 La Pesquerako putzua / Pozo La Pesquera Galdames (61-I) VN8892 16

DB30 La Pesquerako putzua / Pozo La Pesquera Galdames (61-I) VN8892 16

DB31 Marta putzua / Pozo Marta Sopuerta (60-II) VN8390 16

DB31 Marta putzua / Pozo Marta Sopuerta (60-II) VN8390 16

DB32 Amalia Juliana putzua / Pozo Amalia Juliana Sopuerta (60-II) VN8391 16

DB32 Amalia Juliana putzua / Pozo Amalia Juliana Sopuerta (60-II) VN8391 16

DB33 Confiantza putzua / Pozo Confianza Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9196 16

DB33 Confiantza putzua / Pozo Confianza Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9196 16

DB34 La Matilde putzua / Pozo La Matilde Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9395 16

DB34 La Matilde putzua / Pozo La Matilde Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9395 16

DB35 La isla urtegia / Estanque La Isla Ortuella (61-I) VN9494 13

DB35 La isla urtegia / Estanque La Isla Ortuella (61-I) VN9494 13

DB36 Lacillako hezegunea / Humedal de Lacilla Sopuerta (61-I) VN8690 16

DB36 Lacillako hezegunea / Humedal de Lacilla Sopuerta (61-I) VN8690 16

DB37 Mina Federico putzua / Pozo Mina Federico Artzentales (60-II) VN8291 17

DB37 Mina Federico putzua / Pozo Mina Federico Artzentales (60-II) VN8291 17

DB38 Las Barrietaseko putzua / Pozo de Las Barrietas Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9691 13

DB38 Las Barrietaseko putzua / Pozo de Las Barrietas Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9691 13

DB39 La Reinetako putzua / Pozo de La Reineta Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9593 13

DB39 La Reinetako putzua / Pozo de La Reineta Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9593 13

DB40_(01-04) Montefuerteko zingirak / Lagunas de Montefuerte (4) Arrigorriaga (61-IV) VN0787/0788 13

DB40_(01-04) Montefuerteko zingirak / Lagunas de Montefuerte (4) Arrigorriaga (61-IV) VN0787/0788 13

DB41 San Martin putzua / Pozo San Martín Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9196 16

DB41 San Martin putzua / Pozo San Martín Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (61-I) VN9196 16

DB42 Hyla urtegia / Estanque Hyla Ortuella (61-I) VN9494 13

DB42 Hyla urtegia / Estanque Hyla Ortuella (61-I) VN9494 13

DB43 Mina Carmen putzua / Pozo Mina Carmen Ortuella (61-I) VN9494 13

DB43 Mina Carmen putzua / Pozo Mina Carmen Ortuella (61-I) VN9494 13

DB44 Campa Triano putzua / Pozo Campa Triano Ortuella (61-I) VN9493 13

DB44 Campa Triano putzua / Pozo Campa Triano Ortuella (61-I) VN9493 13

EB1 Kurzetako urtegia (Zollo) / Embalse de Kurzeta (Zollo) Arrankudiaga (61-IV) WN0382 13

EB1 Kurzetako urtegia (Zollo) / Embalse de Kurzeta (Zollo) Arrankudiaga (61-IV) WN0382 13

EB2 Artibako urtegia / Embalse de Artiba Barakaldo (61-IV) WN0285 14

EB2 Artibako urtegia / Embalse de Artiba Barakaldo (61-IV) WN0285 14

EB3 Mespelerrekako urtegia / Embalse de Gorostiza Barakaldo (61-II) WN0090 15

EB3 Mespelerrekako urtegia / Embalse de Gorostiza Barakaldo (61-II) WN0090 15

EB4 «El Regato» urtegia (Etxebarri) / Embalse de «El Regato» (Etxebarria) Barakaldo (61-II) VN9889 15

EB4 «El Regato» urtegia (Etxebarri) / Embalse de «El Regato» (Etxebarria) Barakaldo (61-II) VN9889 15

EB5 Bermeoko gas-instalazioko urtegia / Embalse Planta de Gas de Bermeo Bermeo (38-I) WP1910 10

EB5 Bermeoko gas-instalazioko urtegia / Embalse Planta de Gas de Bermeo Bermeo (38-I) WP1910 10

