Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Eusko Jaurlaritzak EAEko Administrazio Orokorreko eta haren Administrazio Instituzionaleko kide anitzeko organoentzako Jarduera Plana onartzen du, eta plan hori partzialki gauzatzeko agintzen du

Organos colegiados

egilea: Mónica Soto del Río, 

Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2020ko uztailaren 7ko bilkuran, EAEko Administrazio Orokorreko eta haren Administrazio Instituzionaleko kide anitzeko organoentzako jarduera-plana (PDF, 5 MB) (leiho berri batean irekitzen da)onartzen duen eta plana partzialki betearaztea agintzen duen erabakia (PDF, 213 KB) (leiho berri batean irekitzen da) hartu du.

Proiektuaren berri post batean eman genuen, eta administrazio honetako kide anitzeko organo guztien egungo egoeraren indarguneen eta ahulguneen inbentarioa, karakterizazioa, analisia eta diagnostikoa egitea ekarri du.

Lana amaitzeko, datozen bi urteetan ezarriko diren eta Eusko Jaurlaritzako eta haren erakunde autonomoetako eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako kide anitzeko organoen lanerako agertoki berri bat gauzatuko duten hainbat neurri hartu dira:

Era askotako neurriak dira: araudiak eta juridikoak, erregelamenduzkoak, antolamenduzkoak, kudeaketakoak eta funtzionamendukoak, eta abar, organoak arrazionalizatu eta hobetzeko. Hiru multzo handitan biltzen dira:

a) Zeharkako neurriak: kide anitzeko organo guztiak edo haien zati handi bat inplikatzen dutenak dira, eta gaur egungo agertokia hobetzera bideratuta daude.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Administrazio Orokorreko eta haren Administrazio Instituzionaleko kide anitzeko organoen kudeaketa sistema
 • Kide anitzeko organoen kudeaketa-sistemaren aplikazioan egindako hobekuntzak
 • Kide anitzeko organoen lan egiteko espazioak eta kudeaketa
 • Kide anitzeko organoetako txostenen izapidetze elektronikoa
 • Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko neurriak
 • Partaidetzarako kide anitzeko organoak eta Demokraziari eta herritarren parte-hartzeari buruzko Euskadiko Liburu Zuriaren zabalkundea
 • Publizitate aktiboa eta gardentasuna
 • Kide anitzeko organoen kudeaketari eta jarduerari buruzko urteko oroitidazkiak
 • Kide anitzeko organoen aldizkako ebaluazioak
 • Kide anitzeko organoen balorazio-inkesta
 • Kide anitzeko organoei buruzko jardunaldiak

b) Norainokoa duten neurri berariazkoak: organo horietako askori aplikatuta ere, organo gehienak inplikatzen ez dituztenak eta, horrenbestez, zeharkako neurritzat ezin har daitezkeenak.

 • Kudeaketa-sisteman alta eman gabe dauden kide anitzeko organoak
 • Kide anitzeko organo ez-aktiboen azkentzea
 • Kide anitzeko organoen iraunkortasunari buruzko gogoeta
 • Kide anitzeko organoen egitura soiltzea
 • Kide anitzeko organoak eta Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua
 • Osakidetzak ente publikoko kide anitzeko organoei buruz emandako jarraibidea

c) “Kasuz kasuko” berariazko neurriak : Kide anitzeko organo zehatzetarako berariazko beste jarduketa batzuk.

Gainera, planak hainbat gomendio eta proposamen aipatzen ditu honako gai hauei buruz:

 • Kide anitzeko organo berriak sortzeko, iraunarazteko eta azkentzeko irizpideak
 • Kide anitzeko organoak eta arau-xedapen orokorrak egitea
 • Kide anitzeko organoen barne-funtzionamendurako arauak onesteko eta berrikusteko jarraibideak

Neurri horien guztien azken helburua da kide anitzeko organoak gobernantza publikorako tresna erabilgarriak, eraginkorrak eta efizienteak izatea politika publikoak modu parte-hartzailean eta gardenean definitu, gauzatu eta ebaluatzeko.