Ekonomia eta Ogasun Saila

Eskaeraren emaitza:

Fitxa metodologikoa

ADIERAZLEA:Industri sektorearen urteko elektrizitate-kontsumoa (Kwh/biztanle)
ARDATZA:Ingurumena ata Mugikortasuna
ALORRA:Energia
DEFINIZIOA:
Iberdrolak udalerriko industri sektoreari urtean fakturatzen dion elektrizitatea biztanle bakoitzeko.
KALKULU MEOTODOLOGIA:
formula
NEURRI UNITATEA:
Kwh/Biz.
INFORMAZIO ITURRIAK:

Udal errolda, INE.

Iberdrola

KALKULU MAIZTASUNA:
Urtero
AZKEN DATUAREN URTEA:
2021
OHARRAK:

Adierazle hau kalkulatzeko erabili diren datuak industri sektorearen elektrizitate-kontsumo osoari dagozkio, Iberdrola enpresa hornitzaileak udalerrian fakturatua.

Iberdrolak udalerri jakin batzuetan egiten duen energia-hornidura gainerako udalerrietatik bereizten da. Hala gertatzen da, esate baterako, Tolosa, Oñati eta Leintz-Gatzaga udalerrietan (hiruak Gipuzkoan). Haietan udalak hornitzen du energia elektrikoa, udalerri osoan edo zati batean. Energia Iberdrolari erosten dio udalak eta gero eraldatu egiten du, udalerriaren barruan banatzeko eta kontsumitzeko moduko tentsioa emanez.

Bestalde, udalerri batzuetan, enpresa pribatuak daude, zentral hidraulikoak dauzkatenak, elektrizitatea sortu eta Iberdrolari saltzen diotenak.