EB7 Undurragako urtegia / Embalse de Undurraga Zeanuri (87-I) WN2170 13

EB7 Undurragako urtegia / Embalse de Undurraga Zeanuri (87-I) WN2170 13

EB9 Atotxako presa / Presa de Atotxa Etxebarri (61-II) WN0988 13

EB9 Atotxako presa / Presa de Atotxa Etxebarri (61-II) WN0988 13

EB11 Araburuko urtegia / Embalse de Araburu Galdakao (62-III) WN1487 13

EB11 Araburuko urtegia / Embalse de Araburu Galdakao (62-III) WN1487 13

EB12 Aranzelaiko urtegia / Embalse de Arancelay Galdakao (61-IV) WN1188 13

EB12 Aranzelaiko urtegia / Embalse de Arancelay Galdakao (61-IV) WN1188 13

EB13 Lekubasoko urtegia / Embalse de Lekubaso Galdakao, Bedia (62-III) WN1382 13

EB13 Lekubasoko urtegia / Embalse de Lekubaso Galdakao, Bedia (62-III) WN1382 13

EB14 Azkarriko presa / Presa de Azkarri Galdakao (62-III) WN1587 13

EB14 Azkarriko presa / Presa de Azkarri Galdakao (62-III) WN1587 13

EB15 Trokako presa / Presa de Troka Galdakao (61-IV) WN1187 13

EB15 Trokako presa / Presa de Troka Galdakao (61-IV) WN1187 13

EB17 Nocedaleko urtegia (Lingorta) / Embalse de Nocedal (Lingorta) Güeñes (61-IV) VN9984 14

EB17 Nocedaleko urtegia (Lingorta) / Embalse de Nocedal (Lingorta) Güeñes (61-IV) VN9984 14

EB18 Lertutxeko urtegia / Embalse de Lertutxe Leioa (61-II) WN0297 11

EB18 Lertutxeko urtegia / Embalse de Lertutxe Leioa (61-II) WN0297 11

EB20 Laukarizeko urtegia (Oleta) / Embalse de Laukariz (Oleta) Mungia (61-II) WN1197 10

EB20 Laukarizeko urtegia (Oleta) / Embalse de Laukariz (Oleta) Mungia (61-II) WN1197 10

EB21 Urbietako urtegia / Embalse de Urbieta Mungia (37-II) WP1008 10

EB21 Urbietako urtegia / Embalse de Urbieta Mungia (37-II) WP1008 10

EB22_(01-04) Trianoko golf putzuak / Charcas de golf de Triano (4) Ortuella (61-I) VN9493 15

EB22_(01-04) Trianoko golf putzuak / Charcas de golf de Triano (4) Ortuella (61-I) VN9493 15

EB23 Oiolako urtegia / Embalse de Oiola Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9591/9691 15

EB23 Oiolako urtegia / Embalse de Oiola Valle de Trápaga-Trapagaran (61-I) VN9591/9691 15

EB24 Arkotxako urtegia / Embalse de Arkotxa Zaratamo (61-IV) WN1185 13

EB24 Arkotxako urtegia / Embalse de Arkotxa Zaratamo (61-IV) WN1185 13

EB25_(01-03) Petronorreko urmaelak / Balsas de Petronor (3) Muskiz (61-I) VN9197 16

EB25_(01-03) Petronorreko urmaelak / Balsas de Petronor (3) Muskiz (61-I) VN9197 16

EB26 Arbietolo presa / Presa de Arbieto Urduña/Orduña (86-IV) VN9961 13

EB26 Arbietolo presa / Presa de Arbieto Urduña/Orduña (86-IV) VN9961 13

EB28 Arrigorriagako urtegia (La Dinamita) / Embalse de Arrigorriaga (La Dinamita) Arrigorriaga (61-IV) WN0784/0884 13

EB28 Arrigorriagako urtegia (La Dinamita) / Embalse de Arrigorriaga (La Dinamita) Arrigorriaga (61-IV) WN0784/0884 13

EB29 Bentako erreka presa / Presa de Bentako-erreka Arrigorriaga (61-IV) WN0583 13

EB29 Bentako erreka presa / Presa de Bentako-erreka Arrigorriaga (61-IV) WN0583 13

