Ekonomia eta Ogasun Saila

Eskaeraren emaitza:

Fitxa metodologikoa

ADIERAZLEA:Renta personal disponible (Base CAE=100)
ARDATZA:Ekonomia / Lehiakortasuna
ALORRA:Biztanleriaren ekonomia baliabideak
DEFINIZIOA:
Renta personal disponible (Base CAE=100)
KALKULU MEOTODOLOGIA:
formula
NEURRI UNITATEA:
--
INFORMAZIO ITURRIAK:

Pertsonen eta familien errentei buruzko estatistika, Eustat

KALKULU MAIZTASUNA:
Urtero
AZKEN DATUAREN URTEA:
2021
OHARRAK:

Renta personal disponible (Base CAE=100)