Ekonomia eta Ogasun Saila

Eskaeraren emaitza:

Fitxa metodologikoa

ADIERAZLEA:Industriatik kanpoko elektrizitate-kontsumoa urtean biztanle bakoitzeko (Kwh/biztanle)
ARDATZA:Ingurumena ata Mugikortasuna
ALORRA:Energia
DEFINIZIOA:
Iberdrola enpresa hornitzaileak udalerrian biztanle bakoitzeko urtean fakturatutako elektrizitatea, industri sektoreari dagokion elektrizitate-kontsumoa kontuan izan gabe.
KALKULU MEOTODOLOGIA:
formula
NEURRI UNITATEA:
Kwh/Biz.
INFORMAZIO ITURRIAK:

Udal errolda, INE.

Iberdrola

KALKULU MAIZTASUNA:
Urtero
AZKEN DATUAREN URTEA:
2022
OHARRAK:

Adierazle hau kalkulatzeko erabili diren datuak sektore guztien elektrizitate-kontsumo osoari dagozkio (industria izan ezik), Iberdrola enpresa hornitzaileak udalerrian fakturatua. Hau da, sektore hauetako elektrizitate-kontsumoa soilik hartu da kontuan: bizilekuetakoa, zerbitzuetarakoa eta sailkatu gabeko gainerako kontsumoetakoa.

Iberdrolak udalerri jakin batzuetan egiten duen energia-hornidura gainerako udalerrietatik bereizten da. Hala gertatzen da, esate baterako, Tolosa, Oñati eta Leintz-Gatzaga udalerrietan (hiruak Gipuzkoan). Haietan udalak hornitzen du energia elektrikoa, udalerri osoan edo zati batean. Energia Iberdrolari erosten dio udalak eta gero eraldatu egiten du, udalerriaren barruan banatzeko eta kontsumitzeko moduko tentsioa emanez.

Bestalde, udalerri batzuetan, enpresa pribatuak daude, zentral hidraulikoak dauzkatenak, elektrizitatea sortu eta Iberdrolari saltzen diotenak.