EB30 Berriagako urtokia / Embalse de Berriaga Mungia (62-I) WN1297/1397 10

EB30 Berriagako urtokia / Embalse de Berriaga Mungia (62-I) WN1297/1397 10

EB31 Aulestiko presa / Presa de Aulesti Aulesti (62-II) WN3593 8

EB31 Aulestiko presa / Presa de Aulesti Aulesti (62-II) WN3593 8

EB32_(01-02) Kortetako urmaelak / Balsas de Korteta (2) Berriz (62-IV) WN3283 13

EB32_(01-02) Kortetako urmaelak / Balsas de Korteta (2) Berriz (62-IV) WN3283 13

EB33 Lukukortako urmaela / Balsa de Lukukorta Iurreta (62-IV) WN2784 13

EB33 Lukukortako urmaela / Balsa de Lukukorta Iurreta (62-IV) WN2784 13

EB34 San Andreseko presa / Presa de San Andrés Bermeo (38-III) WP2106 9

EB34 San Andreseko presa / Presa de San Andrés Bermeo (38-III) WP2106 9

FB1 Laugaineko putzua / Charca de Laugain Etxebarri (63-I) WN4589 7

FB1 Laugaineko putzua / Charca de Laugain Etxebarri (63-I) WN4589 7

FB2_(01-06) Eueneko urmaelak / Balsas de Euen (6) Gizaburuaga (38-IV) WN3798 8

FB2_(01-06) Eueneko urmaelak / Balsas de Euen (6) Gizaburuaga (38-IV) WN3798 8

FB3_(01-02) Mazoko urmaelak / Balsas del Mazo (2) Karrantza Harana/Valle de Carranza (60-III) VN6687 18

FB3_(01-02) Mazoko urmaelak / Balsas del Mazo (2) Karrantza Harana/Valle de Carranza (60-III) VN6687 18

FB4 Karrantzako urmaela / Balsa de Carranza Karrantza Harana/Valle de Carranza (60-III) VN6684/6784 18

FB4 Karrantzako urmaela / Balsa de Carranza Karrantza Harana/Valle de Carranza (60-III) VN6684/6784 18

FB5 Grande de Orduñako urmaela / Balsa Grande de Orduña Amurrio (111-I, 111-II) VN9858/9859 13

FB5 Grande de Orduñako urmaela / Balsa Grande de Orduña Amurrio (111-I, 111-II) VN9858/9859 13

GB1 Illuntzarko urmaela / Balsa de Illuntzar Nabarniz (62-II) WN3596 8

GB1 Illuntzarko urmaela / Balsa de Illuntzar Nabarniz (62-II) WN3596 8

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Kodea/

Kodea/

Código Izena/

Código Izena/

Denominación Udalerria/

Denominación Udalerria/

Municipio Kokalekua/

Municipio Kokalekua/

Localización Arroa/

Localización Arroa/

Cuenca

Cuenca

A1G5 Urumearen itsasadarra / Ría del Urumea Donostia-San Sebastián (64-II) WN8395/8396 3

A1G5 Urumearen itsasadarra / Ría del Urumea Donostia-San Sebastián (64-II) WN8395/8396 3

B1G1_(05-06) Usabelartzako zohikaztegia / Turbera de Usabelartza (2) Andoain (64-IV) WN8283 4

B1G1_(05-06) Usabelartzako zohikaztegia / Turbera de Usabelartza (2) Andoain (64-IV) WN8283 4

B1G6 Egiluzeko zingira / Trampal de Egiluze Donostia-San Sebastián (64-I) WN8395/8396 4

B1G6 Egiluzeko zingira / Trampal de Egiluze Donostia-San Sebastián (64-I) WN8395/8396 4

B1G7_(01-02) Lasurtegiko zingirak / Trampales de Lasurtegi (2) Zerain (88-IV) WN5662/5762 4

B1G7_(01-02) Lasurtegiko zingirak / Trampales de Lasurtegi (2) Zerain (88-IV) WN5662/5762 4

B1G8_(01-07) Arrolamendiko zingirak / Trampales de Arrolamendi (7) Legazpi (88-III) WN5168/5269 5, 6

B1G8_(01-07) Arrolamendiko zingirak / Trampales de Arrolamendi (7) Legazpi (88-III) WN5168/5269 5, 6

B1G9_(01-03) Kortaburuko zingirak /Trampales deKortaburu (3) Legazpi (88-IV) WN5462/5562 5

B1G9_(01-03) Kortaburuko zingirak /Trampales deKortaburu (3) Legazpi (88-IV) WN5462/5562 5

B1G13_(01-10) Eskoriatzako zingiriak / Trampales de Eskoriatza (10) Eskoriatza (112-II) WN3857 5

B1G13_(01-10) Eskoriatzako zingiriak / Trampales de Eskoriatza (10) Eskoriatza (112-II) WN3857 5

B2G1 Marikutzeko urmaela (Madariagoko putzua) / Balsa de Marikutz (Charca de Madariaga) Azkoitia (63-IV) WN5484/5584/5485 6

B2G1 Marikutzeko urmaela (Madariagoko putzua) / Balsa de Marikutz (Charca de Madariaga) Azkoitia (63-IV) WN5484/5584/5485 6

B2G3 Larraskandako putzua / Charca de Larraskanda Mendaro (63-IV) WN5487 6

B2G3 Larraskandako putzua / Charca de Larraskanda Mendaro (63-IV) WN5487 6

B2G4 Bisusbideko putzua / Charca de Bisusbide Zestoa (63-II) WN5888 5

B2G4 Bisusbideko putzua / Charca de Bisusbide Zestoa (63-II) WN5888 5

B2G5 Aritzagako putzua / Charca de Aritzaga Azkoitia (63-IV) WN5582 5

B2G5 Aritzagako putzua / Charca de Aritzaga Azkoitia (63-IV) WN5582 5

B2G6 Albizuriko putzua / Charca de Albizuri Azkoitia (63-IV) WN5484 6

B2G6 Albizuriko putzua / Charca de Albizuri Azkoitia (63-IV) WN5484 6

B3G1 «La Ascension»-eko putzua / Charca de «La Ascensión» Elgeta (88-I) WN4274 6

B3G1 «La Ascension»-eko putzua / Charca de «La Ascensión» Elgeta (88-I) WN4274 6

B3G4 Lasarteko putzua / Charca de Lasarte Lasarte-Oria, Usurbil (64-II) WN7992 4

B3G4 Lasarteko putzua / Charca de Lasarte Lasarte-Oria, Usurbil (64-II) WN7992 4

B1G5_(01-23) Jaizkibeleko gune higro-zohikatzak / Zonas higroturbosas de Jaizkibel (23) Hondarribia (40-III,40-IV) WP9200 1

B1G5_(01-23) Jaizkibeleko gune higro-zohikatzak / Zonas higroturbosas de Jaizkibel (23) Hondarribia (40-III,40-IV) WP9200 1

DG1 Troiako urmaela / Balsa de Troia Gabiria, Mutiloa (88-IV) WN5865 4

DG1 Troiako urmaela / Balsa de Troia Gabiria, Mutiloa (88-IV) WN5865 4

EG6 Ibai-Eder urtegia (Nuarbeko urtegia) / Embalse de Ibai-Eder (Pantano de Nuarbe) Azpeitia, Beizama (88-II) WN6374 5

EG6 Ibai-Eder urtegia (Nuarbeko urtegia) / Embalse de Ibai-Eder (Pantano de Nuarbe) Azpeitia, Beizama (88-II) WN6374 5

EG7 Aixolako urtegia / Embalse de Aixola Elgeta, Zaldibar (Bizkaia) (88-I) WN4078 6

EG7 Aixolako urtegia / Embalse de Aixola Elgeta, Zaldibar (Bizkaia) (88-I) WN4078 6

EG9 Urtatzako urtegia (Arrola) / Embalse de Urtatza (Arrola) Legazpi (88-IV) WN5267 5

EG9 Urtatzako urtegia (Arrola) / Embalse de Urtatza (Arrola) Legazpi (88-IV) WN5267 5

EG11 Orio-Aginagako urtegia (Sariakola) / Embalse de Orio-Aginaga (Sariakola) Orio, Usurbil (64-I) WN7393 4

EG11 Orio-Aginagako urtegia (Sariakola) / Embalse de Orio-Aginaga (Sariakola) Orio, Usurbil (64-I) WN7393 4

EG14 Arriarango urtegia / Embalse de Arriaran Beasain (88-IV) WN6268 4

EG14 Arriarango urtegia / Embalse de Arriaran Beasain (88-IV) WN6268 4

EG15 Albistegiko presa / Presa de Albistegi Elgeta (88-I) WN 4275 6

EG15 Albistegiko presa / Presa de Albistegi Elgeta (88-I) WN 4275 6

EG16 Errotatxoko urtegia / Estanque de Errotatxo Donostia-San Sebastián (64-I) WN7995 3

EG16 Errotatxoko urtegia / Estanque de Errotatxo Donostia-San Sebastián (64-I) WN7995 3

FG1 Altamirako putzua (Ordiziako zingira) / Charca de Altamira (Trampai de Ordizia) Ordizia (89-III) WN6766 4

FG1 Altamirako putzua (Ordiziako zingira) / Charca de Altamira (Trampai de Ordizia) Ordizia (89-III) WN6766 4

GG1 Izarraitzeko putzua aska / Charca abrevadero de Izarraitz Azkoitia (63-IV) WN5783 5

GG1 Izarraitzeko putzua aska / Charca abrevadero de Izarraitz Azkoitia (63-IV) WN5783 5

GG2 Goienetxeko putzua / Charca de Goienetxe Donostia-San Sebastián (64-I) WN7995 4

GG2 Goienetxeko putzua / Charca de Goienetxe Donostia-San Sebastián (64-I) WN7995 4

GG3 Munotxabaleko putzua / Charca de Munotxabal Donostia-San Sebastián (64-I) WN7994 4

GG3 Munotxabaleko putzua / Charca de Munotxabal Donostia-San Sebastián (64-I) WN7994 4

GG4 Arpitako putzua / Charca de Arpita Usurbil (64-I) WN7894 4

GG4 Arpitako putzua / Charca de Arpita Usurbil (64-I) WN7894 4

GG5 Etxebesteko putzua / Charca de Etxebeste Donostia-San Sebastián (64-I) WN7794 4

GG5 Etxebesteko putzua / Charca de Etxebeste Donostia-San Sebastián (64-I) WN7794 4

GG6 Urtetako putzua / Charca de Urteta Usurbil (64-I) WN7794 4

GG6 Urtetako putzua / Charca de Urteta Usurbil (64-I) WN7794 4

GG7 Egioletako putzua / Charca de Egioleta Usurbil (64-I) WN7694 4

GG7 Egioletako putzua / Charca de Egioleta Usurbil (64-I) WN7694 4

GG8 Artikula Haundiko putzua / Charca de Artikula Haundi Usurbil (64-I) WN7694 4

GG8 Artikula Haundiko putzua / Charca de Artikula Haundi Usurbil (64-I) WN7694 4

GG9 Egiluzeko putzua / Charca de Egiluze Donostia-San Sebastián (64-I) WN7494 4

GG9 Egiluzeko putzua / Charca de Egiluze Donostia-San Sebastián (64-I) WN7494 4

GG10 Arrateko putzua / Charca de Arrate Usurbil (64-I) WN7593 4

GG10 Arrateko putzua / Charca de Arrate Usurbil (64-I) WN7593 4

GG11 Errotaberriko putzua / Charca de Errotaberri Usurbil (64-I) WN7994 4

GG11 Errotaberriko putzua / Charca de Errotaberri Usurbil (64-I) WN7994 4

GG12 Uzkangako putzua / Charca de Uzkanga Deba (63-II) WN5593 6

GG12 Uzkangako putzua / Charca de Uzkanga Deba (63-II) WN5593 6

GG13 Larangako putzua / Charca de Laranga Mutriku (63-I) WN5194 6

GG13 Larangako putzua / Charca de Laranga Mutriku (63-I) WN5194 6

GG14 Dunas de Orioko putzua / Charca de las Dunas de Orio Orio (64-I) WN7193 4

GG14 Dunas de Orioko putzua / Charca de las Dunas de Orio Orio (64-I) WN7193 4

GG15 Errotazarko putzua / Charca de Errotazar Usurbil (64-I) WN7794 3

GG15 Errotazarko putzua / Charca de Errotazar Usurbil (64-I) WN7794 3

GG16 Etumeko putzua / Charca de Etume Donostia-San Sebastián (64-I) WN7895 3

GG16 Etumeko putzua / Charca de Etume Donostia-San Sebastián (64-I) WN7895 3

GG17_(01-02) Pokopandegiko putzuak / Charcas de Pokopandegi (2) Donostia-San Sebastián (64-I) WN7995 3

GG17_(01-02) Pokopandegiko putzuak / Charcas de Pokopandegi (2) Donostia-San Sebastián (64-I) WN7995 3

GG18 Anokoko putzua / Charca de Anoko Orio (64-I) WN7193 3

GG18 Anokoko putzua / Charca de Anoko Orio (64-I) WN7193 3

GG19 Arkumetegiko putzua / Charca de Arkumetegi Orio (64-I) WN7495 3

GG19 Arkumetegiko putzua / Charca de Arkumetegi Orio (64-I) WN7495 3

GG20 Aldalurko putzua / Charca de Aldalur Azkoitia (63-IV) WN5584 6

GG20 Aldalurko putzua / Charca de Aldalur Azkoitia (63-IV) WN5584 6

GG21 Ormolako putzua / Pozo de Ormola Mutriku (63-I) WN4991 6

GG21 Ormolako putzua / Pozo de Ormola Mutriku (63-I) WN4991 6


Azterketa dokumentala


Análisis documental